Kauppakamarikysely: Varsinaissuomalaiset yritykset ovat työllistäneet ukrainalaispakolaisia vasta vähän

ukrainalaispakolaiset työllistäminen

Suurin osa ukrainalaispakolaisia työllistäneistä yrityksistä arvioi kokemuksen työllistämisestä positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi. Toistaiseksi ukrainalaisia pakolaisia on kuitenkin työllistetty Suomessa vähän, selviää kauppakamarien kyselyssä.

Varsinaissuomalaista Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä 86,4 prosenttia arvioi kokemuksen positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi. Yhdelläkään vastanneista ei ollut kielteistä sanottavaa. Yrityksistä kuitenkin vasta hieman alle 12 prosenttia on työllistänyt ukrainasta tulleita pakolaisia. Liki 20 prosenttia on harkinnut asiaa.
Kyselystä selviää, että Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole ollut merkittäviä henkilöstövaikutuksia suomalaisiin yrityksien tekemiin lomautuksiin tai irtisanomisiin. Varsinais-Suomenkin alueella 87.7 prosenttia vastaajista kertoi, ettei vaikutuksia henkilöstöön ole ollut.
Tulokset selviävät kauppakamarien tuoreesta osaajakyselystä, johon vastasi noin 1800 yritystä. Varsinais-Suomesta kyselyyn vastasi 188.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan suomalaisyrityksiltä löytyy selkeää halukkuutta työllistää sotaa paenneita ihmisiä, mutta yhtenä rekrytoinnin haasteena on se, etteivät yritykset tiedä, miten voisivat heitä tavoittaa.

”Yritykset tarvitsevat selkeää tietoa ja tukea pakolaisten työllistämiseksi. Halua löytyy, mutta esteenä voi olla kielimuuri tai yksinkertaisesti se, että yritykset eivät tiedä, mistä voisivat löytää ukrainalaisia, joiden osaaminen vastaisi yrityksen tarpeita. Tähän kohtaanto-ongelmaan tarvitaan apua kolmannen sektorin toimijoilta ja viranomaisilta.”


”Ukrainalaisten joukossa on hyvin monenlaisia osaajia korkeakoulutetuista vähemmän kouluttautuneisiin, ja heillä on halua päästä kiinni mahdollisimman normaaliin arkeen sodan jaloista. Suomessa kärsitään valtavasta osaajapulasta ja työllistämällä ukrainalaisia voimme auttaa sotaa pakenevia, mutta samalla saada osaavia ja motivoituneita työntekijöitä yritystemme palkkalistoille”, sanoo Valtonen.

Sota on vähentänyt lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita

Varsinais-Suomen alueella lähes 88 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, ettei Venäjän hyökkäyssodalla tai sen vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen ole ollut yritykselle henkilöstövaikutuksia. Vain 2,7 prosenttia Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä on joutunut toistaiseksi lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä tämän vuoksi.

Kyselyn mukaan sodalla tai sodan vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen on ollut lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita vähentävä vaikutus. Vastanneista 16,6 prosenttia kertoo rekrytointitarpeiden vähentyneen ja 70,1 prosenttia kertoo, ettei vaikutuksia rekrytointitarpeeseen ole ollut lainkaan. Vain 6,4 prosenttia vastanneista arvioi sodan ja sen vaikutusten kasvattaneen rekrytointitarvetta.

”Tulosten perusteella voidaan todeta, että sodasta ei ole aiheutunut merkittäviä henkilöstövaikutuksia suomalaisille yrityksille. Suurimmat vaikeudet yrityksillä liittyvät pulaan osaavasta työvoimasta, josta kärsii jopa 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä”, sanoo Valtonen.

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.− 23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea.

Lisätiedot:

Keskuskauppakamari, johtava asiantuntija Mikko Valtonen, puh. 040 867 8250, mikko.valtonen@chamber.fi
Turun kauppakamari, toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@chamber.fi

Kategoriat:työvoima, Uutinen