Kauppakamarikysely: Yritysten tulevaisuuden odotukset ovat kohentuneet

Yritysten tunnelmat omilla toimialoillaan ovat kohentuneet selvästi viime joulukuusta, vaikka pessimistisiä vastaajia on edelleen optimistisia enemmän. Turun kauppakamarin jäsenistä tulevaisuuden näkee vaikeana hieman yli 34 prosenttia vastanneista, kun vastaava osuus oli vielä joulukuussa Varsinais-Suomessa lähes 44 prosenttia. Myönteisissä tunnelmissa on 23 prosenttia vastanneista yrityksistä. Tulokset selviävät kauppakamarien huhtikuussa toteuttamasta kyselystä, johon vastasi myös 165 yritystä Varsinais-Suomen alueelta.

”Synkin tunnelma on edelleen kauppakamarien kyselyn perusteella rakennusalalla, jossa yli 60 prosenttia vastanneista luonnehtii vallitsevaa tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist, joka arvioi, että rakentamisen volyymin lasku hidastaa jatkossa Suomen talouden kasvua.

Myös Varsinais-Suomen alueella tunnelmat rakennusalalla ovat odottavat ja tämä näkyy vastauksissa: ”Kovin hiljaiselta näyttää rakentamisen osalta näkymät. Uusia rohkeita investointeja kaivataan veturiksi muille”. ”Rakennusala on kärsinyt korkonoususta suhteellisen paljon, ja rakentaminen on selkeästi vähentynyt”.

Optimistisimpia ollaan palvelualoilla ja teollisuudessa, vaikkakin kuluttajien supistunut ostovoima on latistanut palvelualojen tunnelmia viime joulukuun kyselystä. ”Parempaan päin ollaan menossa. Pakko uskoa.” ”Töitä tehdään hartiavoimin, että torjutaan taantuman vaikutuksia. Uskotaan, että pärjätään taantumassakin, mutta voimakasta kasvua on vaikea kuvitella”, arvioidaan Turun kauppakamarin vastauksissa.

Yritykset odottavat kannattavuutensa paranevan

Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä 23,6 prosenttia odottaa seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kannattavuuden paranemista, kun maan keskiarvo on nyt liki 29 prosenttia. Vielä joulukuussa yli 41 prosenttia vastaajista ennakoi kannattavuutensa alenevan, kun nyt näin uskoo 32,1 prosenttia.

Yrityksiltä myös kysyttiin, kuinka ne arvioivat liikevaihtonsa kehittyneen kuluvan vuoden aikana viime vuoteen verrattuna. Liikevaihdon laskusta viime vuoteen verraten ilmoittaa 23 prosenttia vastanneista ja kasvusta 42,4 prosenttia. Muilla vastaajilla tilanne on säilynyt ennallaan.
Vastanneista kolmannes uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Pienenemiseen uskoo noin 21 prosenttia vastaajista ja noin 44 prosenttia arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan.

Työllisyystilanne edelleen hyvä

Pitkään jatkunut suhdanteen heikkeneminen ei ole odotuksista huolimatta synkentänyt yritysten työllisyysodotuksia. Yli 28 prosenttia ennakoi yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ainakin jonkin verran seuraavan kuuden kuukauden aikana. Turun kauppakamarin jäsenistä näin ennakoi 24,8 prosenttia. Henkilöstömäärän supistumista uumoili selvästi pienempi osuus, noin 12 prosenttia vastaajista.

Tuotantokustannusten kallistumisen takia myyntihintojaan seuraavan neljän kuukauden aikana on nostamassa jonkin verran tai merkittävästi noin 67 prosenttia yrityksistä.

”Vaikka hintapaineita esiintyy edelleen, on tilanne helpottamassa. Aiempaa harvemmassa yrityksessä arvioidaan raaka-aineiden hintojen tai toimitusvaikeuksien rajoittavan omaa toimintaa. Myyntihintojen nostoa suunnitellaan edelleen yleisesti, mutta ei dramaattisin harppauksin, vaan pienin askelin”, Appelqvist sanoo.

Yrityksistä kolmanneksen tilauskanta pienempi kuin vuosi sitten

Kauppakamarikyselyssä Turun kauppakamarin jäsenistä kolmannes vastaajista arvioi tilauskantansa olevan tällä hetkellä pienempi kuin vuosi sitten.

”Suomessa vientiteollisuus lähti viime vuoteen erinomaisesta tilauskantatilanteesta käsin, mutta uusien tilausten virta on pitkään ollut vaisu. Hyvä lähtötilanne on kannatellut suhdannetta, mutta tilauskannat ovat heikentyneet. Tulevaisuus näyttää jo hieman valoisammalta, koska aiempaa useammassa yrityksessä uskotaan tilauskantojen paranemiseen jatkossa”, sanoo Appelqvist.

Erityisen vahvoja kasvuodotuksia yrityksiltä ei löydy vieläkään, mutta verrattuna joulukuuhun odotukset tilauskantojen kehityksestä ovat kuitenkin parantuneet. Varsinais-Suomen alueen yrityksistä liki 21 prosenttia arvioi tilauskantansa supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana, ja liki 19 prosenttia odottaa puolestaan tilauskannan kasvavan. Lähes puolet uskoo tilanteen pysyvän ennallaan.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 ja siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Turun kauppakamarin alueelta kyselyyn vastasi 165 yritystä.

Lisätiedot:
Keskuskauppakamari, pääekonomisti Jukka Appelqvist, puh. 044 263 1051, jukka.appelqvist@kauppakamari.fi

Kategoriat:Uutinen