Kauppakamarikysely: Osaava henkilöstö on yritysten suurin kilpailuetu Varsinais-Suomessa

Kilpailuetu yrityksillä

Lähes puolet kauppakamarien jäsenyrityksistä kertoo osaavan henkilöstön olevan heidän merkittävin kilpailuetunsa. Muina kilpailuetuina ovat joustavuus ja yrityksen tarjoamat teknologiset ratkaisut.

Kauppakamarit pyysivät tammikuussa jäsenyrityksiään nimeämään yhden asian, jonka näkevät yrityksensä kilpailuetuna. Kyselyyn vastanneista varsinaissuomalaisista yrityksistä noin puolet (49,6 %) nimesi osaavan henkilöstön merkittävämmäksi kilpailueduksi. Yrityksistä noin 20 prosenttia pitää joustavuutta ja 15,2 prosenttia teknologisia ratkaisuja kilpailuetuinaan.

”Osaavat työntekijät ovat suomalaisten yritysten kilpailuetu. Yritykset pitävät työntekijöitä suuressa arvossa ja tunnistavat, että ilman ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä ei menestystä tai kasvua synny”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

Kauppakamarin syksyllä tekemän osaajakyselyn mukaan noin 60 prosenttia kauppakamarien jäsenyrityksistä kokee edelleen osaajapulan hyvin vahvana. Myös tuoreimmasta kyselystä selviää, että vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta yli neljännes vastanneista yrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan yrityksen toimintaa.

“Missään tilanteessa meillä ei olisi varaa siihen, että osaajapula muodostaa esteen suomalaisten yritysten kasvulle ja menestykselle. Ilman osaamisperustaisen maahanmuuton kasvattamista tämä haaste ei ratkea. Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön vähentyminen tulevat vaikeuttamaan tilannetta entisestään”, sanoo Suvi Pulkkinen.

Nykyisessä hallitusohjelmassa työperusteinen maahanmuutto tunnistetaan Suomen talouskasvun kannalta keskeiseksi asiaksi, mutta toimenpiteet ovat toistaiseksi keskittyneet enemmän maahanmuuton rajoittamiseen ja hallintaan.

“Hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet osaamisperustaisen maahanmuuton helpottamiseksi tulee käynnistää pikimmiten. Niiden lisäksi tarvitaan rohkeutta päättää myös uusista toimista, joilla osaamisperusteista maahanmuuttoa tehokkaasti helpotetaan ja yhteiskunnan vastaanottavuutta lisätään”, sanoo Pulkkinen.

Keskuskauppamari on ehdottanut, että oleskelulupien käsittelyä tulisi nopeuttaa viikkoon ja maahantuloa helpottaa esimerkiksi työnhakuviisumilla. Työnhakuviisumin turvin potentiaaliset työntekijät voisivat tavata työnantajia ja sopivan paikan löydyttyä aloittaa työt välittömästi.

Kauppakamarien kysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 125 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Varsinais-Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä.

Kategoriat:Kotimaa, Uutinen