Lähes 90 prosenttia yrityksistä ilmoittaa sähkökatkoista aiheutuvan yritykselle haittaa

sähköt

Mahdolliset kiertävät sähkökatkokset aiheuttavat yrityksille merkittävää haittaa, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Liki 89 prosenttia Turun kauppakamarin alueen jäsenyrityksistä kertoi, että kiertävät sähkökatkokset aiheuttavat joko merkittävää tai vähintäänkin hieman haittaa. Yrityksistä 47 prosenttia on varautunut katkoksiin, mutta noin 49 prosenttia ei ole varautunut.

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen joulukuun ensimmäisellä viikolla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin yritysten varautumista sähkökatkoihin ja niistä aiheutuvien haittojen vaikutuksia yrityksille. Kyselyyn vastasi yli 1600 yritystä, joista Turun kauppakamarin jäseniä 170.

”Kiertävät sähkökatkot ovat viimesijainen keino varmistaa sähkön riittävyys, kun kaikki muut keinot on käytetty. Sähkökatkoista aiheutuva haitta yrityksille on ilmeinen ja siksi sähköä on säästettävä kaikin keinoin. Talveen voidaan varautua säästämällä energia ja ajoittamalla sen käyttöä ruuhkatunneilta muihin ajankohtiin”, sanoo Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. 

Koko kyselyn perusteella parhaiten varautuneita ovat suuret yritykset, joista lähes 80 prosenttia on varautunut sähkökatkoihin, kun vastaavasti mikroyrityksistä vain noin 30 prosenttia on varautunut. Mahdolliset katkokset aiheuttaisivat päänvaivaa mm. teollisuudelle. Avoimissa vastauksissa todetaan, että katkosten pituus, niiden ennakoitavuus ja ajoitus vaikuttavat siihen, kuinka paljon häiriötä yrityksen toimintaan sähkökatkoksilla on. Osalla toiminnot pysähtyisivät saman tien, osa taas pystyy jatkamaan jonkun aikaa. 

“Kaikkien yritysten on tärkeä käydä läpi, millaisia vaikutuksia sähkökatkolla olisi omaan toimintaan ja laatia tai päivittää varautumissuunnitelmat vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi”, Säkkinen sanoo. 
 
Sähkökatkojen ennakointi kriittistä useille yrityksille  
 
Kyselyn vapaamuotoisissa vastauksissa korostuu tiedottamisen tärkeys ja useat yritykset kertovatkin toivovansa selkeää tiedotusta viranomaisten ja sähkönjakelijoiden toimesta luotettavia kanavia pitkin.  
 
”Yritysten viesti on hyvin selkeä – viranomaisilta tarvitaan luotettavaa tietoa ja tukea sähkökatkoihin varautumiseen. Pieninkin varoaika tukee varautumista, jotta yrityksissä voidaan minimoida sähkökatkoista syntyviä vahinkoja. Sähkökatko voi pysäyttää monien yritysten toiminnan kokonaan ja pahimmillaan aiheuttaa yrityksille mittavia kustannuksia ja vahinkoja”, toteaa Säkkinen.  
 
Yritysten vastauksissa kerrotaan sähkökatkojen voivan aiheuttaa vahinkoja esimerkiksi laiterikkojen, kiinteistölle tulevien vaurioiden tai kylmäketjun katkeamisen ja niistä syntyvien rahallisten menetysten myötä. Monissa yrityksissä eri toimialoilla toiminta pysähtyisi kokonaan. Laitteiden lisäksi esimerkiksi tilojen valaistus ja kassajärjestelmät vaativat sähköä. Toisaalta jotkin yritykset arvioivat voivansa jatkaa toimintaa lyhytaikaisessa sähkökatkossa varavirtalähteiden varassa. 
 
Yritykset voivat varautua sähkökatkoista aiheutuviin vaikutuksiin myös tekemällä työaikajärjestelyjä ja viestimällä sähkökatkoista aiheutuvista vaikutuksista asiakkaille ja henkilöstölle.  
 
Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnattu kysely tehtiin 7.-9.12.2022 ja siihen vastasi 1603 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä vastasi kyselyyn 170.

Lisätiedot: Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen, puh. 050 516 2868, teppo.sakkinen@chamber.fi

Kategoriat:Kotimaa