Investointiloton päävoittoa tavoittelemaan

Krista Ahonen - investointiblogi

Suomen erinomainen potentiaali ja globaalit liiketoimintamahdollisuudet erityisesti vihreän siirtymän investointien kohteena kirittävät kilpajuoksua niin investoinneista kuin osaavasta työvoimastakin maan sisäisesti.

Sattuneesta syystä Suomeen tähän mennessä suunnitteilla olevat vihreän siirtymän investoinnit painottuvat vahvasti rannikkoalueille (mm. EK:n ylläpitämän investointien dataikkuna). Muu rannikko Satakuntaa ja pohjoisinta rannikkoaluetta myöten on tämänhetkisen tiedon mukaan ottamassa hiukan etumatkaa Varsinais-Suomeen nähden. Onko jo syytä huolestua?

Vetyklusterin julkistaman Suomen vetytalousstrategian mukaan yksistään vety jatkojalosteineen saattaa tuottaa Suomelle peräti yli 30 miljardin euron talousvaikutuksen ja reilut 100.000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä, vuoteen 2045 mennessä molemmat lukemat vielä tuplaantuisivat. Tämän kokoluokan määristä tarvitaan ehdottomasti osa myös tänne Varsinais-Suomeen!

Koko toimiala on valtavassa nosteessa ja muutos tapahtuu nopeasti: tänä vuonna globaalit puhtaan energian investoinnit tulevat todennäköisesti ensimmäistä kertaa ylittämään fossiilisen energian investoinnit. Julkisuudessa eniten esillä olleet vety-, tuulivoima ja aurinkovoimalat eivät ole ainoita aktiivisesti kehittyviä toimialoja: Turun kauppakamarin, Turku Science Parkin sekä Varsinais-Suomen liiton loppukeväästä teettämän investointikyselyn mukaan omalla seudullamme investoidaan vahvasti ja tasaisesti mm. perinteisempään lääketeollisuuteen sekä meriteollisuuteen alihankintaverkostoineen. Seudun kasvu ja kilpailukyky edellyttävät kuitenkin myös uusien toimialojen esiinnousua. Löytyykö seudullemme lääkkeiden ja laivojen lisäksi kolmatta vahvaa kärkeä, joka uskalletaan myös nostaa esiin, ja jota lähdetään isoilla hartioilla markkinoimaan myös ulospäin, nimenomaan kansainvälisesti?

Eniten alueellamme on potentiaalia juuri vihreän (tai puhtaan) siirtymän teollisuuteen. Seudulta löytyy mm. yksi Suomen potentiaalisimmista akkutehdasalueista (Raisiossa), ja esimerkiksi vetytalouden teknologiat liitännäispalveluineen tarjoaisivat lukemattomia mahdollisuuksia. Varsinais-Suomi täyttää kaikki kriteerit kilpailueduista, joita alan nopeaan kehittämiseen tarvitaan: teollista (erityisesti kemianteollisuuden, kiitos Åbo Akademin) prosessiosaamista, vakaan investointiympäristön, riittävästi luonnonvaroja ja vettä sekä satamat, ja teknologista sekä digitaalista osaamista. Tarvitaan vahva start up -sektori sekä TKI-yhteistyö ja näihin tulisi meillä erityisesti panostaa.

Riittävä puhtaan sähkön saatavuus on edellytys sähköintensiivisten tulevaisuudenalojen nosteeseen. Seudulle saatiinkin hiljattain hienoja uutisia Fingridin päivitettyä juhannusviikolla kantaverkon investointiohjelmaansa, johon lisättiin mm. Raision ja Naantalin alueelle tärkeä voimajohto ja sähköverkon perusparannuksia. Peräänkuulutamme myös riittävän rohkeaa kaavoitusta ja esimerkiksi teollisuuden mahdollisuuksien huomioimista kaupunkistrategioissa saakka. Ratkaisevat palikat ovat valmiina, nyt ne tulisi osata jalostaa houkuttelevaksi markkinoinniksi myös ulospäin.

Turun kauppakamarin kesän Varsinais-Suomen kilpailukyky 2023 -kyselyn tulosten mukaan niin sanottujen kovien kilpailutekijöiden lisäksi yritysjohtajat ja elinkeinoelämä arvostavat myös elämisen laatua alueella – se kun vaikuttaa suoraan työvoiman saatavuuteen ja yrityksen houkuttelevuuteen työpaikkana. Näihin asioihin kannattaa siis panostaa ja myös näitä tulisi nostaa esiin alueen markkinoinnissa.

Varsinais-Suomi tarvitsee silti edelleen vähintään yhden ison lottovoiton eli alueelle sijoittuvan uuden teollisen mittaluokan laitoksen. Onni suosii rohkeaa!

Krista Ahonen
vaikuttamispäällikkö
050 594 9641
Kategoriat:Kansainvälisyys, investointi, blogi