Uuden ja kestävän normaalin odotuksessa

Kuvassa Kaisa Leiwo

Kulunut vuosi on ollut koronapitoisempi kuin alkuvuodesta odotimme. Pandemia tuntuu pitkittyvän ja sen vaikutukset näkyvät edelleen vahvasti elinkeinoelämässä. Vuositeemamme 2021 Yhdessä uuteen kasvuun on alueella lupaavasti toteutumassa, mutta haasteitakin löytyy. Toiset yritykset ovat kasvun, yhdessä tekemisen ja uudistumisen tiellä, mutta toiset kärsivät edelleen koronan vaikutuksista. Tätä sekalaisen kasvun ainesten soppaa maustaa vakava työvoimapula, joka kurittaa kaikkia toimialoja ja kaikenlaisia toimijoita.

Korona on koskettanut jäsentemme ohella myös Turun kauppakamaria. Suurin osa tilaisuuksistamme on järjestetty tänä vuonna etänä. Oli hienoa ja ihmeellistä avata läsnäolotilaisuuksien kausi lokakuussa perinteisellä Elinkeinoelämän foorumilla ja käynnistää kuntakiertue  marraskuun alussa Raisiosta. Etätilaisuudet ovat toki tuoneet mukanaan myös paljon hyvää, ja aiomme pitää ne ehdottomasti tarjonnassa myös uudessa normaalissamme. Niin puhujien kuin osallistujien on usein helpompaa osallistua etänä, ja olemmekin kasvattaneet sekä tilaisuuksien määrää että varsinkin osallistujien määrää reippaasti kuluneen vuoden aikana.  Verkottuminen toteutuu kuitenkin helpommin kasvokkain, ja sen vuoksi haemme  uudessa normaalissa sopivaa tasapainoa läsnäolo- ja etätoteutusten välillä.

Vuonna 2022 painotamme toiminnassamme edelleen yritysten kasvun edistämistä ja tukemista. Vuositeemamme on Yhdessä kestävään kasvuun. Haluamme nostaa kasvun rinnalle ja kasvua tukemaan kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän teemat. Kauppakamari on yhteistyöhenkinen ja -hakuinen toimija, joten haluamme säilyttää yhdessä tekemisen edelleen toiminnan keskiössä. Jos ensi vuonna olemme viimein siinä kauan kaivatussa uudessa normaalissa, tuokoon se mukanaan yhteistyötä, kestävää kasvua ja menestystä alueemme toimijoille.

Teemme vaikuttamistyötä edelleen kolmen jäsentemme menestystä edistävän pääkokonaisuuden kehittämiseksi: osaamisen edistämiseksi Varsinais-Suomessaalueen saavutettavuuden parantamiseksi sekä säädösympäristön kehittämiseksi.

Osaamisen edistämisen keskiössä on osaajien ja työvoiman saaminen alueelle. Edistämme elinkeinoelämälähtöistä koulutusta, joka pystyy tuottamaan nopeasti muuttuvassa työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista jäsentemme tarpeisiin. Edistämme osaavan työvoiman houkuttelemista Varsinais-Suomeen nostamalla esiin elinkeinoelämän näkemyksiä ja tarpeita sekä mm. edistämällä työvoiman liikkuvuutta ja maahanmuuttoa.

Alueen saavutettavuuden parantaminen tarkoittaa työvoiman hyvän liikkuvuuden lisäksi asiakkaiden, raaka-aineiden ja tuotteiden hyvää liikkuvuutta alueella ja sitä, että liikenneverkkomme tukevat tätä liikkumista. Turun seutu on kaikkien neljän liikennemuodon – raide-, lento-, maantie- ja meriliikenteen – risteys. Kaikkia näitä liikennemuotoja on kehitettävä tasaisesti ja elinkeinoelämän tarpeita kuunnellen, minkä eteen teemme edelleen töitä.

Säädösympäristön kehittäminen on osin alueellista, osin valtakunnallista työtä, jota teemme yhdessä kauppakamariverkoston kanssa. Vaikuttamisen agendalla ovat ensi vuonna mm. maankäytön ja rakentamisen prosessien sujuvoittaminen, oppilaitosten nopean reagoinnin edistäminen, työperäisen maahanmuuton edistäminen sekä maakunta- ja soteuudistukseen vaikuttaminen siten, että yritykset ja kolmas sektori otetaan vahvasti mukaan jo valmisteluvaiheessa.

Muistathan vastata sähköpostitse lähettämäämme palautekyselyyn. Otamme mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia ensi vuodelle. Ole meihin yhteydessä, vastaa vuosittaiseen palautekyselyyn ja tule tilaisuuksiimme. Tehdään yhdessä uutta, kestävää ja kasvua tuovaa normaalia!