Vauhti kiihtyy Varsinais-Suomessa – lisää kaasua osaamisesta ja TKI-yhteistyöstä

Forsman ja Kelahaara

Turun kaupungin tutkimusjohtaja Timo Aro kirjoitti taannoin blogissaan Turun alueen hyvästä momentumista: Elinvoimaan liittyvät tunnusluvut ovat hyvällä tasolla ja väkiluku ylittänee 200 000 asukkaan rajan vielä tämän vuoden puolella. Turulla on monestakin näkökulmasta menestyksen avaimet käsissään.

Aro muistuttaa, että kilpailemme kuitenkin samoista resursseista muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa ja mainitsee erityisesti Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan vahvistamisen kriittisenä menestystekijänä, jonka heijastusvaikutukset näkyvät myös alueen TKI-resursseissa.

Aro osuu naulan kantaan. Korkea osaamistaso on ollut yksi Turun alueen menestystekijöistä jo pitkään, mutta erityisesti pula tekniikan alan osaajista on hiertänyt kivenä kengässä. Teknillisen tiedekunnan myötä pula tekniikan alan osaajista tulee helpottamaan ja esimerkiksi pitkän matematiikan opiskelleille on enemmän opintotarjontaa omassa maakunnassa. Tekniikkaa voi Turussa opiskella myös Åbo Akademissa, meritekniikkaan ja merenkulkuun erikoistuneessa Yrkeshögskolan Noviassa sekä Turun ammattikorkeakoulussa, joka on yksi maan suurimmista tekniikan kouluttajista. Nämä neljä korkeakoulua ovat enemmän kuin osiensa summa ja yhdessä ne tukevat monipuolisesti alueen yritysten tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Yritys, tartu TKI-porkkanaan!

Panostuksia tarvitaan myös valtiolta ja neljän prosentin osuuteen bruttokansantuotteesta on matkaa, mutta myös alueella on laitettu tuulemaan. Konkreettisena esimerkkinä toimii tämän vuoden alussa lanseerattu Teknologiakampus Turun TKI-palvelu, jonka ensisijaisena tehtävänä on lisätä Turun korkeakoulujen monipuolisen osaamisen hyödyntämistä alueen pk-yrityksissä. Palvelu toimii yrityksille korkeakoulujen yhteisenä yhteydenottokanavana, markkinoi korkeakoulujen TKI-osaamista ja etsii yrityksille kulloiseenkin tarpeeseen sopivimmat yhteistyökumppanit. Tutkimustiedon valossa yllättävän harva pk-yritys on tehnyt minkäänlaista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, ja tämän tilanteen korjaamiseen Turun kaupungin rahoittama palvelu haluaa osaltaan vaikuttaa.

TKI-palvelu tarjoaa pk-yrityksille tiedon ohella myös taloudellista porkkanaa, sillä paraikaa jaossa on 5 000 euron arvoisia TKI-seteleitä, yhteensä 100 000 euron arvosta vuosittain seuraavan viiden vuoden ajan. Tuen tarkoitus on madaltaa etenkin pienten yritysten kynnystä tehdä korkeakouluyhteistyötä, joka luo parhaimmillaan pohjaa pitkäkestoisillekin kumppanuuksille. TKI-seteliä voi hakea yrityksen toimialasta riippumatta. Kiinnostus seteleitä kohtaan on ollut runsasta ja sanan kiiriessä voidaan olettaa, että kysyntä jatkaa kasvuaan. Hakuprosessi on tehty mahdollisimman helpoksi, joten korkeakouluyhteistyötä suunnittelevien yritysten kannattaa ilman muuta tarttua tilaisuuteen! Pidetään maakunnan momentumia yllä.

Kirjoittajat:
Marko Kelahaara, asiakkuuspäällikkö / TKI-palvelu, Teknologiakampus Turku
Pauliina Forsman, yhteyspäällikkö, Teknologiakampus Turku

Kategoriat:Koulutus