Kauppakamarien eduskuntavaaliteesit

vaaliteesit

Tulevaisuuden ratkaisut

Suomen tulevaisuus vaatii ratkaisuja. Velkaantuva, ikääntyvä ja byrokraattinen maa tarvitsee suunnanmuutoksen. Tavoitteena tulee olla kestävä talous ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä.

Viime vuodet ovat olleet kriisien sävyttämiä. Toipuminen koronakriisistä oli vielä kesken, kun Venäjän hyökkäysosta Ukrainaan iski. Turvallisuuspolitiikka nousi Suomen poliittisen agendan keskiöön, epävarmuus kasvoi, talouskasvu hidastui ja inflaatio kiihtyi. Suomi seisoo nyt vedenjakajalla. Julkinen talous on kestämättömällä pohjalla ja sen seurauksena hyvinvointimme rahoituspohja on uhattuna. Olemme tilanteessa, jossa Suomen taakkana on edelleen kasvava julkinen velka, valtion talouden paisuneet menot, ratkaisemattomat rakenteelliset ongelmat, heikko tuottavuuskehitys, kireä verotus ja ikääntyvä väestö. Hyvä uutinen kuitenkin on, että ratkaisun avaimet ovat omissa käsissämme. Suomen tulevaisuuden menestyksen ratkaiseminen onnistuu niillä keskeisillä politiikan osa-alueilla, jotka voivat nostaa Suomen kasvavaksi ja kilpailukykyiseksi maaksi. Keskeisessä roolissa on osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, Suomen ja eri alueiden saavutettavuus ja logistinen kilpailukyky, sujuvat luvitusprosessit sekä kestävä julkinen talous.

Kategoriat:Alueelliset