Varautuminen on yhteinen asia

yhteiskunta elinkeinoelämä huoltovarmuus varautuminen

Varautuminen on yhteinen asia

Jos Suomi jättää lähiaikoina hakemuksensa Naton jäsenyydestä, on ennustettu erilaisten kyber- ja hybridihyökkäysten lisääntyvän. Nämä voivat olla esimerkiksi kriittisiin tietojärjestelmiin, sähköntuotantoon tai elintarvike- ja polttoainehuoltoon liittyviä hyökkäyksiä, jotka vaikuttavat vääjäämättä myös yrityksiin ja koko elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan.

Lounais-Suomen kauppakamarit kysyivät huhtikuussa jäsenyrityksiltäänvarautumisesta erilaisiin kriiseihin ja uhkiin. Asia on hyvin ajankohtainen juurikin Ukrainan sodan sekä Suomessa ja Ruotsissa virinneen Nato-keskustelun vuoksi. Halusimme tietää, miten uhkien toteutuminen vaikuttaisi alueemme elinkeinoelämään sekä miten toimijat ovat mahdollisiin uhkiin varautuneet.

Kysely osoittaa selvästi, että kriisien vaikutukset yrityksiin ovat vääjäämättömän nopeat. Sähkönjakelun keskeytys torppaisi lähes 2/3 yrityksistä toiminnan välittömästi. Tietoliikenneyhteyksien katketessa 42 % yrityksistä toiminta häiriintyisi heti ja yli puolella vastanneista vuorokauden kuluessa. Häiriöitä polttoainehuollossa ja veden jakelussa kestetään hieman paremmin.

Yritykset ovat tehneet ja moni tekee parhaillaankin kaikkensa varautuakseen näköpiirissä oleviin uhkiin. Varavoimakoneita on hankittu ja hankitaan. Polttoainejakelun turvaamiseksi on tehty erilaisia järjestelyjä ja sopimuksia. Tieto- ja maksuliikenteen jatkuvuus on pyritty varmistamaan mm. tekemällä sopimuksia useiden toimijoiden kanssa. Kriittisten raaka-aineiden ja tarvikkeiden varastoja on kasvatettu ja toimitussopimuksia päivitetty.

Yritykset peräänkuuluttavat yhteistyötä ja yhteiskunnan tukea erityisesti varautumiseen sähkön ja veden jakelun sekä tietoliikenteen häiriöihin. Kaikille yrityksillä ei ole mahdollisuutta hankkia itse tarvittavia varavoimakoneita, säiliöitä, varastoja ja yhteyksiä. Olisi järkevää ja kokonaistaloudellista yhdistää voimat huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Kun Nato-keskustelua käydään, tulee myös muistaa varautuminen jäsenyyshakemuksen mahdollisesti tuomiin uhkiin. Tunnistamme uhat jo hyvin ja suuremmat huoltovarmuuskriittiset toimijat ovat niihin varautuneet. Nyt on tarpeen mitä pikimmin parantaa kaikkien yritysten tietoisuutta ja varsinkin varautumista näihin uhkiin. Se on kaikkien meidän yhteinen etumme ja asiamme.

Kaisa Leiwo
toimitusjohtaja
Turun kauppakamari

Kategoriat:blogi