Lumovoimainen Varsinais-Suomi on saavutettava maalta, mereltä ja ilmasta

Turun kauppakamarin vaikuttamisen teemat on jälleen linjattu vuodelle 2024. Tulevan vuoden vaikuttamissuunnitelmassa huomioidaan erityisesti yhdessä jäsenten ja sidosryhmien kanssa koostettu Varsinais-Suomen elinkeinoelämän tulevaisuusvisio, ”Lumovoimainen Varsinais-Suomi”.

Vision kolme päätavoitetta; Ylivoimaista osaamista, Avoin yhteys maailmaan ja Paras ympäristö toimia, antavat raamit myös kauppakamarin vaikuttamistyölle, joka luotsaa seudun elinkeinoelämää kohti veto- ja pitovoimaista maakuntaa.

Pyrimme myös tulevana vuonna edistämään osaavan työvoiman saatavuutta alueen yrityksiin. Tämä tarkoittaa mm. linkkinä toimimista yritysten ja oppilaitosten välillä, koulutuksen säännöllistä kehittämistä vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin, ylipäätään yritysten osaamistarpeiden ennakointia sekä ymmärrystä jatkuvan oppimisen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Seudulle tärkeiden toimialojen kehitystä tukeva ketterä työvoiman liikkuvuus sekä työperäinen maahanmuutto varmistavat ylivoimaisen osaamisen kehittymistä ja pysymistä seudulla.

Kilpailukykyinen maakunta on jo itsessään vetovoimainen, mutta tarvitaan myös pitovoimaa muualta Suomesta tai ulkomailta muuttavien opiskelijoiden ja työntekijöiden on kotiutumiseen. Varsinais-Suomen tuleekin olla paras ympäristö työskennellä ja viihtyä eli houkutteleva toimintaympäristö niin yritysten investoinneille kuin elämisellekin. Vielä emme lupaa käynnistää kauppakamarin deittipalvelua, vaikka puolison löytyminen (työ- tai opiskelupaikan ohella) taitaa olla edelleen yhteiskunnallisesti suurin ”syy” paikkakunnalle kotiutumiseen. Onneksi kauniiseen maakuntaamme juurrutaan niin erinomaisten julkisten palveluiden, monipuolisten vapaa-ajanmahdollisuuksien kuin viihtyisän ja hyvinvoivan luontoympäristönkin houkuttelemana. Visiomme mukaisesti haluamme olla tunnettuja myös hyvästä työelämästä ja johtamisesta. Tässä vuoropuhelussa jäsenistömme äänellä on erilaisten kyselyiden ja kannanottojen muodossa tärkeä rooli.

Seudun logistinen saavutettavuus ja sen jatkuva kehittäminen ovat avainasemassa investointien houkuttelemiseksi, kuten myös ennakoitavat ja sujuvat maankäytön ja luvituksen prosessit. Ne myös mahdollistavat elinkeinoelämälle reagoinnin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Varsinais-Suomi on tärkeä liikenteen solmukohta niin väylien, raiteiden kuin meri- ja lentoliikenteenkin kannalta, ja kaikkien liikennevälineiden kehittäminen on tasaisen tärkeää. Edesautamme elinkeinoelämän rahtikuljetusten sujuvuutta sekä eri liikennevälineiden integraatiota ja ns. vihreiden matkaketjujen mahdollistumista, oli kyse sitten lähijunaliikenteestä, Länsiradasta tai E18-tien parannusten edunvalvonnasta. Seudullista maankäyttöä ja liikennettä tulee kehittää tiiviissä yhteistyössä mm. infran osalta.

Meri, historia ja monipuolinen kulttuuri ovat Varsinais-Suomen tärkeitä viihtyisyystekijöitä. Saaristomeri on seutumme kruunu, mutta valitettavasti hyvin huonokuntoinen sellainen. Saaristomeren kestävä kehitys edellyttää merkittäviä muutoksia kansalliselta päätöksenteolta ja tukipolitiikalta. Turun kauppakamari edistää toimia ja tietoisuutta, joilla valuma-alueen ravinnekuormitusta voidaan vähentää ja Saaristomeren tilaa parantaa.

Läpileikkaavina arvoina edistämme työssämme yhdessä tekemistä ja yhteistyötä sekä vihreän (tai puhtaan) siirtymän ja ilmastodirektiivien ja tavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä. Lisäksi työskentelemme mm. tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksien parissa, ja pyrimme valvomaan jäsenistömme etua esimerkiksi turvallisuuteen liittyvissä asioissa niin uhkiin varautumisessa kuin esimerkiksi Nato-jäsenyyden luomissa mahdollisuuksissakin.

Tällä vaikuttamistyöllä luodaan jälleen toivottavasti edellytyksiä alueen kasvulle ja elinvoimaisuudelle sekä uudistumiselle ja innovaatioille. Teemme yhdessä kestävämpää tulevaisuutta, toimimme rohkeasti, uudistumme ketterästi. Tulkoon vuodesta 2024 menestyksekäs!

Tästä pääset tutustumaan vaikuttamisteemoihin

Krista Ahonen
Vaikuttamispäällikkö
050 594 9641
Kategoriat:blogi