Lähes puolet varsinaissuomalaisista yrityksistä arvioi kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna

suhdannekyselyn taulukko

Kuvio: Miten arvelette toimipaikkanne kannattavuuden kehittyvän vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021? (%) (Turun kauppakamari)


Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat kustannuspaineet heikentävät yritysten kannattavuutta. Lähes 45 prosenttia varsinaissuomalaisista Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä arvioi kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna.

Kustannusten nousua ei voida nopeasti vierittää täysimääräisesti asiakkaille, mikä näkyy heikkenevänä kannattavuutena. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist muistuttaa, että tästä huolimatta taloudessa on edelleen myönteisiäkin tekijöitä. 

”Heikkenevään suhdanteeseen lähdetään vauhdikkaan elpymisjakson vauhdittamana hyvistä asemista. Investointien ja viennin näkymät ovat edelleen kohtalaiset. Lisäksi hyvä työllisyystilanne ja koronarajoitusten poistuminen tukevat taloutta sodan ja pakotteiden tuomaa negatiivista sokkia vastaan”, Appelqvist sanoo. 
 
Hyvistä työllisyysluvuista huolimatta työvoiman saatavuus on edelleen merkittävä haaste yrityksille. Varsinaissuomalaisista kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 37 prosenttia kertoi, että osaavan työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä yrityksen toimintaa. 
 
”Vanhat ongelmat eivät ole kadonneet, ja pula osaavasta työvoimasta on edelleen jopa tärkein rajoite yritysten toiminnalle. Työvoiman kysyntä on väkevää ja yritykset raportoivat laajasti rekrytointivaikeuksista”, Appelqvist sanoo. 

työntekijämäärien tarvetta kuvaava kaavio
Kauppakamarien jäsenyritykset odottavat työntekijämäärän kasvavan tulevan puolen vuoden aikana.

Varsinais-Suomessa odotukset muuta maata pessimistisemmät

Kyselyssä on huomionarvoista, että varsinaissuomalaisten yritysten odotukset ovat pääsääntöisesti muuta maata pessimistisemmät.

”Varsinaissuomalaisten heikommat odotukset voivat liittyä viennin suureen rooliin maakunnassa. Vienti vaikeutui jo koronan vaikutuksesta, ja Ukrainan kriisi on osaltaan heikentänyt tilannetta monien yritysten kohdalla. Jos kohonneita kustannuksia ei voida vielä sopimuksiin ja laskutukseen, on seurauksena nopea kannattavuuden heikkeneminen”, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo toteaa.

”Moni vastaaja nosti esiin epävarmuuden ja sen tuomat vaikeudet. Eräs yritys tiivisti asian seuraavasti: Toimialan tunnelma on aivan sekaisin. Odotukset heiluvat loistavan ja katastrofin välillä”, Leiwo jatkaa.


Lähes kolmasosa yrityksistä ennakoi investointien supistuvan  
 
Varsinaissuomalaisista yrityksistä 27,3 prosenttia arvioi investointien vähenevän tänä vuonna. Vastanneista Turun kauppakamarin jäsenyrityksistä 53,3 prosentin mukaan ne pysyvät ennallaan ja 19,4 prosentin mukaan investoinnit kasvavat.


”Epävarmuuden kasvu heijastuu laajasti talouteen. Se heikentää erityisesti investointiympäristöä, mutta vaikuttaa myös kuluttajaluottamukseen ja kuluttajien käyttäytymiseen erityisesti suurempien hankintojen, kuten asuntojen ja autojen osalta”, pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo.  
 
Suurin epävarmuus liittyy Venäjän-kaupan katkoksen kestoon. Kestoa on vaikea arvioida, mutta on varsin mahdollista, että se muodostuu hyvin pitkäksi.  
 
”Negatiivisia vaikutuksia syntyy epävarmuuden lisääntymisen, kustannusten nousun ja heikentyneen kannattavuuden takia. Toisaalta muuttunut tilanne saattaa pakottaa siirtämään tuotantoa Venäjältä Suomeen, mikä voi vaatia lisäinvestointeja. Lisäksi kohonneet energiakustannukset tuovat painetta vihreään siirtymään liittyvien investointien vauhdittamiseen”, Appelqvist sanoo. 

 
Kauppakamarin talouskysely kertoo talouden suhdannetilanteesta ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksesta yrityksiin. Katsaus on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 15.–17.3. ja siihen vastasi 1926 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Varsinais-Suomesta kyselyyn vastasi 165 jäsenyritystä.

Lisätiedot:

pääekonomisti Jukka Appelqvist, Keskuskauppakamari, puh. 044 2631 051, jukka.appelqvist@chamber.fi
toimitusjohtaja, Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari, puh. 040 5566 697, kaisa.leiwo@turku.chamber.fi

Kategoriat:Talous