Voimaa vaikuttamiseen

Kauppakamarien toiminnan painopisteenä on jo perinteisesti ollut vaikuttavuus, joka muodostuu ”palveluista jäsenille, asiakkaille ja ympäröivälle yhteiskunnalle, rahavirroista ja resursseista sekä näkyvyydestä ja relevanttiudesta”.

Myös paikallisesti kauppakamarit pyrkivät ratkaisukeskeisesti ja päämäärätietoisesti vaikuttamaan niin yhteiskunnallisiin kuin elinkeinoelämänkin epäkohtiin ja mahdollisuuksiin. Verkottumisella ja yhteistyöllä eri toimijoiden, päätöksentekijöiden sekä median kanssa vaikuttamistyöllä tavoitellaan laajaa positiivista edistymistä ja muutosta.

Uusi vaikuttamispäällikön positioni on maaliskuun puolivälistä alkaen korvannut meillä Turun kauppakamarissa jo hiukan vanhahtavan edunvalvontapäällikön tittelin pienessä, mutta asiantuntevassa organisaatiossamme. Uudella resursoinnilla panostetaan mm. vuositeemamme ”Yhdessä kestävään kasvuun” mukaisesti yhteistyöhön, kestävään uudistumiseen ja kasvuun maakunnassamme.

Mitä vaikuttamispäällikkö sitten oikein tekee? Turun kauppakamarin vuoden 2023 vaikuttamissuunnitelman mukaisesti pääpainopisteet ovat osaamisen edistäminen Varsinais-Suomessa, alueen saavutettavuuden parantaminen ja säädösympäristön kehittäminen. Koska yhden ihmisen resurssit ovat rajalliset, on vaikuttaminen titteleistä riippumatta kauppakamarin jokaisen asiantuntijan perustyötä. Kuuntelemme lähes 1900 jäsenyritystämme tuntosarvet pystyssä, ja nostamme esiin asioita, jotka parantavat seutumme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Joskus pieni ravistelu tai sopivalla tavalla kyseenalaistaminen sysää liikkeelle positiivisia lumipalloefektejä, joiden lopputuloksena syntyy uusia työpaikkoja ja verotuloja ja sitä kautta hyvinvointia koko seudulle.

Esimerkiksi vihreä siirtymä ja siihen liittyvät uudet teknologiat ja innovaatiot ovat Varsinais-Suomelle ja koko Suomelle erinomainen mahdollisuus nousta kansainvälisesti houkuttelevaksi investointien kohteeksi: hakeutuvathan investoinnit yleensä ennustettaviin ja vakaisiin kohteisiin, joissa on näkyvissä myönteistä taloudellista ja teknologista kehitystä. Naton jäsenmaana ja jo tulevan vuosikymmenen aikana sähköomavarainen Suomi onkin äkkiä kiinnostava investointikohde. Turun seutu haluaa olla ensimmäisessä aallossa mukana! Turun kauppakamari on mm. mukana käynnistämässä investointiselvitystä, jossa keräämme niin käynnissä kuin suunnitteilla olevia investointeja sekä investointien käynnistämiseen liittyviä haasteita ratkaistavaksi. Tästä lisää tuonnempana, mutta esitän nyt jo toiveen korvan taakse laitettavaksi, että kaikki jäsenemme tulevat vastaamaan tätä kartoittavaan kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti koko elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukemiseen.

Turku ja Varsinais-Suomi ovat portti länteen, ja hyvät logistiset yhteydet niin rahdin osalta merilogistiikassa kuin muun muassa eurooppalaisen TEN-T-ydinverkon osana ovat ensiarvoisen tärkeitä. Matkustajien ja työntekijöiden liikkuvuuden kannalta tunnin juna, toimivat lentoyhteydet sekä hyväkuntoinen tieverkosto ovat toimintamme ydinkärkiä. Hyvä yhteistyö laadukkaan koulutuksen ja työelämän välillä puolestaan antaa kaikelle yritystoiminnalle vakaan pohjan, jotta työvoiman saatavuus ja seutumme houkuttelevuus niin opiskelijoiden kuin yritystenkin silmissä pysyy korkealla – ehkä jopa nousee.
Odotan innolla yhteistyökuvioita niin uusien kuin vanhojen tuttujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyössä on voimaa: mihin toivoisit Turun kauppakamarin vaikuttavan?
Ota minuun yhteyttä, niin jutellaan ehdottomasti lisää!

Krista Ahonen
vaikuttamispäällikkö
050 594 9641
Kategoriat:blogi