Vastuulla varautuminen

viestinnän merkitys varautumisessa

Varautuminen, huoltovarmuus, hybridivaikuttaminen, kyberhyökkäykset… Venäjän käymä hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut yritysten valppaustasoa. Rauman, Satakunnan ja Turun kauppakamarien kyselyn mukaan valpastumiseen on aihettakin. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat haavoittuvassa asemassa kriisin uhatessa mm. sähkönjakelua ja tietoverkkoja. Muun muassa elinkeinoelämän alueelliset varautumisyhteistyötoimikunnat (ELVAR) ja kauppakamarit ovat olleet hereillä, ja yrityksille tarjotaan käytännön ohjeistusta ja tietoa, jottei liiketoiminta häiriintyisi enää nykyistä enempää.

Osallistuin tällä viikolla viestijöille tarkoitettuun kurssiin, jonka sisällöstä vastasivat MPK (Maanpuolustuskoulutus) ja Jyväskylän yliopisto. Viestinnän rooli tilanteessa on jälleen kerran keskeinen, sillä mahdolliset uhat eivät katoa vaikenemalla vaan toimimalla. Kurssilla tuotiin esille esimerkkejä siitä, mitä vaikuttaminen on ja miltä se näyttää.
Omassa ryhmässämme pohdimme sitä, kuka vastaa yrityksessä uusiin uhkiin varautumisesta. On selvää, että tässä tilanteessa ihan jokaisella yksilöllä on keskeinen rooli vastuunkantajana. Mikäli oman työnsä äärellä asiakaspalvelussa, asennustehtävissä, koneensa äärellä huomaa jotakin vähänkään poikkeavaa tai erikoista, se kannattaa tuoda avoimesti esille. Yhteiset keskustelut ja esimerkiksi mahdollisimman yksinkertaisen sisäisen ilmoituskanavan mietintä ovat nyt enemmän kuin paikallaan. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ja myös henkilöstön hyvinvoinnin kannalta varautuminen on tärkeää. Uhkien esille tuominen ja niiden käsittely yhdessä ja ratkaisuja pohtien ei ole paniikin lietsontaa, vaan järkevää jatkuvuuteen tähtäävää toimintaa.

Seuraavat aiheeseen liittyvät tilaisuudet jäsenillemme ovat tulossa:
Yrityksiin kohdistuva hybridivaikuttaminen 2022 -selvityksen julkistaminen 7.6.
Suomi ja Eurooppa muutoksessa – Yritykset osana varautumista ja huoltovarmuutta 25.8.

Kategoriat:blogi
Taina Pärkö-Luotonen
Taina Pärkö-Luotonen
Viestintäpäällikkö
040 505 6424