Kohonneet kustannukset ja palkankorotuspaineet heikentävät yritysten kannattavuutta 

suhdannekyselyh 4
Te

Yritysten arviot suhdannekehityksestä jatkoivat heikkenemistään joulukuussa toteutetussa kauppakamarikyselyssä. Oman toimialansa tunnelmia optimistisina pitää vain vajaa 20 prosenttia vastanneista. Syinä ovat muun muassa kohonneet kustannukset ja palkkojen korotuspaineet, jotka koettelevat yrityksiä. Yli 40 prosenttia arvioi yrityksen kannattavuuden heikkenevän ensi vuonna. Varsinais-Suomen alueella heikkenemistä ennakoi yli 45 prosenttia yrityksistä.

Kyselyyn vastasi yli 1600 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta. Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä kyselyyn vastasi 170.
 
”Tuoreimman kauppakamarien jäsenyritykselleen toteuttaman suhdannekyselyn tulokset ovat kautta linjan heikompia kuin aiemmin tänä vuonna toteutetuissa kauppakamarikyselyissä. Erityisen pessimistisiksi tunnelmia kuvataan kaupan ja rakentamisen alalla. Sen sijaan palvelualoilla tilannetta arvioidaan optimistisemmin. Teollisuuden toimialat sijoittuvat arvioissaan näiden kahden välimaastoon”, kuvailee Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

”Oman toimialan vallitsevia tunnelmia kuvataan keskimäärin varsin pessimistisesti, mikä todennäköisesti heijastelee epävarmuutta tulevasta”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.  

Yritysten kannattavuus koetuksella
 
Turun kauppakamarin jäsenistä 45,3 prosenttia arvioi kannattavuutensa heikkenevän ensi vuonna ja vain 20,6 prosenttia uskoo kannattavuuden paranemiseen. Liikevaihdon laskua seuraavan kuuden kuukauden aikana odottaa silti vain neljännes vastaajista. Reilut 22 prosenttia arvioi liikevaihdon kasvavan ja loput vastaajat ennakoivat liikevaihdon pysyvän ennallaan.  

Varsinais-Suomessa merkittävin tuotannon rajoite on raaka-aineiden ja komponenttien hintojen nousu. Kaksi muuta keskeisintä haastetta ovat kysyntätilanteen heikentyminen ja osaavan työvoiman saatavuus.
  
Appelqvistin mukaan kannattavuuden lasku kertoo siitä, ettei yritysten kohtaamia nousseita tuotantokustannuksia ole erityisen helppo siirtää täysimääräisesti loppuasiakkaille. Jatkossa oman lisäpaineensa tilanteeseen tuo myös palkkakustannusten nousu.  
 
”Odotukset palkkojen noususta ovat sikäli ymmärrettäviä, että reaalisesti palkkojen ostovoima laskee jopa historiallisen paljon, mikä tuo painetta korotuksiin. Samaan aikaan on ymmärrettävä, että tuotantokustannusten ja energian kallistuminen eivät keskimäärin synnytä yrityksiin palkannousuvaraa”, Appelqvist sanoo. 
 
Kyselyn mukaan lähes 24 prosenttia yrityksistä ennakoi henkilöstömääränsä supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Noin 20 prosenttia yrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan edelleen ja loput vastaajista arvioivat henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. 
 
Valtaosassa yrityksiä riittää silti luottoa investointien tekemiseen ensi vuonnakin. Kyselyn mukaan 66 prosenttia yrityksistä ennakoi investointiensa olevan vuonna 2023 yhtä suuret tai suuremmat kuin tänä vuonna. Usko investointien kasvuun on keskimääräistä suurempaa yli 50 hengen yrityksissä.  
 
Noin 33 prosenttia vastaajista arvioi kuitenkin kohonneiden korkokustannusten pienentävän ensi vuoden investointeja. Vastaajista reilu viidennes arvioi rahoituksen saatavuuden vaikeutuneen. 
  
Kauppakamarien talouskysely tehtiin 7.-9.12.2022 ja siihen vastasi 1611 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Turun kauppakamarin jäsenyrityksiä oli näistä 170. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 20.12.2022. 

Kategoriat:Talous