Kauppakamarit: Infran riittämätön rahoitustaso korjattava budjettiriihessä

liikenne; väylä

Kauppakamareiden mukaan tulevassa budjettiriihessä on korjattava liikenneinfran riittämätön rahoitustaso ja löydettävä ratkaisuja kuljetusalan tilanteeseen, joka on aiheutunut kuljetuskustannusten poikkeuksellisen kovasta noususta. Liikenneinfran kasvava korjaus- ja investointivelka sekä heikko rahoitustaso rapauttavat Suomen saavutettavuutta ja kilpailukykyä, sanovat kauppakamarit. 

Budjettiehdotuksesta puuttui E18:n osalta rahoitus Raision keskustan osuudelle; Raisio-Naantali-välin suunnitteluun on kirjattu 4,2 miljoonaa euroa. Nykyisellään E18 on pullonkaula esimerkiksi Naantalin sataman rahtiliikenteen näkökulmasta ja vaatisi pikaisia toimia. 

”Turun kehätie on yksi Suomen merkittävimmistä päätieyhteyksistä ja osa Euroopan laajuisen TEN-T-tieverkon ydinkäytävää. Suomi on sitoutunut kunnostamaan TEN-T-ydinverkkoon kuuluvat väylät vastaamaan EU:n laatutasoa vuoteen 2030 mennessä”, Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Satu Lindén huomauttaa.

”Suunnitelmat Raision keskustan tunnelista ja E18- ja valtatie 8-risteyksestä ovat valmiit. Naantalin ja Turun satamien sekä Nesteen polttonesteterminaalin liikenne kulkee Raision kautta, kuten myös lähes kaikki läntisen Varsinais-Suomen pendelöinti. Tieinvestointi tukee koko Suomen vientiä, parantaa seudun elinkeinoelämän olosuhteita ja luo entistäkin vetovoimaisemmat investointiolosuhteet etenkin teollisuudelle, helpottaa pendelöintiä, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää liikenteen päästöjä alueella”, Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio toteaa.

”Naantalin satama on tärkein rahtiliikenneyhteys Skandinaviaan ja elintärkeä Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta. Tämä nostaa E18-tieyhteyden kehittämisen Raisiosta Naantaliin kansallisesti toteuttamishankkeiden kärkeen, Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen korostaa.
 
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntijan Päivi Wood kuvailee Suomen tiestöä kansallisomaisuudeksi, josta on pidettävä huolta. Jokainen euro pois Suomen kilpailukyvystä, saavutettavuudesta sekä teollisuuden toimintaedellytyksistä.

Kauppakamareiden mukaan riittävällä liikenteen infran rahoitustasolla ylläpitoa voidaan tehdä oikea-aikaisesti, samalla vältetään häiriöitä ja säästetään tulevaisuuden korjauksista ja ylläpidosta.  

”Logistiset kustannukset muodostavat ison kustannuserän yrityksille. Merkittävän kustannuserän muodostaa valtion kassaan myös liikenteen infraan investoiminen. Samalla se kuitenkin luo kasvua ja mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen. Jos rahoitustaso jää nykyiselle tasolleen tai laskee, valuvat investoinnit pistemäiseen tiestön paikkailuun ja liikenneyhteydet rapautuvat”, sanoo johtava asiantuntija Wood.  

Suomen sisäisten yhteyksien toimivuus on yritysten toiminnan perusedellytys niiden toimiessa globaaleilla markkinoilla: 

”Liikenneinfraan panostaminen maksaa itsensä takaisin, kun vienti ja tuonti toimivat hyvin, yritykset uskaltavat investoida ja investointisuunnitelmat tukevat alueiden elinvoimaisuutta.”

Lisätiedot:

Satu Lindén, edunvalvontapäällikkö, Turun kauppakamari
satu.linden@kauppakamari.fi,
puh. 041 530 3000


Päivi Wood, johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari
paivi.wood@chamber.fi
puh. 050 478 3990

Kategoriat:Kotimaa, infra