Siellä missä sinäkin – mielessä saavutettavuus?

Annariina aalto

Lokakuun ensimmäinen päivä ja paikallisessa printtilehdessä julkaistiin uutinen, jossa kerrotaan kansanedustajien vaativan rahaa Salon itäisen ohikulkutien suunnitteluun. Ohikulkutien ensimmäinen vaihe Mahtinaisentie valmistui vuonna 2016, eikä toisen vaiheen kustannusarvio ole mukana Väyläviraston vuosien 2023-2030 investointiohjelman maantiehankkeissa. Toinen paikallisesti tunteita ja ajatuksia herättävä hanke on niin kutsuttu Tunnin juna eli nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Sujuva raideyhteys liittää Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista, länsimaista raideverkostoa. Molemmat projektit kietoutuvat vahvasti Salon saavutettavuuteen myös tulevaisuudessa.

Jos suunnataan katseita pitkälle taaksepäin Salon historiaan, rautatien valmistuminen kiihdytti kauppalan kasvua vuoden 1887 suuren tulipalon jälkeen. Tuolloin Salonjoki alkoi madaltua kelvottomaksi laivaliikenteelle, ja rautatien valmistuminen korvasi laivaliikenteen tavarankuljetuksessa. Jo silloin alueen kehitys ja kasvu nojasi saavutettavuuden ja liikenteen sujuvuuteen, erilaisessa mittakaavassa toki kuin nykypäivänä.

Salon mahtava sijainti Turun ja Helsingin välissä on oivallinen, ja investoinnit liikenteen sujuvuuteen maakunnan satamien, valtateiden välillä ja teollisuuden toimijoiden saavutettavuuden vahvistaminen ovat olennaisempia Varsinais-Suomen menestymisen kannalta. Saavutettavuus on monen yrityksen sijoittumisen kannalta merkittävässä asemassa, jotta materiaalit ja komponentit sekä lopputuote saadaan vaivattomasti asiakkaalle. Ei tosin sovi unohtaa myöskään osaavaa työvoimaa, jonka asettuminen alueelle perheineen tai kulkeminen työpaikalle sujuvasti ovat tiettyjä vetovoimatekijöitä.

Mietitäänpä hetki alueen vetovoimatekijöitä osaavan työvoiman merkityksessä. Salon kokoisessa monipuolisessa kaupungissa on tarjolla niin keskustan kouluja kuin maaseudun keskittymien kyläkouluja. Harrastusmahdollisuuksia on laidasta laitaan ja varmasti jokaiselle löytyy mieluisa vaihtoehto. Miksi sitten asua Salossa, jos työpaikka sijaitsee esimerkiksi pääkaupunkiseudulla? Tai miksi sijoittaa yrityksen toimintoja Saloon? Vaihtoehtoja pendelöintiinkin löytyy, sillä moottoritie kulkee vierestä, bussi- ja junayhteydet ovat toimivat. Suunnitteilla oleva nopea, luotettava junayhteys säästää niin työssäkävijöiden, opiskelijoiden kuin matkailijoidenkin aikaa sekä lisää valinnanvapautta työ-, opiskelu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien suhteen. Kun siirtymät ovat nopeita, myös yhteistyömahdollisuudet yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen välillä lisääntyvät. Tunnin juna kytkee Salon ja Suomen osaksi eurooppalaisen liikenteen ydinverkkoa. Kansainvälinen tarkastelu osoittaa, että kasvu keskittyy ratojen varsille. Toimivat joukkoliikenneyhteydet ratkaisevat sen, mitkä alueet menestyvät tulevaisuudessa.

Maailma muuttuu ja Salo asukkaineen sen mukana. Muutos on aina mahdollisuus ja meistä itsestämme on paljolti kiinni, miten siihen suhtaudumme ja miten toimimme.

Annariina Aalto
Annariina Aalto
Asiamies, Salon kauppakamariosasto
044 522 0284
Kategoriat:blogi