Joka kolmas varsinaissuomalainen yritys hyödyntää jo tekoälyä

Joka kolmas varsinaissuomalainen yritys hyödyntää jo tekoälyä
Joka kolmas varsinaissuomalainen yritys hyödyntää jo tekoälyä

Varsinaissuomalaisissa yrityksissä on kykyä hyödyntää tekoälyä, mutta esimerkiksi resurssit ja turvallisuuteen liittyvät seikat ovat haasteita. Turun kauppakamarin helmikuussa tekemään kyselyyn vastasi 143 jäsenyrityksen toimitusjohtajaa.

”Kyselystä selviää, että tekoäly on jo yrityksille tuttu, mutta sen hyödyntäjät ovat vielä harvassa,” sanoo Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja ja Lounea Yritysratkaisut Oy:n toimitusjohtaja Petri Syväjärvi.

Avoimien kommenttien perusteella yrityksissä on haasteita tekoälyn käyttöönottamisessa. Muun muassa kynnystä nykyisestä tilanteesta tekoälyn jatkuvaan systemaattiseen hyödyntämiseen pidetään korkeana, ja osaaminen, resurssit sekä ymmärrys ovat vastausten mukaan toistaiseksi vielä puutteellisia. Yrityksissä on erityisesti turvallisuuteen liittyviä huolia suhteessa datasisältöön ja tietosuoja-asetukseen.
Varsinaissuomalaisista yrityksistä liki 70 prosenttia arvioi valmiutensa hyödyntää tekoälyä hyväksi tai kohtalaiseksi. Erittäin hyviksi valmiutensa luokitteli 4,2 prosenttia vastaajista ja lähes saman verran erittäin heikoiksi (4,9 %).

Edelläkävijöitä on kourallinen

Turun kauppakamarin kyselyyn vastanneista 73 prosenttia oli henkilökohtaisesti käyttänyt tekoälysovellusta, mutta yritystoiminnassa tekoälyä hyödyntää vain kolmasosa yrityksistä. Luku on yhteneväinen kansainvälisten kyselyiden kanssa.
Vastaajista noin kolmannes (33,6 %) on hyödyntänyt tekoälyä nimenomaan yrityksen ydinliiketoimintaan liittyen ja lähes saman verran (35,7 %) yrityksen muuhun liiketoimintaan, kuten myyntiin, asiakaspalveluun tai markkinointiin.
Varsinaissuomalaisissa yrityksissä tekoälyä on hyödynnetty mm. markkinoinnissa, käännöksissä, raportoinneissa ja suunnittelussa.

”Varsinaisia edelläkävijöitä on kourallinen, sillä kahdeksan prosenttia vastaajista mittaa tekoälyn tuottamaa arvoa ja kuusi prosenttia kaikista vastaajista budjetoi erillisen määrärahan tekoälyn hyödyntämiseen”, kuvailee Syväjärvi.

Kyselyyn saaduissa vastauksissa todetaan muun muassa, että ”odottelemme vielä hieman tekoälyn kehitysaskeleita. Kehityksen jälkeen hyötykäyttö onnistuu varmastikin paremmin”. Vastausten perusteella osaamista kartutetaan parhaillaan ja etsitään yrityksille sopivimpia tapoja ottaa tekoälyä sisältäviä ratkaisuja käyttöön.

Kategoriat:ICT, kauppakamarikysely