Jopa 76 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintoja

uutinen yritysten hinnanousupaineista. Kuva: Adobe Stock

Sodan vaikutukset näkyvät suomalaisissa yrityksissä kustannusten nousuna ja kallistuvina myyntihintoina. Peräti 72 prosenttia yrityksistä suunnittelee myyntihintojen nostamista jonkin verran tai merkittävästi tulevan neljän kuukauden aikana, selviää kauppakamarien jäsenilleen tekemästä kyselystä. Turun kauppakamarin jäsenistä nostoaikeita on 76 prosentilla yrityksistä.
Kiihtyvä inflaatio ja epävarmuus toimintaympäristössä vaikuttavat yrityksiin laajasti. Haavoittuvimmassa asemassa ovat energiaintensiiviset yritykset ja yritykset, kuten metalli-, paperin- ja kemianteollisuus, jotka ovat jollain tapaa Venäjään kytköksissä.

Kesäkuun alun kyselyn mukaan varsinaissuomalaisista yrityksistä noin 60 prosenttia suunnittelee nostavansa myyntihintoja jonkin verran ja 16 prosenttia merkittävästi tuotantokustannusten kallistumisen takia seuraavan neljän kuukauden aikana.  
 
”Hintakehityksen suhteen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on iskenyt arkaan paikkaan, sillä inflaatiotilanne oli jo valmiiksi vaikea. Sota on nostanut monien valmiiksi kalliiden raaka-aineiden hintoja, mikä heijastuu laajasti yritysten kustannuksiin ja enenevässä määrin myös kuluttajahintoihin. Kasvaneita kustannuspaineita joudutaan siirtämään asiakkaille”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo. 
 
Erityisen kovaa sota iskee energiaintensiivisiin yrityksiin.

”Nyt on pidettävä huolta investointiympäristöstä, jotta yritykset voivat tehdä Venäjän irtautumisen vaatimat mittavat energiainvestoinnit ja selviävät toimintaympäristön muutoksesta mahdollisimman pienin haittavaikutuksin ilman, että kilpailukyky kärsii”, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo toteaa.  
  Kyselyssä noin 29 prosenttia vastaajista arvioi, että sota on vähentänyt yrityksen suunnittelemia investointeja vähän tai jonkin verran. Enemmistöllä vastaajayrityksistä on kuitenkin edelleen positiivinen vire investointinäkymien suhteen. Vastanneista 63 prosenttia arvioi, ettei sota ole vaikuttanut lainkaan yrityksen suunnittelemiin investointeihin. Varsinaissuomalaisilla yrityksillä osuus oli hieman alhaisempi, 56 prosenttia.

Kyselyssä 30 prosenttia varsinaissuomalaista Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä kertoo, että sota on vaikeuttanut yhteistyötä ulkomaalaisten sijoittajien ja kumppaneiden kanssa jonkin verran tai merkittävästi.

”Avoimissa vastauksissa korostuu, kuinka kahtiajakautuneita yritykset ovat sodan vaikutusten ja tulevaisuuden näkymien suhteen. Venäjään jollain tapaa kytköksissä oleviin yrityksiin vaikutukset iskevät voimakkaasti ja osalle yrityksistä vaikutukset ovat jääneet hyvinkin maltillisiksi. Kasvuodotukset ovat useilla yrityksillä korkealla. Tilanne voi kuitenkin kääntyä kiihtyvän inflaation seurauksena silmänräpäyksessä”, Romakkaniemi sanoo. 

Kauppakamarien kysely on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 6.–8.6. ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Turun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi 170.

Kategoriat:Uutinen