Paraisten rapistuville silloille myönnetty lisärahoitus oli välttämätön erävoitto

Kuvassa Kirjalansalmen silta

Kesällä perheemme auton nokka osoittaa mitä luultavimmin kohti saaristoa. Kenties vietämme aurinkoisen päivän Nauvossa tai suuntaamme Korppoon kalapöytiin, ehkä seilaamme Seiliin. Joka tapauksemme olemme osasyy siihen, miksi saaristotien liikennemäärät kasvavat kesäisin noin 15 prosenttia. Liikennettä riittäisi ilman turisteja ja mökkiläisiäkin, sillä Paraisten ja Kaarinan väliä kulkee päivittäin parhaimmillaan 14 000 ajoneuvoa matkustajineen ja 700 raskasta ajoneuvoa kuljettaa tavaraa teollisuuslaitoksista eri puolille Suomea. Liikennemäärien on arvioitu vain kasvavan. 

Saaristotie eli Kaarinan keskustan kautta Paraisille kulkeva maantie 180 on ainoa maantieyhteys mantereelta Turunmaan saaristoon ja se on kriittisyyteensä nähden hälyttävän huonossa kunnossa. Tie on ruuhkainen ja se aiheuttaa meluhaittoja. Myös liikenneturvallisuudessa olisi parantamisen varaa. Huonon kuntonsa takia jatkuvassa tarkkailussa oleva Kirjalansalmen silta on tulossa käyttöikänsä päähän. Liikennöinti tällä korjauskelvottomalla sillalla on turvattu muun muassa nopeusrajoituksilla sekä raskaan liikenteen kulkuneuvoille määrätyillä turvaetäisyyksillä. Myös Kirjalansaaren Paraisten keskustaan yhdistävä Hessundinsalmensilta tulee uusia kokonaan, sillä se ei kestä HCT-rekkojen kulkua. 

Saaristotie on elintärkeä sekä saariston vakituisille ja kesäasukkaille että siltayhteyden takana toimivalle suurteollisuudelle. Paraisilla tuotetaan valtakunnallisessa mittakaavassa todella merkittävä osa rakennusteollisuudelle välttämättömistä raaka-aineista kuten sementistä, betonista, laastista, kalkista ja kivivillasta. Eteläisen Suomen rakennustyömailla putoaisi nopeasti vasara kourasta, jos esimerkiksi Kirjalansalmen siltaa ei pystyisikään yhtäkkiä käyttämään. Saaristotie siltoineen onkin elintärkeä seudun työllisyydelle ja kilpailukyvylle sekä asukkaille ja yhteyden parantaminen tulee edistämään työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten sekä matkailuliikenteen sujuvuutta ja tehostamaan kuntien maankäyttöä. 

Saaristotien parantamisen eteen tehty vuosikausien alueellinen yhteistyö on kantanut hedelmää. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen tiesuunnitelmat tulevat valmistumaan kuluvan vuoden aikana ja siltoja on tarkoitus alkaa rakentaa vuonna 2023. 

Vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä uusien liikennehankkeiden eli Digiradan, Laurila–Tornio–Haaparanta-yhteysvälin sähköistyksen sekä Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiselle ehdotettiin yhteensä 268 miljoonan euron valtuutta. 

Saatu lisärahoitus on välttämätön ja merkittävä etappi, mutta työ jatkuu yhä. Seuraavaksi katseet kääntyvät Kurkela-Kirjala -yhteysväliin, joka olisi tärkeää saada Liikenne 12 -investointiohjelman hanketarjottimelle. Kurkela-Kirjala -osuuden tiesuunnitelma olisi optimitilanteessa valmis hyväksyttäväksi ensi keväänä. Koko Paraistenväylän eli turvallisemman ja nopeamman yhteyden rakentaminen Paraisilta Kirjalansalmen sillan kautta aina E18-tielle asti kannattaisi aloittaa kerralla samanaikaisesti.