Olisiko seuraava kesätyöntekijäsi vieraskielinen?

Summer Trainee 2024

Tässä Varsinais-Suomen tulevaisuuden yhtälö:

• Kahden vuoden päästä työntekijöitä on nykyistä enemmän, arvioivat varsinaissuomalaiset yritykset viime kesänä Turun kauppakamarin kyselyssä. (Lähde: Varsinais-Suomen kilpailukykykysely 2023)

• Varsinais-Suomen luonnollinen väestönkasvu on negatiivinen, eikä muuttovoitto muualta Suomesta kata erotusta likimainkaan. Ilman maahanmuuttoa väestö siis vähenisi.

On helppo ynnätä, että meiltä Varsinais-Suomessa puuttuu tulevaisuudessa työntekijöitä.

Yritysten kanssa keskustellessani olen ottanut tavaksi kysyä, mitä pitkittynyt työntekijäpula tarkoittaisi toiminnalle. Ymmärrettävästi valtaosalla fokus on tämän päivän haasteissa, jolloin vastausta ei ole edes pohdittu. Tietyillä aloilla asia on tuttu ja sitä on ratkottu monin eri keinoin. Osassa yrityksiä työntekijäpula tarkoittaisi työn tekemistä jossain muualla – maakunnan ulkopuolella – mikä olisi surkein lopputulos meille kaikille.

Ehkä yleisin ja ymmärrettävin reaktio on nykytilan puolustaminen. Ohjeistukset ja ohjelmistot ovat suomeksi. Työkaverit ja asiakkaat ovat suomenkielisiä. Tietyissä tehtävissä vaaditaan jatkossakin suomen kieltä, mutta moni yritys on kuitenkin selättänyt nämä ja vastaavat haasteet. Lukemattomat yritykset Varsinais-Suomessa ovat vahvempia, koska pystyvät työllistämään vieraskielisiä. Kaikki eivätkä suinkaan ole suuryrityksiä.

Viesti epäröiville työantajille on tämä: työvoimatilanne on muutoksessa ja muutos kiihtyy. Lähes kaikki yritykset joutuvat tähän reagoimaan, joten on parempi olla ensimmäisten kuin viimeisten joukossa. Tilannetta kannattaa tarkastella mahdollisuuksien kautta: mitä uusia vaihtoehtoja se avaisi, jos yritys pystyisi palkkaamaan vain suomenkielisten työntekijöiden lisäksi myös muunkielisiä?

Varsinais-Suomen pitää pystyä houkuttelemaan työntekijöitä ulkomailta, ja tässä kilpailemme lukemattomien muiden maiden kanssa. Lisäksi meidän tulee pitää huolta, että täällä jo olevat vieraskieliset löytävät paikkansa työelämässämme. Maakunnan korkeakouluissa opiskelee valtava määrä tulevaisuuden tekijöitä, joiden on hyvin haastava saada kokemusta suomalaisesta työelämästä. Mitä jos seuraava kesätyöntekijäsi olisi korkeakouluissamme opiskeleva vieraskielinen? Turun kauppakamarin ja Business Turun yhteisen Summer Trainee 2024 -kampanjan tavoitteena on nostaa näkyville kesätyömahdollisuuksia, joiden kautta kansainväliset osaajat pääsevät sujuvasti osaksi alueen työmarkkinoita.

Vuodesta 2022 alkaen järjestetty Summer Trainee -kampanja kerää linkkejä Turun seudun englanninkielisisiin harjoittelu- ja kesätyöpaikkoihin yhdelle sivulle. Tavoitteena on antaa tulevaisuuden huippuosaajille realistinen kokonaiskuva alueen yrityskentän tarjoamista mahdollisuuksista.

Olli Hakala
Olli Hakala
Yhteyspäällikkö, asiakkuudet
050 601 77
Kategoriat:työvoima, Ylivoimainen osaaminen