Monimuotoisella työyhteisöllä kohti entistä korkeampia tavoitteita ja luovempia ratkaisuja

Kaupan ja palvelun blogi

Suomi kansainvälistyy, ja sillä on monenlaisia vaikutuksia eri toimialoihin.

Kaupan ja palvelun alan näkökulmasta kansainvälistyminen rikastaa tuote- ja palveluvaliokoimaa vaikuttaen mm. muodin suuntauksiin, tuoden uusia tuotteita maailmalta sekä monipuolistaen palveluita. Lisäksi se laajentaa asiakaskuntaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja alueita operoida. Kaupan ja palvelun alalla toimii paljon maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja yrittäjiä, ja näin kansainvälisyys myös monimuotoistaa työyhteisöjä.

Eri maista kotoisin olevien työntekijöiden lisäksi monimuotoinen työyhteisö voi koostua mm. eri sukupuolta olevista, eri ikäisistä, eri kieltä puhuvista, eri uskontoa tai vakaumusta tunnustavista tai koulutustaustaltaan erilaisista ihmisistä. Monimuotoisuudella on monia myönteisiä vaikutuksia mm. yrityksen innovatiivisuuteen ja luovuuteen, ylivoimaiseen osaamiseen, työpaikan houkuttelevuuteen, yrityksen maineeseen sekä erilaisten asiakasryhmien tavoittamiseen. Monimuotoisen työyhteisön rakentaminen on myös yrityksen sosiaalisen vastuullisuuden edistämistä. Monimuotoisuus sellaisenaan ei kuitenkaan ole itseisarvo ja vie kohti korkeampia tavoitteita tai innovatiivisuutta, vaan tätä tulee johtaa tavoitteellisesti – mutta miten? Monimuotoisuuden johtaminen on esimerkiksi oikeudenmukaisen työ- ja johtamiskulttuurin sekä mallien ja prosessien luomista. Kulttuurin, jossa jokainen on ja tuntee olevansa arvostettu ja tasavertainen työntekijä ja nämä samat elementit ulottuvat myös työnhakijoihin.

Suomi ikääntyy vauhdilla ja monia toimialoja vaivaa jo nyt pula työntekijöistä. Tämä ei enää tänä päivänä liene uusi uutinen kenellekään. Tarvitsemme kaikki tekijät, niin eläkeikää lähentelevät, osatyökykyiset ja maahanmuuttajataustaiset. Kieli tai kielitaito ei useinkaan ole ylitsepääsemätön este, olemme saaneet sen jo monissa arkipäiväisissä palvelukokemuksissa huomata. Asiakaskunta on jo monella tavoin valmis, toivottavasti työnantajat ja kollegatkin. Kyse on loppuen lopuksi meidän kaikkien asenteesta.

Kaupan ja palvelun ala on merkittävä maahanmuuttajien työllistäjä ja tärkeä voimavara. Kaupan- ja palvelun alan toimijat ovat usein maahanmuuttajataustaisten ensimmäinen työpaikka Suomessa, ja porttina osaksi yhteiskuntaan tulemista. Työyhteisö voi osaltaan vaikuttaa hyvin positiivisesti henkilön viihtymiseen Suomessa ja nopeuttaa integroitumista. Tämä rooli on tärkeä ymmärtää, myös toimialan ulkopuolella. Turun kauppakamarin kaupan ja palvelun valiokunta järjestää 28.2. Kaupan ja palvelun aika -tilaisuuden, jossa alan ajankohtaisten kuulumisten lisäksi syvennytään monimuotoiseen työyhteisöön. Tilaisuudessa kuullaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin puheenvuoro siitä, miten yritysten monimuotoisuutta tukevat ratkaisut huomioidaan valtion päätöksenteossa sekä muutama konkreettinen esimerkki yrityselämän edustajien suulla.

Monimuotoisuus ei toteudu ilman tekoja, ja nyt me haemme niitä tekoja. Kaupan ja palvelun valiokunta jakaa Kaupan ja palvelun aika -tilaisuudessa Vuoden kaupan ja palvelun teko -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään tänä vuonna kaupan ja/tai palvelun alan toimijalle, joka toimii edelläkävijänä monimuotoisen työyhteisön rakentamisessa ja johtamisessa.

Katariina Katajainen
Kaupan ja palvelun valiokunnan puheenjohtaja

Kaupan ja palvelun blogi
Turun kauppakamari
Kategoriat:työvoima, oppiminen