Elina Siivonen on uusi asiamies

Elina Siivonen kuvassa oikealla, keskellä Uudenkaupungin kamariosaston hallituksen pj. Marita Frimodig ja eläkkeelle siirtyvä Raimo Rantanen.

Turun kauppakamarin Uudenkaupungin kauppakamariosaston asiamiehenä aloittaa KTM Elina Siivonen pitkäaikaisen asiamiehen Raimo Rantasen siirryttyä eläkkeelle. Asiamies edistää työssään elinkeinoelämän ja seudun hyvinvointia.

Elina Siivonen toimii edelleen päätyönään liiketoiminnan opettajana Novidassa. Muutaman viime vuoden ajan hän on opetustehtävien lisäksi toiminut hankkeissa, jotka liittyvät etäopiskelumahdollisuuksiin sekä korkeakoulu- ja yritysyhteistyöhön. Uusiin tehtäviin hän tarttuu tarmolla.

Turun kauppakamarin yhtenä tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saamista maakuntaan. Siivoselle työ mm. kotouttamisen, rekrytointiteemojen ja osaavan työvoiman kouluttamisessa on ollut tärkeää.

”Olen iloinen valinnastani ja tuon mielelläni oman työpanokseni seutukunnan toimintaedellytysten parantamiseen”.

”Olen myös itse ikuinen opiskelija. Sain juuri valmiiksi psykologian aineopinnot, ja nyt käynnissä ovat erityisopettajaopinnot”, hän kertoo.

Eläkkeelle yli 24 vuoden asiamiesuran jälkeen jäävä Raimo Rantanen kehuu asiamiehen toimea ankkurityöpaikaksi.

”Kauppakamari on ollut koko ajan ankkuritoimija – vakaa ja pysyvä”. Varsinaisen päätyönsä, Ukipolis Oy:n toimitusjohtajuuden, hän jätti taakseen jo yli vuosi sitten.

Työuran alkuvaihetta leimasi voimakas kansainvälistyminen ja mm. vientimarkkinointi, kun yritykset 1990-luvun laman jälkeen hakivat uusia markkinoita. Käynnissä oli kehittämistoimia, useita hankkeita ja EU-rahoitusta, joilla kammettiin laman vaikutuksia.

Rantasen mukaan työssä tärkeää ovat olleet verkostot niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Erityisesti innovaatiorahasto ja Vakka-Suomen alueen toimijoiden aikaansaama lahjoitusprofessuuri ovat jääneet aktiivisen asiamiehen mieleen.

Rantanen työskentelee Siivosen rinnalla vielä joulukuun. Sen jälkeen vuorossa on keskittyminen mm. harrastuksiin:

”Eniten odotan velvollisuuksista vapaata arkea”.

Lisätiedot:

Elina Siivonen, puh. 050 561 2220, elina.siivonen@turku.chamber.fi
Raimo Rantanen, puh. 040 546 4100, raimo.rantanen@turku.chamber.fi