Kolmasosa varsinaissuomalaisista yrityksistä on rekrytoinut osaajia ulkomailta

osaava työvoima

Kauppakamareiden kyselyn mukaan 36 % varsinaissuomalaisista jäsenyrityksistä on rekrytoinut viimeisen viiden vuoden aikana osaajia ulkomailta. Hieman suurempi osa, noin 38 % vastaajista, aikoo tulevaisuudessa rekrytoida ulkomailta. Keskeisin syy kyselyn mukaan ulkomaiseen rekrytointiin on, ettei Suomesta ole löytynyt tarvittavaa työvoimaa. Ulkomaisilla rekrytoinneilla halutaan myös vahvistaa henkilöstön monimuotoisuutta.

Ulkomaisiin rekrytointeihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä – noin kaksi kolmasosaa (60 %) vastaajista on tyytyväinen ulkomaiseen rekrytointiinsa ja vain noin 10 % varsinaissuomalaisista vastaajista ilmoittaa olleensa tyytymätön. Rekrytoinneista hieman yli puolet (55 %) tulee Euroopan Unionin alueelta.

”Suurimpia haasteita ulkomaisissa rekrytoinneissa ovat vastaajien mukaan kielitaidon puute erityisesti palvelualoilla sekä pula sopivista työntekijöistä”, kertoo Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Satu Lindén.

”Samalla 60 % vastaajista kertoo kärsivänsä työvoimapulasta. Kaikki keinot niin koti- kuin ulkomaisten rekrytointien tehostamiseen on siis otettava käyttöön. Tarvitsemme lisää tekijöitä, että pääsemme uuteen kasvuun varsinkin, kun koronakin asettaa edelleen haasteita useilla toimialoilla”, jatkaa Lindén.

Yksi ulkomaalaisten osaajien rekrytoinnin ongelmakohdista on hankalaksi koettu oleskelulupaprosessi. Kyselyyn vastanneista yrityksistä vain kuusi prosenttia vastasi työperäisen oleskelulupaprosessin olevan sujuva. Lähes 45 prosentin mielestä prosessi on kankea tai erittäin kankea.

Noin 40 prosenttia ulkomaalaisia osaajia rekrytoineista yrityksistä on käyttänyt apunaan ulkopuolista kumppania, kuten henkilöstöpalvelualan yritystä. 

”Kokemuksemme mukaan yritykset ovat toden teolla heränneet ulkomaisen työvoiman tarpeeseen, mutta osaamisen ja kokemuksen puute jarruttavat kansainvälisiä rekrytointeja. Mekin pyrimme entistä enemmän lisäämään asiakkaidemme ja yritysten tietoisuutta siitä, että asioita ei tarvitse tehdä yksin. Mitä paremmin rekrytointiprosessi ja relokaatio on suunniteltu ja toteutettu, sen varmemmin tulija myös jää tänne ja tuo myös perheensä”, palveluyhtiö Baronan globaalista rekrytoinnista ja työvoimasta vastaava johtaja Elina Koskela kertoo.

Saatavuusharkinta poistettava

Kauppakamarit ovat esittäneet lukuisia toimenpiteitä osaajien maahanmuuton vauhdittamiseksi. Yksi niistä on saatavuusharkinnan poistaminen. Viime vuosina työn perusteella haetuista oleskeluluvista hieman yli puolet on ollut saatavuusharkinnan piirissä. 

“Kyselyn tulosten perusteella tarve saatavuusharkinnan poistamiselle on ilmeinen. Myös duunareiden maahanmuuton pitää olla sujuvaa ilman toimimattoman saatavuusharkintajärjestelmän tuomaa byrokratiaa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.

Valtonen muistuttaa, että hallituksella on avaimet kädessään osaajien maahanmuuton helpottamiseksi. 

“Kysymys on lähinnä siitä, löytyykö poliittista tahtoa ja halua käyttää kaikkia työkalupakissa olevia työkaluja. Tätä mitataan tekojen ja tulosten, ei puheiden kautta”, painottaa Valtonen.  

Baronalla on jo pitkään rekrytoitu työntekijöitä myös kolmansista maista ja saatavuusharkinnan nähdään hankaloittavan toimintaa merkittävästi.

”Selvää on, ettei yksikään yritys lähde etsimään osaajia kolmansista maista ja siinä mielessä prosessi on täysin turha. Kun vielä huomioidaan se, että saatavuusharkinnan tarve vaihtelee rajustikin eri alueilla eikä ajantasaista tietoa ole kovin helppo löytää, on prosessi tällä hetkellä todella mutkikas ja byrokraattinen”, Koskela toteaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 8.-13.12.2021. Kyselyyn vastasi 1184 kauppakamarien jäsenyritystä, joista 86 on Turun kauppakamarin jäseniä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä siten, että Turun kauppakamarin aineistossa noin 28 % vastauksista on teollisuudesta ja 9 % palveluista. 8 % vastaajista on yksinyrittäjiä ja 20 % työllistää yli 250 henkilöä.

Lisätietoja: 

Kaisa Leiwo, toimitusjohtaja, Turun kauppakamari

puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi

Mikko Valtonen, johtava asiantuntija, Keskuskauppakamari
puh. 040 867 8250, mikko.valtonen@chamber.fi 

Elina Koskela, johtaja, Globaali työvoima, Barona

puh. 040 757 9227, elina.koskela@barona.fi