Kauppakamarikysely: Osaajapulasta tulossa krooninen ongelma, kilpailu tekijöistä kiristyy

Osaava työvoima
.

Talouden heikkenevästä suhdanteesta huolimatta yrityksiä vaivaa vakava pula osaavasta työvoimasta. Eniten pulaa on ammatillisista osaajista, selviää kauppakamarien tuoreesta kyselystä. Keskuskauppakamarin mukaan osaajapula on edennyt pisteeseen, jossa se ei enää entiseen tapaan seuraa talouden suhdannevaihteluja, vaan osaajapula vaivaa yrityksiä myös silloin, kun ei olla noususuhdanteessa, vaikeuttaen yritysten toimintaa ja tyrehdyttäen kasvua. Keskuskauppakamari varoittaa, että mikäli toimia osaajapulan helpottamiseksi ei tehdä nopeasti, yritykset ajautuvat vakaviin ongelmiin seuraavan nousukauden alkaessa ja se tulee jarruttamaan myös Suomen talouskasvua. 

 
Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan yrityksistä noin 70 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Varsinais-Suomen alueella Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä 68.1 prosenttia ilmoitti kärsivänsä työvoimapulasta. Heistä 67.3 prosenttia kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. Pula tekijöistä ei ole juurikaan helpottanut vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna, vaikka Suomi on liukunut heikkenevään suhdannetilanteeseen ja pahimmillaan jopa kohti taantumaa. 
 
Tulokset selviävät kauppakamarien toteuttamasta kyselystä, johon vastasi lähes 1800 yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Turun kauppakamarin jäsenistä 188 vastasi kyselyyn.

Piikkiöläiset yritykset Pesupalvelu Hans Langh ja laivanvarustamo Langh Ship rekrytoivat koko ajan aktiivisesti lisää väkeä. Pesupalvelu Hans Langh on erikoistunut vaativien puhdistusoperaatioiden tekemiseen mm. matkustaja- ja rahtilaivoilla.

”Meillä rekrytoinneissa ratkaisee henkilön reipas asenne työtekoon, joten tiettyä koulutustaustaa ei edes vaadita”, kuvailee Pesupalvelu Hans Langhin toimitusjohtaja Linda Langh.

Hän on huomannut pientä piristymistä työvoiman liikkumisen suhteen syksyllä verrattuna viime kesään.

”Kansipäällystöä löytyy työtehtäviin melko hyvin, mutta konepuolen töihin on edelleen vaikea löytää ammattitaitoista henkilökuntaa”, toteaa Linda Langh laivanvarustamo Langh Shipin osalta.

Kuitenkin, kuten kyselyssäkin ilmenee, kannustinloukut ovat yksi työn vastaanottamisen selkeistä haasteista. 

”Moni tuntuu nyt pohtivan mm. polttoaineen hinnan nousun myötä työmatkoihin menevää kuluerää”.

Rekrytointitarve kasvaa ja kilpailu kovenee

Yrityksistä noin puolet arvioi rekrytointitarpeensa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana, ja noin 66 prosenttia Varsinais-Suomen alueen vastanneista jäsenyrityksistä arvioi rekrytointitarpeen kasvavan 2–3 vuoden aikajänteellä. Vuosi sitten toteutettuun kyselyyn verrattuna lähitulevaisuuden rekrytointitarve on valtakunnallisesti pienentynyt, mutta 2–3 vuoden aikajänteellä muutosta ei juuri ole. 
 
Yritykset pitivät tärkeimpinä syinä rekrytointihaasteisiin hakijoiden riittämätöntä määrää (n. 55 % vastanneista), kiristynyttä kilpailua työntekijöistä (n. 45 %) sekä hakijoiden vähäistä työkokemusta (44 %). Myös hakijoiden soveltumaton koulutus (n. 28 % vastanneista) ja työn vastaanottamisen kannustinloukut (21 %) nähtiin isoina haasteina rekrytoinnille. 
 
Ammatillisista osaajista on isoin pula 
 
Kyselyn mukaan yrityksillä on kovin pula ammatillisista osaajista. Varsinais-Suomessakin liki 51 prosenttia yrityksistä tarvitsee eniten ammatillisesta koulutuksesta valmistuneita työntekijöitä. Valtakunnallisesti ammattikorkeakoulusta valmistuneita osaajia tarvitsee eniten 28 prosenttia vastanneista yrityksistä ja yliopistosta valmistuneita 14 prosenttia. Koulutusaloittain tarkasteltuna suurin tarve on tekniikan alan, IT-alan, palvelualojen sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden osaajista. 
 
Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan osaajapulasta puhuttaessa keskustelu keskittyy liikaa korkeasti koulutettuihin huippuosaajiin. Heitäkin toki tarvitaan, mutta ammatillisten osaajien saatavuuden parantamiseksi tarvitaan toimia heti. Keskuskauppakamari näkee keskeisenä ratkaisuna työntekijöiden maahanmuuton vauhdittamisen. 

Kyselyssä tärkeimpinä keinoina osaavan työvoiman turvaamiseksi yritykset pitävät koulutuksen sisältöjen kehittämistä paremmin työelämän tarpeita vastaaviksi, työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkamista sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämistä. Myös koulutusmäärien lisääminen ja työvoiman liikkuvuuden lisääminen maan sisällä saavat yrityksiltä kannatusta. 
 
Väestörakenteen muutos lisää painetta
 
Kyselyn tulokset antavat vahvasti viitteitä siihen, että osaajapula ei enää seuraa entiseen tapaan talouden suhdannevaihteluita. Pula osaavasta työvoimasta näyttää olevan voimakasta myös vallitsevan heikkenevän suhdannetilanteen aikana eikä eroa vuoden takaiseen noususuhdanteeseen juuri ole. Tätä selittää osaltaan Suomen väestörakenteen muutos, mikä johtaa työikäisen väestön merkittävään vähentymiseen. 
 
”On merkillepantavaa, että osaajapula ei näytä helpottavan talouden heikkenevän suhdannetilanteen aikana, vaikka tyypillisesti tällaisissa tilanteissa työvoiman kysyntä on alentunut ja työttömyys kasvanut. Tämä pistää miettimään, kuinka isoissa ongelmissa me olemme, kun nousukausi taas jossain vaiheessa alkaa? Yritykset ajautuvat pahoihin ongelmiin, mikäli toimia osaajapulan ratkaisemiseksi ei tehdä nopeasti Valtonen sanoo.  
 
Kyselyn avoimissa vastauksissa sadat yritykset kertovat, että ne eivät pysty enää vastaamaan kysyntään osaajapulan vuoksi, yritysten aukioloaikoja joudutaan supistamaan ja tukitoimintoja joudutaan jopa siirtämään pois Suomesta. Vastauksissa esille nousee myös huoli nykyisten työntekijöiden kuormituksesta osaajapulan vuoksi.  
 
Kauppakamarien kysely tehtiin 20.–23.9. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea. Heistä 188 Varsinais-Suomesta.  
 

Lisätiedot:

Keskuskauppakamari, johtava asiantuntija Mikko Valtonen, puh. 040 867 8250, mikko.valtonen@chamber.fi
Turun kauppakamari, toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@chamber.fi
Pesupalvelu Hans Langh, Langh Group Oy, toimitusjohtaja Linda Langh, puh. 040 579 7783, linda.langh@langh.fi

Kategoriat:Kotimaa, työvoima