Kysely: Varsinaissuomalaista yrityksistä valtaosa pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tulevalla hallituskaudella

Työperäinen maahanmuutto

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyritykselleen toteuttamasta talouskyselystä selviää, että jopa 84 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella tärkeänä. Kyselyn mukaan 40 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä ja 44 prosenttia hieman tärkeänä. 10,9 prosenttia vastanneista ei pidä työperäistä maahanmuuttoa ollenkaan tärkeänä.

Kyselyyn osallistui myös 165 Turun kauppakamarin jäsenyritystä Varsinais-Suomen alueelta. Heistä 86,7 prosenttia vastanneista piti aihetta erittäin tai hieman tärkeänä.

”Työvoiman saatavuus on tärkeää turvata, jotta voimme luoda kasvua ja menestystä. Uskomme, että tulevaisuudessa rekrytointikanavien kirjoa on tärkeää laajentaa ja diversiteettiä yrityksissä lisätä. Näemme, että kansainvälisellä rekrytoinnilla ja työperäisellä maahanmuutolla on selkeä paikkansa tässä kokonaisuudessa”, sanoo Telesten toimitusjohtaja Esa Harju.

Kyselystä selviää, että ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Tätä enemmän toimintaan vaikuttaa vain riittämätön kysyntä, jonka arvioi eniten haittaavaksi tekijäksi 41 prosenttia vastanneista.

Kauppakamarit ovat esittäneet, että työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen tulee olla yksi seuraavan hallituskauden kärkihankkeista, jotta syventynyt osaajapula ei muodostaisi pysyvää pullonkaulaa yritysten kasvulle ja tulisi näin esteeksi Suomen talouskasvulle.

”Tilanne on yrityksissä kriittinen, ja pula osaavasta työvoimasta tulee syventymään entisestään. Väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä toden teolla kuluvan vuosikymmenen aikana. Ilman osaavaa työvoimaa yrityksillä ei tule olemaan mahdollisuuksia menestyä ja työllistää”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Viime syyskuussa toteutetun kauppakamarikyselyn mukaan yrityksistä noin 70 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Peräti 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Neljännes yrityksistä harkinnut rekrytointia tai rekrytoinut työvoimaa ulkomailta

Yrityksiltä kysyttiin myös, ovatko kotimaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttaneet yrityksen rekrytointiin tai rekrytointiaikeisiin ulkomailta. Varsinaissuomalaisista vastaajista 7,9 prosenttia on rekrytoinut ulkomaita, ja 15,9 prosenttia vastasi harkinneensa työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Vastanneista 70,1 prosenttia ei ole rekrytoinut ulkomailta.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.−28.4.2023 siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyyn osallistui myös 165 Turun kauppakamarin jäsenyritystä Varsinais-Suomen alueelta. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 11.5.2023. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Kategoriat:työvoima