Viestitään yhdessä hyvää työelämästä

Nuoret työelämässä -blogikirjoituksen kuva

Vierailimme Turun kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnan kanssa Yrityskylä Varsinais-Suomen pientä kaupunkia simuloivissa upeissa tiloissa ja kuulimme Talous ja Nuoret TAT:n Nuorten tulevaisuusraportti 2022 tuloksia. Tulokset ovat valitettavasti osin työelämän kannalta huolestuttavia. Kyselyyn on vastannut lähes 6400 nuorta yläkoulusta, lukiosta tai ammatilliselta toiselta asteelta.  

Kyselyyn vastanneista nuorista 32 % pelkäsi työelämän olevan heille liian raskasta. Luku on kasvanut hälyttävästi vuosi vuodelta. Vuonna 2020 työelämän raskautta pelkäsi 19 % ja vuonna 2021 25 %. Samaan aikaan vain 53 % nuorista odottaa innolla työelämään pääsyä.

Hei me jo työelämässä toimivat työelämän lähettiläät, mitä me voisimme tehdä suunnan kääntämiseksi?

Tulokset kertovat, että nuorten hyvä itsetunto tukee intoa työelämää kohtaan ja samalla vähentää työelämään liittyviä pelkoja. Näin kesätyökauden kynnyksellä voisimme ainakin kiinnittää huomiota siihen, että vahvistamme nuorten itsetuntoa ja minäpystyvyyttä toimiessamme heidän esihenkilöinään, ohjaajinaan, kollegoinaan tai asiakkainaan. Tarjotaan hyviä kokemuksia, elämyksiä ja onnistumisia, perehdytetään huolella, ohjataan ja annetaan positiivista palautetta. Eikä se työelämä, niin kuin ei elämä ylipäätänsä, ole aina pelkkää ruusuilla tanssimista. Tulee virheitä ja erheitä, meille kaikille, kokeneillekin, harvoin ne ovat maata kaatavia tai peruuttamattomia. Opetetaan nuoria ottamaan vastaan ja antamaan rakentavaa kriittistä palautetta. Palaute kun kuitenkin on yksi erinomainen oppimisen ja kehittymisen keino. Kiinnittäkäämme huomiota siihen, miten kriittistä palautetta annetaan, ja antakaamme sitä vain, jos sille on aihetta. Ja muistakaamme antaa positiivista palautetta, kun sille on aihetta.

Mitä muuta me voisimme tehdä vahvistaaksemme nuorten intoa ja vähentääksemme heidän pelkojansa työelämää kohtaan? Kiinnittäkäämme huomiota siihen, miten puhumme työelämästä, sen mahdollisuuksista ja hyvistä puolista. Työ on etätyön yleistymisen myötä valunut viime vuosina useissa perheissä yhä lähemmäs lapsia ja nuoria, niitä tulevaisuuden työntekijöitä. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, miltä etätyöminä ja etätyö itsessään näyttäytyvät kotona jälkikasvulle. Valtaosa meistä varmasti kokee työn hyviksi puoliksi joustavuuden ja paikasta riippumattomuuden, toivottavasti se on yksi viesti, jota etätyöstä välitämme kotona. Ja toisaalta, jos työ tökkii, tuodaan myös esiin valinnan ja suunnan vaihtamisen mahdollisuuksia, yhteiskuntamme ja koulutusjärjestelmämme kun tarjoavat loistavia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Nuorena valittu ammatti ei välttämättä ole kaikille se lopullinen. Työelämä on toinen toistaan parempia valinnan mahdollisuuksia täynnä. Ja myös näistä erilaisista mahdollisuuksista, erilaisista ammateista olisi hienoa kertoa nuorille. Monet koulut ja oppilaitokset ottavat esimerkiksi opinto-ohjauksen tunneille mielellään vierailijoita kertomaan eri ammateista. Toivottavasti osaamme hyödyntää tämän mahdollisuuden.

Väestömme ikääntyy vauhdilla. Työelämämme tarvitsee mukaansa kaikki tulevaisuuden osaajat. Pelkojen levittämisen sijaan puhutaan hyvää työelämästä, tarjotaan turvallisia, innostavia ja hyviä kokemuksia nuorille jo ennen varsinaista työelämää esimerkiksi TET-harjoitteluissa ja kesätöissä. Rakennetaan yhdessä työelämän vetovoimaa, ja lunastetaan pitovoima sitten työelämässä esimerkiksi erinomaisina kokemuksina, hyvänä johtamisena, toimivina työnteon tapoina ja vastaanottavaisena työyhteisönä.

Satu Linden
Satu Lindén
asiantuntija, osaamisasiat
041 530 3000
Kategoriat:blogi