Elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys yritysjohtajien toiveiden kärjessä

Kilpailukykytekijät

Turun kauppakamari selvitti varsinaissuomalaisten yritysjohtajien toiveita ja odotuksia alueen palveluista ja kilpailukykytekijöistä. Elämisen laatua kuvaavat tekijät nousivat korkealle yritysjohtajien toiveissa. Erityisesti turvallisuus ja terveys korostuvat tämän vuoden kyselyssä.

Tulokset selviävät kesäkuun puolivälissä tehdystä kyselystä, johon vastasi 172 Turun kauppakamarin jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Vastaava kysely tehtiin viimeksi vuosi sitten.

Varsinaissuomalaisia toimitusjohtajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon alueella tulisi kiinnittää huomiota elämisen laatua koskevien kilpailukykytekijöiden kehittämiseen. Aikaisempien vuosien vastaaviin kyselyihin nähden ennätysmäärä (72,1 %) yritysjohtajista kiinnittäisi nyt paljon tai erittäin paljon huomiota elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Seuraavaksi eniten huomiota toivotaan kiinnitettävän terveydenhuoltoon (63,9 %) ja kolmanneksi eniten kouluihin (62,8 %). Julkisiin liikenneyhteyksiin panostaisi 59,3 prosenttia johtajista ja päivähoitoon 55,8 prosenttia. Vähemmille maininnoille jäivät harrastusmahdollisuudet, kulttuuripalvelut, omien tarpeiden mukaisten asuntojen tai tonttien saatavuus ja kansainväliset koulut.

”Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö on ollut vuosittain kyselyn kärkikolmikossa, mutta tänä vuonna se otti selvän eron muihin kilpailukykytekijöihin. Elinympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen huomiota toivovien vastaajien osuus ylitti 70 prosentin rajan. Tätä voidaan pitää todella korkeana osuutena, sillä vastaava raja ei ole ylittynyt aiemmin”, summaa tuloksia Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Terveydenhuolto kärkisijoilla

Terveydenhuolto nousi edellisen kerran kyselyn kärkeen koronavuosina. Todennäköisesti hyvinvointialueuudistus ja terveydenhuollon tilasta viime aikoina käyty vilkas julkinen keskustelu nostivat sen jälleen kärkeen heti elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden jälkeen.

”Tulos kertonee ajastamme ja yritysjohtajien huolista. Turvallisuus korostuu niin maailmanpolitiikassa kuin esimerkiksi palvelualojen arjessa ihan katutasolla. Mekin Turun kauppakamarissa olemme aloittaneet jäsenten koulutuksen esimerkiksi kaupan alan turvallisuusasioista sekä Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista. Toimintaympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat aivan uudella tavalla yritysten huomion keskiössä nykypäivänä”, Leiwo jatkaa.

Leiwo sanoo, että esimerkiksi hallitusohjelmaan nostettua yrityslähestymiskieltoa jäsenyritykset pitävät hyvänä asiana. Ruotsissa vastaava kielto on jo ollut voimassa ja sillä on voitu merkittävästi parantaa niin yritys- kuin työturvallisuutta.

Yritysjohtajien kilpailukykytekijöiden kärkiviisikko on pysynyt melko muuttumattomana vuosien saatossa, vaikka niiden järjestys onkin vaihdellut.

”Varsinais-Suomi kilpailee muun muassa vasta julkistetun vetystrategian mukaisista investoinneista alueelle. Onkin hyvä muistaa, että niin sanottujen kovien kilpailutekijöiden lisäksi yritysjohtajat ja elinkeinoelämä arvostavat myös elämisen laatua alueella – se kun vaikuttaa suoraan työvoiman saatavuuteen ja yrityksen houkuttelevuuteen työpaikkana. Näihin asioihin kannattaa siis panostaa ja niitä myös nostaa esiin alueen markkinoinnissa”, Leiwo muistuttaa.

Kysymys: Kuinka paljon alueellanne olisi kiinnitettävä huomiota alla lueteltujen elämisen laatua koskevien kilpailukykytekijöiden kehittämiseen? Erittäin paljon ja paljon -vastaukset yhteensä:

Kuvateksti: Yritysjohtajien kilpailukykytekijöiden kärkiviisikko on pysynyt melko muuttumattomana vuosien saatossa, vaikka tekijöiden järjestys on vaihdellut.

Turun kauppakamari on kysynyt jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä kesäkuussa 2020, 2021, 2022 ja 2023. Vuonna 2023 kyselyyn vastasi 172 yritystä, vuonna 2022 134 yritystä, vuonna 2021 146 yritystä ja vuonna 2020 155 yritystä. Eniten vastauksia on joka vuosi tullut teollisuus- ja palvelualan yrityksistä. Vuonna 2023 teollisuuden osuus vastaajayrityksistä oli 25,6 %. 62,2 % vastanneista yrityksistä työllistää yli 10 henkeä ja 7 % yli 250 henkeä. 63,4 % vastaajista yrityksen liikevaihto ylittää 2 miljoonaa euroa ja 9,3 %:lla se ylittää 50 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari, puh. 040 5566 697, kaisa.leiwo@kauppakamari.fi

Kategoriat:Alueelliset, hyvinvointi, Uutinen