Helpotusta osaajapulaan voi löytyä yllättävänkin läheltä

Marko Kelahaara, Turku Science Park Oy
Marko Kelahaara
Asiantuntija
Turku Science Park Oy

Osaajapula tunkee tällä hetkellä uutisvirtaamme joka puolelta. Tänäkin syksynä elinkeinoelämän suunnalta on kuultu alati painokkaampaa viestiä siitä, ettei yrityksiin yksinkertaisesti riitä tarpeeksi ammattitaitoista työvoimaa. Milloin on puhuttu hoitajista, milloin koodareista tai vaikkapa rakennusinsinööreistä. Jatkuva pula osaajista tuntuukin koskettavan yhä useampaa toimialaa, eikä sillä ole myöskään maantieteellisiä rajoitteita. Kenties huolestuttavinta on, ettei tilanne ole välttämättä helpottamassa. Työikäisen väestön pieneneminen ja jatkuvasti alhaiset syntyvyysluvut ovat yhdistelmä, jolla on erilaisia heijastevaikutuksia kauas tulevaisuuteen.

Teknologiateollisuuden syyskuussa julkaiseman selvityksen mukaan alalla tarvitaan kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa paikkaamaan yritysten kasvun ja toisaalta eläköitymisten synnyttämää vajetta. Keskuskauppakamarin hieman aiemmin julkaisemaan yrityskyselyyn vastanneista yrityksistä noin 75 prosenttia koki akuuttia pulaa osaavasta työvoimasta ja melko tarkalleen yhtä moni näki rekrytointitarpeen vain kasvavan seuraavien 2–3 vuoden aikajänteellä. Noin kaksi kolmesta yrityksestä oli puolestaan sitä mieltä, että osaavan työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Tällaiset luvut kertovat, että jos korona-aikana painettiinkin hetki jarrua, nyt yrityksissä on jälleen täysi tohina päällä.

On selvää, että käsillä olevaa haastetta tulee lähteä ratkomaan laajan keinovalikoiman avulla. Nostan kuitenkin yhtenä mielestäni olennaisena keinona esiin Suomessa asuvien kansainvälisten osaajien potentiaalin paremman hyödyntämisen. Esimerkiksi kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita maassa on nykyisellään noin 20 000, ja mikäli hallitus onnistuisi tavoitteissaan, määrä moninkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä. Puhutaan alansa nuorista huippuosaajista, jotka ovat jo tehneet päätöksen valita Suomi uudeksi asuinpaikakseen. Heidän kohdallaan vetovoima on tehnyt tehtävänsä, nyt tarvitaan pitovoimaa. Ja paras keino pitää kiinni näistä kyvyistä on tarjota heille riittävästi relevantteja työmahdollisuuksia.

Konkreettisia yhteyksiä korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien sekä yksityisen sektorin välille pyrkii luomaan myös keväällä 2021 käynnistynyt UNICOM (Uniting Companies and International University Talents) -hanke. Hankkeessa tavoitteenamme on löytää Turun yliopiston ja Åbo Akademin kansainvälisille tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille muutaman kuukauden pituisia yritystyöskentelyjaksoja Turun seudun pk-yrityksistä. Yritysten tarpeet asetetaan etusijalle, ja niihin vastataksemme etsimme mahdollisimman hyvin yhteensopivan osaajan. Tarkoitus on matalalla kynnyksellä tutustua, puolin ja toisin. Parhaassa tapauksessa homma toimii niinkin hienosti, että tältä pohjalta syntyy pitempiaikainenkin kumppanuus.