Pienillä teoilla kohti suurta menestystä – yhdessä

Teknologiaklusteri

Jokasyksyiset keskustelut yritysten edustajien kanssa toistavat aina samaa kaavaa kuulumisia kysyttäessä: kiirettä pitää – ja usein vähän liikaakin.

Kyseessä voi olla tämän ajan ilmiö, tai sitten vakiintunut tapa toimia nykytyöelämän pyörteissä. Kaiken kiireen keskellä, ja yritysten johdon maalaillessa strategisia suuntaviivoja tulevaisuuteen, saattaa toisinaan unohtua, että pienetkin teot voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen.

Kiireessä karsitaan luonnollisesti pois niitä asioita arjesta, jotka ainakin äkkiseltään tuntuvat vievän vain aikaa ja rahaa. Hyvillekin ehdotuksille sanotaan herkästi ei, jos nopeaa ja suoraa hyötyä ei ole nähtävissä. Tällaiseen ei-kategoriaan kuuluvat usein erilaiset pyynnöt yrityksen jäsenyyksiin tai ekosysteemeihin liittyen. Kyselijöitä riittää, mutta yhteistyöpyynnöistä kieltäytymistä kannattaa harkita kahdesti. Nimittäin ne pienet asiat saattavatkin olla juuri niitä ratkaisevia yksityiskohtia, jotka erottavat menestyvät yritykset kilpailijoistaan. Tämän oivalluksen tekivät alkuvuonna 2023 kymmenen loimaalaista teknologiateollisuuden yritystä.

Kymmenen yrityksen johtajat kokoontuivat ensimmäisen kerran saman pöydän ääreen helmikuussa 2023, jolloin alettiin keskustella mahdollisen yhteisen foorumin perustamisesta, tarkoituksesta ja tavoitteista. Alusta asti oli tärkeää, että kaikki nämä toimijat muodostavat sellaisen yhteenliittymän, joka jakaisi samat arvot, ja joihin kaikki osapuolet voisivat sitoutua. Nämä arvot ja keskinäinen luottamus mahdollistaisivat sellaisen toimintaympäristön, jossa ajatusten, resurssien, osaamisen ja verkostojen jakaminen johtaisi pitkällä tähtäimellä yhteiseen kasvuun ja menestykseen.

Niin syntyi täysin ainutlaatuinen Teknologiaklusteri, innovatiivisten kasvuyritysten keskittymä. Klusterin perustaminen vei aikaa, mutta pian huomattiin, että kukaan ei halunnut jäädä yhdestäkään sen kokoontumisesta pois. Yhteiset keskustelunaiheet löytyivät kuin huomaamatta – ja aito luottamus sekä avoin viestintä klusterin osapuolten välillä syntyi kuin luonnostaan. Klusterin yritykset oivalsivat, että yhdessä tietoa jakaen saman toimialan yritykset voisivat rakentaa entistäkin vahvempaa asemaa markkinoilla. Ja pidemmällä tähtäimellä ottaa siihen mukaan muitakin, jotka ovat kiinnostuneita uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Teknologiaklusterin toimintaa ohjaavat arvot: luottamus, edelläkävijyys ja innovaatiot. Klusterissa mukanaolo takaa sen jäsenille uudenlaista ajattelua avoimessa ja luotettavassa ympäristössä, jossa haetaan rajatonta kasvua. Rajattomalla kasvulla tarkoitetaan euromääräisen kasvun lisäksi toimintatapaa, jossa klusterin yritykset jakavat tietoa ja resursseja, jotta kyetään yhdessä ratkaisemaan alan haasteita sekä luomaan uusia innovaatioita. Tämä tulee edistämään niin alueellista kuin kansallistakin kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.

Kahdeksassa kuukaudessa Teknologiaklusterin tahot ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista yhdessä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Perustamis- ja strategiatyön lisäksi klusteriin on muodostettu säännöllisesti tapaavat ja keskustelevat asiantuntijaryhmät ylimmälle johdolle, markkinointiin ja viestintään, tuotantoon sekä henkilöstöpuolelle. Perusteilla on myös ryhmä, joka keskustelee yhdessä hankintoihin ja ostoihin liittyvistä asioista. Ryhmissä on edustus kaikista klusterin tahoista, ja asioiden käsittelyä edesauttaa se, että klusterin yritysten välillä ei ole kilpailua. Näin keskustelu on avointa ja asiat etenevät – haastaviin aiheisiin tarjotaan ratkaisuja ja ideoita jalostetaan yhdessä.

Teknologiaklusterin yritykset ovat lyhyessä ajassa oivaltaneet, että vaikka se viekin aikaa, niin yritysten välinen yhteistyö on erittäin arvokasta liiketoiminnan kannalta. Vaikka ajat ovat hektiset, niin tähän kannatti pysähtyä. Jokainen pieni teko voikin olla askel kohti menestyvämpää yritystoimintaa.

Kirjoittajat:
Niina Nurmi, asiamies, Loimaan kauppakamariosasto
Janne Rauhala, Johtaja, Teknologiaklusteri

Janne Rauhala
Niina Nurmi
Niina Nurmi
Asiamies, Loimaan kauppakamariosasto
050 372 1132
Kategoriat:blogi