Kannattavuus elinkeinoelämän isona huolena

Yritysten suhdanteita kuvaava kuvituskuva
adobe stock Yritysten suhdanteita kuvaava kuvituskuva

Kysely: Yli puolet varsinaissuomalaisista yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan viime vuodesta

Yritysten tulevaisuuden odotukset ovat hieman parantuneet Varsinais-Suomessa. Tunnelmat kuitenkin vaihtelevat laidasta laitaan, ja muun muassa toiminnan kannattavuuden uskotaan monissa yrityksissä heikkenevän edelleen. Yli puolet varsinaissuomalaisista yrityksistä odottaa kuitenkin liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna, ja runsas kolmannes myös henkilöstön määrän kasvavan. Investointien määrän odotetaan pysyvän ennallaan yli puolessa vastanneista yrityksistä. Tiedot selviävät Kauppakamarien kesäkuun alussa jäsenilleen toteuttamasta kyselystä.

”Monilla kannattavuus jopa heikkenee kuluvan vuoden aikana. Kannattavuuden heikkeneminen selittyy erityisesti inflaatiolla – kohonneita hintoja ei ole voitu siirtää asiakkaille”, kuvailee Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Yleinen tunnelma yrityksissä on hieman useammin pessimistinen kuin optimistinen. Vähän yli 31 prosenttia yrityksistä toteaa vastauksessaan tunnelman olevan pessimistinen ja 27,6 prosenttia optimistinen. Vastaajista vähän yli 41 prosenttia kertoo tunnelman omalla toimialallaan olevan kuitenkin normaali.

Eräs vastaaja tiivistää kokonaisuuden kommentissaan kuvaavasti:
”Toimialan tunnelmat ovat ristiriitaiset. Työmäärä on kasvanut merkittävästi pandemian aiheuttamasta hiljaisesta ajasta. Tulevaisuuden näkymiä hämärtää Euroopan tilanne sekä kustannusten nousu.”

Kasvuodotuksia ilmassa

Varsinaissuomalaisten yritysten odotukset erityisesti liikevaihdon ja henkilöstön määrän kehityksen suhteen ovat hieman kohentuneet kevään aikana. Yli puolet yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Keväällä vastaavassa kyselyssä kasvuodotuksia oli vain runsaalla 40 prosentilla vastanneista. Liikevaihdon laskua odottavien yritysten osuus on hieman pienentynyt.

Yritysten liikevaihtoa kuvaava grafiikka

Kysymys: Toimipaikkanne liikevaihto tulee olemaan vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021

Turun kauppakamarin osalta kyselyyn vastanneista noin 36 prosenttia odottaa henkilöstön määrän kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Keväällä henkilöstön kasvua odottavien yritysten osuus oli vielä noin 30 prosenttia. Henkilöstön määrän laskua odottavien yritysten osuus on vähentynyt noin 17 prosentista noin 10 prosenttiin.

Henkilöstömäärää kuvaava grafiikka

Kysymys: Toimipaikkanne henkilöstömäärä on vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021

Lähes 60 % yrityksistä odottaa investointien pysyvän tänä vuonna samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sekä investointien kasvua että niiden vähenemistä odottavien yritysten osuus on laskenut kevään aikana. Noin 30 prosenttia vastaajista kertoo, että nimenomaan Venäjän sota Ukrainassa on vaikuttanut yrityksen investointisuunnitelmiin vähentävästi.

Kannattavuudessa ongelmia

Kannattavuuden kehityksen suhteen varsinaissuomalaiset yritykset ovat melko pessimistisiä. Noin 41 prosenttia Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä odottaa kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Vastanneista noin 37 prosenttia odottaa kannattavuuden pysyvän ennallaan ja yhteensä 21,8 prosenttia sen paranevan. Kannattavuuden kehittymiseen vaikuttavat erityisesti raaka-aineiden ja komponenttien sekä energian hintojen nousu ja saatavuusongelmat. Hintojen nousua ei ole voitu siirtää täysin asiakkaille, mikä syö yritysten toiminnan kannattavuutta.

Yksi vastaajista toteaa seuraavasti:
”Raaka-aineiden hinnat ovat olleet nousussa Q3*/2021 lähtien, ja sodan alettua Ukrainassa hinnat nousivat rajusti. Suurien korotuksien siirtäminen asiakkaille ei ole ollut helppoa, ja nämä tulevat näkymään kuluttajilla suurina korotuksina Q3-Q4.”

”Loppuvuodelle voidaan ennakoida yritysten jakaantumista voittajiin ja häviäjiin sen mukaan, miten suuren osan tuotantokustannusten noususta ne pystyvät siirtämään eteenpäin. Vaikka myyntihinnat monessa tapauksessa tulevat nousemaan, on silti ilmeistä, ettei raaka-aineiden ja energian hintojen nousu synnytä yrityksiin ylimääräistä palkannostovaraa. Siksi palkansaajien ostovoiman supistuminen tänä vuonna on väistämätöntä”, pääekonomisti Jukka Appelqvist Keskuskauppakamarista sanoo.  

Kauppakamarin talouskysely kertoo talouden suhdannetilanteesta ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista yrityksiin. Katsaus on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyistä suhdannekyselyistä. Viimeisin kysely tehtiin kesäkuussa 2022, ja siihen vastasi 170 varsinaissuomalaista yritystä. Edellinen kysely tehtiin maaliskuussa 2022.

*kvartaali

TALOUSKATSAUS 2/ 2022


Lisätiedot:

Turun kauppakamari, toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 5566 697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi

Keskuskauppakamari, pääekonomisti Jukka Appelqvist, puh. 044 2631 051, jukka.appelqvist@chamber.fi

Kategoriat:Talous, Uutinen