Kiertotalouden lahjoitusprofessuuri teknilliseen tiedekuntaan

Kuvassa Turun yliopiston päärakennus

Naantalin ja Turun seudun organisaatiot lahjoittavat yhdessä yliopistolle 600 000 euroa kiertotalouden professuurin perustamiseen. Professuuri vahvistaa Turun yliopiston laajentunutta tekniikan kokonaisuutta sekä koko yliopiston monialaista osaamista.

Professuurin lahjoittavat yhdessä Kesko, Turun kauppakamari, Turku Energia, Kiilto, Turun Osuuskauppa, Naantalin kaupunki, Finnsementti, BE Group, Hesburger, Sarcodon ja Lounais-Suomen jätehuolto. Turun kauppakamari on ollut mukana kokoamassa lahjoitusta.

Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus tuottavat mahdollisimman vähän jätettä ja materiaali pyritään kierrättämään tehokkaasti. Tavoitteena on kestävä kehitys ja luonnonvarojen säästäminen. Kiertotalouden malli vahvistaa alueen arvoketjuja ja paikallisia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Lupauduin syksyllä 2020 yhdeksi avainhenkilöksi kokoamaan professuuria, koska muiden mukana olevien hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimijoiden tavoin K-ryhmälle kestävä kehitys ja kiertotalous ovat tärkeitä teemoja. Lisäksi Turun yliopiston kehittäminen ja alueen tutkimuksen sekä osaamispohjan vahvistaminen ovat aluetalouden pidemmän aikavälin avainkysymyksiä, kertoo Lauri Inna, Kesko Oyj:n Lounais-Suomen aluejohtaja.

– Naantalin ja koko seudun kannalta tärkeimpiä tulevaisuuden elinkeinohankkeita on Naantalin jalostamoalueen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää alueelle bio- ja kierotalousyritysten keskittymä. On tärkeää, että ensimmäisiä läpimurtoja saadaan jo lähivuosina, mutta työtä on pitkäksi ajaksi eteenpäin. Kiertotalouden professuuri vahvistaa osaamista ja luo yhteismahdollisuuksia yrityksille, jotka harkitsevat investointeja jalostamoalueelle, sanoo Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola painottaa kestävän kehityksen merkitystä yliopiston strategiassa ja sen eri ulottuvuuksien toteutumista koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa.

– Rakennamme rohkeasti kestävää tulevaisuutta. Perustettava professuuri on hieno lisä monitieteiseen yliopistoomme, joka vahvistaa asiantuntijuuttamme ja poikkitieteellistä tutkimusta kiertotalouden alalla entisestään, Kola toteaa.

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtajan, vararehtori Mika Hannulan mukaan kestävän kehityksen työtä tehdään vahvasti yhteistyönä alueellisten toimijoiden ja kumppanien kanssa. Kiertotalous on alue, joka edellyttää sekä teknistaloudellisten prosessien että laajempien yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämistä.

– Turun yliopistolla on paljon kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyvää osaamista. Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoululla kiertotaloutta tutkitaan yritysten strategisen johtamisen näkökulmasta. Tämä professuuri täydentää yliopiston osaamista tarkastelemalla ilmiötä teknistaloudellisesta näkökulmasta, Hannula kertoo.

Hannula esittää lämpimän kiitoksen kiertotalouden professuurin lahjoittaneille yrityksille ja muille organisaatioille.

– Yliopiston tekniikan laajennuksen myötä se on saanut jo toistakymmentä lahjoitusprofessuuria. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman sitoutuneita yhteistyötyökumppaneita, jotka näkevät yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen tärkeänä menestystekijänä sekä omalle toiminnalleen että koko yhteiskunnalle, Hannula toteaa.

Kategoriat:kiertotalous, Turun yliopisto