Ulkopuolista näkemystä ja vertaisapua

Myrsky blogi

Rohkeutta. Inspiraatiota. Itsetuntemusta. Konkreettisia vinkkejä. Kannustusta. Kontakteja. Ulkopuolista näkemystä.

Muun muassa yllä olevin sanoin monien eri alojen yrittäjät ovat kuvanneet antia osallistumisestaan sparrauspajoihin, joita Turun ammattikorkeakoulun järjestämänä on toteutettu vuoden 2023 aikana verkossa ja lähitapaamisissa. Sparraustilaisuudet kuuluvat palettiin toimenpiteitä, joita on toteutettu osana MYRSKY-hanketta jonka tavoitteena on tukea yritysten muutoskyvykkyyttä, digitalisaatiota ja vihreää siirtymää Länsi-Suomessa. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionincovid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Sparrauspaja auttaa jäsentämään ajatuksia

Sparrauspajoissa fasilitaattorin rooli ei ole tuoda valmiita vastauksia, vaan kysymyksin ohjata keskustelua ja mahdollisesti esittää ideoita tai jatkokontakteja.
Sparrauksessa yrittäjä saa ja joutuu sanoittamaan yrityksensä tämänhetkisiä haasteita. Tämä itsessään on jo arvokasta. Kun kertoo ongelmastaan toisille, tilanne selkiytyy itsellekin, ovat yrittäjät todenneet osallistumisen jälkeen.

Minna Keitilä Lintikki Oy:stä, joka valmistaa käsityönä kierrätysmateriaaleista muun muassa koruja ja asusteita sekä järjestää kädentaitotyöpajoja, osallistui Naantalissa pidettyyn sparraukseen. Hän korostaa sparrauksen tuomia hyötyjä seuraavasti:

”Yrityssparrauksessa sain konkreettisia neuvoja myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Lisäksi sain selkeää oppimateriaalia brändin ja prosessien kehittämisen tueksi. Olen todella vaikuttunut yrityssparrauksen kannustavasta ilmapiiristä.”

Ristiinpölytystä yli toimialarajojen

Sparrauksiin osallistuvat yritykset eivät ole olleet samalta alalta, eivätkä edes välttämättä samassa kehitysvaiheessa yritystoimintaa. Kohtaamiset yli toimialarajojen on otettu yrittäjien keskuudessa lämpimästi vastaan.

Pienryhmäkeskustelua vertaisosallistujineen, on pidetty kiinnostavana lähestymistapana. Muiden toimialojen pohdinta on ollut avuksi ja synnyttänyt oivalluksia, miten samat ratkaisut voivat toimia myös omassa työssä.

Ilmastovastuullisuuskonsultointia tekevän NGS Finland Oy:n Antti Laakso osallistui sparraukseen Kupittaan kampuksella. Hän vahvistaa monipuolisten taustojen tuoman arvon:

”Sparrauksessa sai kuulla hyvin eritaustaisten yrittäjien näkemyksiä ja ajatuksia monipuolisesti, rennossa ilmapiirissä. Näin ollen sain hyvin uudenlaisia ajatuksia, joihin itse ei olisi välttämättä päätynyt.”

Yritysten lisäksi kussakin sparraustilaisuuksissa on ollut vaihteleva kokoonpano Turun AMK:n omia asiantuntijoita, yrityskummeja, sekä toisinaan myös ammattikorkeakoulun nuoria Bisnesakatemian osuuskuntayrittäjiä. Ulkopuolinen näkemys ja se, että toiset osallistujat eivät tunne yritystä ”liian hyvin” on koettu arvokkaina.

Auttamalla muita oppii itsekin

Vaikka sparrauspajan kulku sinänsä noudattaakin ennalta laadittua suunnitelmaa, jokaisen tapaamisen dynamiikka on aivan omannäköisensä ja ennalta arvaamaton, sillä osallistuvat yrittäjät tuovat sparrauspajaan oman panoksensa.

Parhaimmillaan tiivistunnelmainen iltapäivä päättyy hämmästyneeseen toteamukseen ajan kiitämisestä siivillä, kun koko porukka on heittäytynyt innostuneeseen sparrailuun. Kokemus molemminpuolisesta tukemisesta on myös koettu palkitsevana. Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä saatuaan vinkkejä omaan toimintaansa, ja kyettyään antamaan oman panoksensa muille yrittäjille.

Elämyspuistoyrittäjä, Flowpark Oy:n Janne Kalhama, kiteyttää seuraavasti:
”Oli kiinnostavaa keskustella ja kuulla ulkopuolisten mielipiteitä, aika loppui kesken.”
Sparrauksissa monille yrittäjille on auennut myös jatkomahdollisuuksia tehdä yhteistyötä Turun ammattikoreakoulun kanssa, mikä on ollut yksi hankkeen tavoitteistakin.
Lisää MYRSKY-hankkeesta: Myrsky (turkuamk.fi)

Kirjoittajat:

Anette Kairikko, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu

Sari Asteljoki, yliopettaja, Yrittäjyys ja arvonluonti tutkimusryhmän vetäjä, Turun ammattikorkeakoulu

Kategoriat:blogi