Mentorointimatka – aikaa itsetutkiskelulle, kehittymiselle ja oppimiselle

mentorointi

Mentorointi kuvataan vuorovaikutteisena prosessina, jonka pääasiallisena tavoitteena on mentoroitavan, eli aktorin ammatillinen kehittyminen. Aktorin tarpeet ja hänen ammatillista kehittymistään koskeva tavoite ohjaavat mentorointia. Tavoite voi olla esimerkiksi työuralla eteneminen, itsensä johtamisessa harjaantuminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, oman osaamisen kirkastaminen ja sanoittaminen, ammatti-identiteetin selkiyttäminen tai johtamistaitojen kehittyminen. Mentorointiohjelmassa voikin olla yhtä monta tavoitetta kuin on aktoriakin.

Mentorina toimii usein ammatillisesti kokeneempi henkilö, joka jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan, ohjaa, kysyy, kuuntelee ja auttaa selkiyttämään. Mutta palvelee mentorointi myös mentoria. Hän saa uusia näkökulmia, oivalluksia ja oppia, kehittyy ja voimaantuu mahdollisuudestaan auttaa. Perinteinen win-win -asetelma toimii myös tässä suhteessa.

Yksi tärkeimmistä onnistuneen mentoroinnin lähtökohdista on toisilleen sopivien parien löytäminen. Parien ei tarvitse olla keskenään samoilta aloilta tai työtehtävistä, erilaisuus voi olla yksi ohjelman voimavaroista. Törmäytetään ihmisiä, jotka eivät muuten välttämättä ammatillisesti kohtaisi. Jotta sopivien parien löytäminen onnistuisi, kysytään ohjelmaan mukaan hakevilta aktoreilta heidän odotuksistaan ja tavoitteistaan ohjelmalle. Ohjelman järjestäjien puolesta parien valintaan käytetään aikaa ja pohditaan, ketkä sopisivat toisilleen ja muodostaisivat suhteen, joka mahdollistaisi aktorin ohjelmalle asettamien tavoitteiden täyttymisen.

Luottamuksellisen suhteen saavuttaminen on toinen mentoroinnin keskeisistä onnistumisen edellytyksistä. Kahden, useimmiten toisilleen entuudestaan tuntemattoman henkilön avoin ja syvällinen keskustelu mahdollistuu vain, jos onnistutaan luomaan tunne siitä, että omien henkilökohtaisten tuntemusten, mietteiden ja kokemusten jakaminen on soveliasta, tai tässä tarkoituksessa jopa itsetarkoitus. Tämän suhteen synnyttäminen on yksi mentori-aktori-parin mentorointimatkan ensimmäisistä haasteista ja määränpäistä. Samalla sitoudutaan prosessiin, yhdessä sovittuihin tapaamisiin, keskusteluihin ja omien kokemusten jakamiseen.

Turun kauppakamarilla käynnistyy ensi vuoden alussa kolmas MentorChamber-ohjelma. Aktorihaku on parhaillaan käynnissä. Hakuehtona on, että aktorin työnantaja on Turun kauppakamarin jäsenyritys. Ohjelman mentoreina toimii kokenut joukko työvoima- ja koulutusvaliokunnan jäseniä. Ohjelma kestää noin 11 kuukautta ja alkaa kaikkien parien yhteisellä tapaamisella 8.2.2023. Tapaamisen aikana esittäydytään sekä käydään läpi ohjelman tavoitteita.

Mentorointi on matka itseen, omiin tavoitteisiin ja kehityskohteisiin, se vaan tehdään yhdessä mentorin kanssa. Lähde mukaan matkalle ja hae aktoriksi MentorChamber-ohjelmaan. Emme etukäteen tiedä, minkälainen matkasta muodostuu, sillä jokainen pari rakentaa tästä yhdessä heidän kaltaisensa. Parhaimmillaan mentorointi on kehittymistä, innostumista, oivaltamista, oppimista, uusien näkökulmien tai ajattelumallien heräämistä, itsevarmuutta ja oman itsensä tuntemista.

Kysyimme viime mentorointiohjelmassa mukana olleilta, minkälaisen viestin he haluaisivat antaa henkilölle, joka miettii osallistumistaan. Tässä niistä muutamia:

  • Lähde rohkeasti mukaan ainutlaatuiselle matkalle, jos yhtään kiinnostuit, se varmasti kannattaa!
  • Aikapanostus verrattuna ohjelman hyötyyn jää varmasti plussan puolelle
  • Suunnitelman ei tarvitse olla vielä kristallin kirkas, se kyllä kirkastuu mentorin kanssa
  • Saat pysähtyä oman itsesi ja osaamisesi äärelle ja pohtia suuntaa, johon haluat kasvaa
  • Ole valmis yllättymään ja ottamaan vastaan mitä tulee
  • Lähde mukaan ja huomaa, että vuorovaikutus on mainio oppimisen ja kehittymisen lähde

Nyt on aika hakea aktoriksi MentorChamber ohjelmaan, tartu tilasuuteen 11.12. mennessä.

Lue lisää tämän vuoden mentoreiden ja aktoreiden ajatuksista

Kategoriat:Koulutus, blogi
Satu Linden
Satu Lindén
asiantuntija, osaamisasiat
041 530 3000