”Haluamme olla mukana muuttamassa suomalaista omistamisen kulttuuria”

Kuvassa finanssialan opiskelijoita

Olemme seitsemän finanssialan opiskelijan joukko Turun ammattikorkeakoulusta. Olemme eri vuosikursseilta ja iältämme on 20–35-vuotiaita, joten kokemukset koulun sekä aiheen suhteen tulevat hieman eri suunnilta. Taloustaitoja nuorille -projektin päällimmäinen ajatus on tuoda tietoa vaurastumisesta nuorilta nuorille. Tähän liittyen tullaan luomaan materiaalia ja muita ajatusmaailmaamme edistäviä tempauksia on suunnitteilla. Projektin vastuuopettajana toimii Jukka Rantala. Koko projektin mahdollistaa Turun kauppakamari ja yhteistyökumppanit.

Heti projektista kuullessamme, jokin sisällämme sanoi, että tässä haluamme olla mukana. Syitä tähän oli miltei yhtä monia kuin osallistujiakin. Huomasimme nopeasti, että monilla projektiin osallistujista päällimmäisenä syynä osallistumiseen oli halu avata keskustelua rahan ja sen vastuullisen käytön ympärillä, sillä suuressa osassa Suomea rahasta puhumista pidetään edelleen eräänlaisena tabuna.
Jotkut projektiin osallistujista on joutunut oppimaan kantapään kautta, miten rahaa ei tulisi käyttää. Tämän takia projektiin osallistujilla on myös halu auttaa uusia sukupolvia välttämään nämä samaiset virheet.

Kaikille projektiin osallistujille on iän myötä tullut erittäin tutuksi mitä on vastuullinen rahan käyttö. Jotkut ovat oppineet sen kantapään kautta, mutta joillekin se on ollut osana kotikasvatusta jo pienestä pitäen.
Nyt ryhmän jäsenet haluavat levittää vastuullisen rahan käytön ilosanomaa nuoremmille sukupolville. Kertoa ja näyttää, että oman talouden hallinta sekä vastuullinen rahan käyttö on mahdollista kaikille, iästä riippumatta.

Vaurastuminen kuuluu kaikille ja uskomme, että se on todella mahdollista. Projektin tavoitteena on parantaa nuorten taloudellista ymmärrystä, tuoda esille rahan arvoa ja korostaa nuoren iän merkitystä vaurastumisessa. Haluamme olla mukana muuttamassa suomalaista omistamisen kulttuuria ja rikkoa tabua puhua rahasta sekä vaurastumisesta. Tavoitteenamme on kannustaa nuoria säästämään ja samalla tuomaan esille niitä mahdollisuuksia mitä raha ja säästöt mahdollistavat.

Haluamme projektin aikana saada paremman käsityksen siitä, minkälaisia ongelmia nuoret kohtaavat rahan käytössä ja ylipäätään omassa taloudessa. Näin voimme olla mukana ennaltaehkäisemässä nuorten ylivelkaantumista ja ahdistusta liittyen rahan käyttöön.

Mitä itse haluaisimme sanoa 15-vuotiaalle itsellemme? Vaikka raha ei ehkä tee onnelliseksi, se mahdollistaa ja helpottaa monia asioita luoden turvallisuuden tunnetta. Jo nuorena on hyvä ymmärtää, että raha ei kasva puussa. Myös ajatus siitä, että raha voi tehdä töitä puolestasi kannattaa sisäistää nuoressa iässä. Mieti, mikä on relevantti ostos ja mikä ei kannattava. Mitä nuorempana ymmärtää aloittaa säästämisen sen parempi, sillä sijoittamisen hyödyt konkretisoituvat useimmiten vasta pitkällä aikavälillä. Säästämisessä ja sijoittamisessa kärsivällisyys on äärimmäisen tärkeä työkalu. Säästämisen ja sijoittamisen ei tule olla hankalaa, rikkaiden herrojen sikarikerhojen puuhaa, vaan kaikille mahdollista matalan kynnyksen toimintaa, jolla turvataan oma sekä läheisten tulevaisuus.

Me haluamme tuoda suomalaisille nuorille ymmärryksen, että vaurastuminen on mahdollista ihan kaikille.
Koko projektimme huipentuu 2021 syksyyn, jolloin toivottavasti maailmanmeno on rauhoittunut ja päästään viemään taloudellista ilosanomaa Raision lukioon sekä muihin kouluihin.

Vauras suomalainen voi olla inhimillisyyden ja kansantalouden kulmakivi.