Jo kolmannes varsinaissuomalaisista yrityksistä on varautunut kestävyys- ja vastuullisuusraportointiin

Kestävyysraportointikyselyn luvut

EU:n vastuullisuussääntelyyn varautuminen on verrattain hyvällä mallilla Varsinais-Suomen alueen yrityksissä. Turun kauppakamari kysyi jäsenyrityksiltään, onko yrityksessä tehty konkreettisia toimia EU:n kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnin suhteen. Kyselyyn vastanneista 143 varsinaissuomalaisista yritysjohtajasta kolmannes kertoi tehneensä toimia (33 %).

Kestävyystiedon (CSRD) raportointiin toimintakertomuksessa velvoittava kestävyysraportointidirektiivi koskee suuria yhtiöitä. Yritykset siirtyvät CSDR:n piiriin vuoteen 2026 mennessä. Raportointia odotetaan yli 250 henkilön yrityksiltä, listatuilta pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä, suurilta osuuskunnilta sekä yrityksiltä, joiden taseen loppusumma on yli 20 miljoonaa euroa ja liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa. Komissio on tekemässä raportointiin myös odotettuja höllennyksiä, joiden aikataulu on vielä avoin.

“Vastuullisuus tarkoittaa pohjimmiltaan yritystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan sekä ylipäätään parempaa ja kestävämpää liiketoimintaa. EU:n ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa yhteistyössä yritysten kanssa, jotka kehittävät, tarjoavat ja käyttävät vihreitä tuotteita ja ratkaisuja sekä investoivat Euroopassa”, Turun kauppakamarin vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen toteaa.

Kuten elinkeinoelämän järjestöt ovat todenneet, seuraavalla komissiokaudella on kiinnitettävä erityistä huomiota sääntelyn määrään, laatuun ja vaikutuksiin. Jokaisen lakialoitteen kohdalla on arvioitava vaikutukset niin yritysten kuin koko Euroopan kilpailukykyyn ja hallintotaakkaan. Ahonen korostaa, että tarpeettomat ja päällekkäiset raportointivelvoitteet on poistettava.

Vastuullisuustyössä yrityksiä kannustavat raportointiin monet tekijät. Näistä suurimpia ovat maine, riskienhallinta, kustannussäästöt, työnantajamielikuva sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet. Yritysten vastuullisuustyöhön on tarjolla runsaasti täsmätietoa ja koulutuksia alueellisilla kauppakamareilla ympäri Suomen ja Keskuskauppakamarilla.

”Vastuullisuuden huomiointi ylipäätään on käynyt yritystoiminnassa entistä tärkeämmäksi. Muun muassa yrityskumppaneita valittaessa vastuullisuusvelvoitteita tarkastellaan yhä useammin ja tarkemmin. Kauppakamarien viime elokuussa tekemässä pk-hallitusbarometrissa jo lähes kahdella kolmasosalla vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat osa strategiaa. Strategian lisäksi vastuullisuus liittyy riskien hallintaan ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin”, sanoo Ahonen.

Turussa toimiva Uniogen Oy on suomalainen terveysteknologian edelläkävijäyritys. Se kehittää entistä parempia ratkaisuja syöpien ja infektiotautien diagnostiikkaan sekä toimii sopimusvalmistajana ja toimittajana isoille kansainvälisille yrityksille. Vaikka yritykselle itselleen kestävyysraportointi ei ole vielä pakollista, yritys haluaa kuitenkin olla edelläkävijöiden joukossa myös vastuullisuustyössä. Toimialan yrityksille ja asiakkaille vastuullisuus on myös erityisen lähellä jokapäiväistä työtä.

”Hiilijalanjäljen laskentaa on yrityksessämme harjoiteltu vuodesta 2021 lähtien, ja ensimmäinen varsinainen vastuullisuusohjelma luotiin vuonna 2022. Teimme silloin kattavan olennaisuusanalyysin, jossa otettiin huomioon sidosryhmät, tehtiin arvoketjuanalyysi ja noudatettiin kaksinkertaisen olennaisuuden periaatetta. Tänä keväänä julkaistaankin jo Uniogenin historian toinen vastuullisuusraportti”, kuvailee prosessia yrityksen vastuullisuusasiantuntija Maija Jortikka.

Uniogenin haasteet vastuullisuustyössä ovat samanlaisia kuin monilla muillakin raportointia aloittavilla; datan hajanaisuus ja alkuvaiheessa tiedon vähäisyys. Seuraavaksi yrityksellä edessään ovat raportoinnin ja ohjauksen kehittäminen sekä olemassa olevan vastuullisuusohjelman siirtäminen CSRD-maailmaan.

Kysely tehtiin helmikuussa 2024, ja siihen vastasi 143 Turun kauppakamarin jäsenyrityksen edustajaa.

Lisätietoa aiheesta:

PK-barometri: https://kauppakamari.fi/tiedote/kauppakamarien-kysely-joka-neljas-pk-yritys-on-saanut-uusia-liiketoimintamahdollisuuksia-vastuullisuudesta-ja-kestavasta-kehityksesta/

Turun kauppakamari, vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen, puh. 050 594 9641, krista.ahonen@kauppakamari.fi

Uniogen Oy, Vastuullisuusasiantuntija Maija Jortikka, puh. 045 133 6690, maija.jortikka@uniogen.com

Kategoriat:vastuullisuus