Mistä rekrytoida, jos osaajia ei ole?

osaaminen; koulutus; rekrytointi: blogi

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara − kulunut fraasi, sanonta, klisee, eittämättä, mutta samalla menestyvän yritystoiminnan kulmakivi. Ja juuri tämän voimavaran merkitys korostuu entisestään, kun kilpailu osaavasta työvoimasta käy väestön ikääntyessä yhä kiivaammaksi.

Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä reilu 68 prosenttia kärsii työvoimapulasta, kertoo kauppakamarien tekemä tuore kysely. Vastaajista reilu 67 prosenttia ilmoitti työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Pula tekijöistä ei ole juurikaan helpottanut vallitsevasta heikkenevästä suhdannetilanteesta huolimatta.

Kysely paljastaa, että varsinaissuomalaiset yritykset tulevat rekrytoimaan aktiivisesti lähitulevaisuudessa. Rekrytointitarve kasvaa seuraavan kuuden kuukauden aikana lähes 51 prosentilla yrityksistä. Pidemmällä, kahden-kolmen vuoden aikavälillä yritysten rekrytointitarpeet kasvavat lähes 66 prosentilla nykyisestä. 

Mutta mistä rekrytoida, jos osaajia ei ole? Kyselyyn vastanneilla keskeisin syy rekrytointihaasteisiin on juuri hakijoiden riittämätön määrä (n. 55 %). Muita haasteita ovat esimerkiksi kiristynyt kilpailu työntekijöistä (n. 45 %), hakijoiden vähäinen työkokemus (n. 44 %) ja hakijoiden soveltumaton koulutus (n. 28 %).

Meidän on hyödynnettävä kaikki keinot voida hyvin työelämässä, jotta osaajat saadaan riittämään. Kun tekijöistä on pulaa, ei ole varaa menettää eikä syrjiä ketään. Tämä puoltaa työelämän monimuotoisuuden kehittämistä ja työperäisen maahanmuuton edistämistä. Syrjivä työelämä ei ratkaise osaajapulaa. On myös kiinnitettävä yhä enemmän huolta työhyvinvointiin ja työelämässä jaksamiseen. Työllä on paljon ihmisen voimavaroja edistäviä tekijöitä, mutta tästä huolimatta työelämä saa monen uupumaan. Kuormittavien tekijöiden sijaan on tunnistettava ja panostettava voimavaroja edistäviin tekijöihin.

Kauppakamarien kyselyn mukaan yrityksillä on kovin pula ammatillisista osaajista. Varsinais-Suomessa liki 51 prosenttia yrityksistä tarvitsee eniten ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita työntekijöitä. Opetushallitus raportoi kevään 2022 yhteishaun päätteeksi, että 42 % perusopetuksen päättävistä hakijoista haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen. Ammatillinen koulutus tarjoaa myös työuran aikaisia lisä- ja täydennyskoulutus sekä uudelleen kouluttautumisen mahdollisuuksia.

Ammattiosaajien rinnalle työelämä tarvitsee korkeasti koulutettuja. OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) tuore vuosittainen koulutusjärjestelmiä vertaileva julkaisu kertoo, että samalla kun samalla kun korkeakoulutetun väestön määrä kasvaa kansainvälisesti, Suomi on jäämässä kehityksestä jälkeen. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana korkea-asteen koulutettujen osuus 25–34-vuotiaista on noussut OECD-alueella 27 prosentista 48 prosenttiin. Tänä aikana korkea-asteen tutkinnon suosittaneiden osuus on Suomessa käytännössä pysynyt ennallaan nousten 39 prosentista 40 prosenttiin. Kun korkeasti koulutettujen aikuisten osuus Suomessa vuonna 2000 oli OECD-maiden korkeimpien joukossa, oli tämä vuonna 2021 selvästi keskitason alapuolella. Tämä on huolestuttava käänne.

Työelämä muuttuu nopeasti, ja osaamisen on muututtava työelämän mukana, tai oikeastaan sen edellä. Ei riitä, että meillä on hyvän pohjakoulutuksen omaavia osaajia, sillä eilispäivän osaamisella luodaan harvoin uusia menestystuotteita tai -palveluita, kehitetään yritystoimintaa tai innovoida uutta. Myös työelämässä jo toimivien osaamisesta on huolehdittava, ja sitä tulee jatkuvasti kehittää, kuten muutakin yritystoimintaa. Tarvitaan kattavasti eri pituisia lisä- ja täydennyskoulutuksia, tutkinnon osia ja koko tutkintoja työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin ja työuran aikaiseen osaamisen uudistamiseen.

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, se on tiedetty jo vuosikymmeniä, mutta yhä tärkeämmäksi se käy työikäisen väestön määrän vähentyessä. Pidetään olemassa olevasta henkilökunnasta ja sen osaamisesta hyvä huoli, se on tärkeä sitouttamisen keino, mutta hyvä houkutin myös rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. Ja niistä uusista tekijöistä on tutkitusti jo nyt lähes huutava pula.

Satu Linden
Satu Lindén
asiantuntija, osaamisasiat
041 530 3000
Kategoriat:Koulutus, työvoima, blogi