Kysely työllisyystoimista

Turun kauppakamarin kyselyn tulokset

Varsinaissuomalaisista yrityksistä suurin osa haluaa hallituksen toteuttavan uudistukset työllisyystoimiin sellaisenaan

Turun kauppakamarin kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 78 prosenttia sanoo, että hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan.

Kyselystä selviää myös, että ammattiyhdistysliikkeen helmikuulle suunnittelemat lakot haittaisivat yli puolta (51 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä. Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä Varsinais-Suomen alueelta vastasi 125 yrityksen toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin 10.–12.1.

Hallituksen työllisyystoimet, kuten muun muassa työttömyysturvan uudistukset, paikallisen sopimisen lisääminen ja poliittisten lakkojen rajaaminen saavat kannatusta yrityksiltä. Yrityksistä 78 prosenttia on sitä mieltä, että työllisyystoimet pitäisi toteuttaa pääosin sellaisenaan. Seudun vastanneista yrityksistä lähes 13 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että suunnitellut muutokset pitäisi toteuttaa niiltä osin kuin toimenpiteistä päästään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vain noin kolmisen prosenttia on sitä mieltä, ettei hallituksen pitäisi toteuttaa suunnitelmia lainkaan.

”Kyselyn tulokset kertovat poikkeuksellisesta tilanteesta, jossa nyt elämme. Yritykset ovat huolissaan kilpailukyvystä ja taloudesta samalla, kun työvoimapula vaivaa edelleen useita yrityksiä”, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

”Järkevästi toteutetuilla työmarkkinauudistuksilla voidaan edistää sekä kilpailukykyä että työvoiman saamista yrityksiin varsinkin, jos samalla kehitetään dialogin ja luottamuksen lisäämistä työmarkkinaosapuolien välillä, mitä paikallinen sopiminen edellyttää.”

Yrityksissä ollaan erityisesti huolissaan tulevaisuuden näkymistä ja yritysten kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla, missä työllisyystoimilla on iso merkitys. Erään vastanneen jäsenyrityksen sanoin: ”Mahdollisesti maailmanpoliittinen tilanne luo varjonsa ja tuo näin varovaisuutta ja sisäänpäin kääntyneisyyttä tekemiseen”.

Kyselyssä kysyttiin myös mahdollisten lakkojen vaikutuksista yritykselle. Vastanneista yli puolet kertoi, että lakot haittaisivat toteutuessaan yrityksen toimintaa. Noin 37 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi, etteivät lakot haittaisi toimintaa. Erityisen suurta haittaa lakot aiheuttaisivat toteutuessaan palvelualalle ja teollisuuteen.

”Hallituksen toimia vastaan suunnatut lakot aiheuttavat merkittävää haittaa suomalaisille yrityksille ja aiheuttavat harmia myös hyvin monen suomalaisen arkeen. Menetykset yrityksille ovat laskettavissa miljoonissa ja se kaikki on pois suomalaisten hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.–12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Kategoriat:Kotimaa, Uutinen