Ilmastokahvit tiedon ja ideoiden lähteenä

Ilmastokahvien logo

Turun kaupungin ilmastokahveilta tietoa ja uusia ideoita ilmastotyöhön

Turun kaupungin ilmastokahveilla jaetaan tietoa uusimmista ilmastotyön ideoista ja kuullaan paikallisten toimijoiden ratkaisuja. Ilmastokahvien tarkoitus on jakaa tietoa Turun seudun ilmasto- ympäristö- ja kiertotalousratkaisuista, ja innostaa alueen yrityksiä ja organisaatiot ilmastotyöhön. Yritykset halutaan mukaan ilmastotyöhön, koska Hiilineutraali Turku 2029 tavoitteeseen päästään vain, jos ilmastotyöhön saadaan mukaan yritykset, kaupunkilaiset ja yhteisöt.

Turun kaupunki on järjestänyt ilmastokahvit tilaisuuksia yrityksille vuoden 2022 aikana noin kymmenen kertaa. Tilaisuuksissa paikalliset yritykset pääsevät kertomana ilmastoteoistaan. Aiheita on ollut hiilinieluista viherrakentamiseen ja vihreästä sijoittamisesta ympäristösertifikaatteihin, ja -merkkeihin. Lisäksi tilaisuuksissa kuultiin meriteollisuuden, terveydenhuollon ja tapahtumien järjestämisen vähähiilisistä ratkaisuista ja ilmastoteoista. Jokaisilla ilmastokahveilla on kuultu yritysesimerkkien lisäksi myös asiantuntijoiden täydentäviä puheenvuoroja esimerkiksi uudesta tutkimustiedosta.

Ilmastokahvit ovat saaneet lämpimän vastaanoton ja osallistujia on ollut yrityksistä, korkeakouluista kuin julkishallinnostakin. Yrityksiltä kerätyn palautteen perustella tarvetta on tiedolle ilmasto, kiertotalous- ja vastuullisuus teemoista sekä verkostoitumiselle näiden aiheiden ympärillä. Ilmastokahveja aiotaan jatkaa osana Turun kaupungin Ilmastojoukkueen toimintaa. Tilaisuuksia halutaan kehittää myös yhä kiinnostavimmiksi ja hyödyllisemmäksi tiedonjaon kanavaksi.

Ilmastokahveilla esillä ovat erityisesti kaupungin ilmastojoukkueeseen kuuluvat yritykset, koska ilmastokahvit ovat osa ilmastojoukkueen toimintaa. Ilmastojoukkueeseen voivat liittyä kaikenkokoiset ilmastotekoja tekevät yritykset ja organisaatiot, jotka toimivat Turun seudulla. Ilmastojoukkueeseen liitytään täyttämällä ilmastotekokortti, jossa kerrotaan organisaation tekemästä ilmastoteosta. Ilmastoteot, joilla ilmastojoukkueeseen liitytään voivat olla hyvin erityyppisiä, ja eri ilmastoteoista pääset lukemaan kaupungin verkkosivulta.
Ota yhteyttä ilmasto@turku.fi, jos haluat tulla puhumaan ilmastokahveille tai liittyä ilmastojoukkueen.

Vuonna 2023 ilmastokahveja järjestetään etäyhteyksin sekä paikan päällä ainakin hiilikäden jäljestä ja kiertotaloudesta ja niistä tiedotetaan ilmastokahvien verkkosivuilla. Voit myös ehdottaa sinua kiinnostavaa teemaa ilmastokahveille tai tarjoutua puhujaksi. Seuraavien ilmastokahvien teemana on kiertotalouden mahdollisuudet yrityksille Lounapuistossa, ja ne järjestetään 31.01.2023 klo 9-10 Vierailukeskus Joessa. Ilmoittautumaan pääsee Hiilineutraali Turku verkkosivuilta.

Tervetuloa osallistumaan Turun kaupungin ilmastokahveille vuonna 2023 kaikki yritysten ilmastotyöstä kiinnostuneet!

Heli Huuskonen, projektiasiantuntija, Turun kaupunki