Lentokentän merkitys on elinkeinoelämälle keskeinen

Lentokenttä on elinkeinoelämälle Turussa keskeinen Adobe Stock

Työmatkustamisen vähentymisen taustalla ovat Turun lentokentän heikentyneet yhteydet sekä koronapandemia

Turun kauppakamarin toteuttamasta tuoreesta kyselystä selviää, että Varsinais-Suomen alueen elinkeinoelämä haluaa edelleen pitää Turun lentokentän elinvoimaisena. Noin 70 prosenttia vastanneista yritysten edustajista pitää vilkasta ja kansainvälistä lentoasemaa liiketoiminnalleen tärkeänä. Haasteena on kuitenkin mm. Turun lentoaseman heikko reittivalikoima.

Turun kauppakamarin marraskuussa tekemästä jäsenkyselystä käy ilmi, että yritysten työmatkustaminen on nyt vähäisempää kuin ennen koronaa. Työmatkustaminen on pysynyt ennallaan 18 prosentilla vastaajista ja kasvanut vain kolmella prosentilla. Lähes 80 prosentilla yrityksistä työmatkustus on pandemiaa edeltävää aikaa vähäisempää.

Noin 70 prosenttia vastaajista uskoo työmatkustamisen vähenevän myös tulevaisuudessa. Vastaajista noin 13 prosenttia arvioi, että työmatkustus tulee vähenemään yli puoleen aikaisemmasta. Toteutuessaan tällä tulisi olemaan huomattavia kerrannaisvaikutuksia talouteen, useisiin toimialoihin ja yritysten toimintatapoihin.

Turun kenttä on toimiva, mutta reittivalikoima herättää huolta

Selkein työmatkustamisen haaste on vastaajien mukaan Turun lentoaseman heikko reittivalikoima. Vastanneiden mukaan etenkin Helsinkiin tulisi päästä nykyistä jouhevammin. Nyt sinne joudutaan matkustamaan useimmiten autolla. Tilanne on osittain korjaantumassa uusien reittiavauksien myötä, mutta lisää yhteyksiä tarvitaan edelleen.

Turun lentokenttä on alueen elinkeinoelämälle hyvin tärkeä korostaa myös loimaalaisen Pemamek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen.

−Turun kenttä on tehokas ja toimiva, hän muistuttaa.

Yrityksestä lennetään maailmalle noin 2000–3000 kertaa vuodessa. Pemamek Oy:llä on isoja projektikauppoja ympäri maailmaa, joiden solmimisen edellytys ja läpikäynti on kasvokkainen kohtaaminen. Lentojen tarpeellisuus arvioidaan aina huolellisesti ja vastuullisuus huomioiden.

−Yrityksessämme kaivataan eniten suoria lentoja Turusta Kööpenhaminaan. Myös suorat Tukholman yhteydet ovat tärkeitä.

Heikosen mukaan vaihtoehtona on löytää suora yhteys suurille Keski-Euroopan kentille, kuten Frankfurtiin, joista jatkoyhteyksiä on tarjolla moneen suuntaan.

Työmatkustamista ovat viime aikoina hankaloittaneet vaihtelevat koronarajoitukset, kuten esimerkiksi eri maiden muuttuvat maahantulosäännökset sekä lentoyhtiöiden muuttuvat ohjeistukset. Kaikille markkina-alueille ei pääse lainkaan pandemiasta johtuen.
Innostusta työmatkustukseen hidastaa myös lentojen ja hotellien noussut kustannustaso. Vastauksissa arvioitiin myös polttoaineiden hinnannousun nostavan työmatkustamisen hintaa.

Osa kyselyyn vastanneista varsinaissuomalaisista yrityksistä uskoo kuitenkin, että työmatkustaminen nousee vielä tulevaisuudessa. Esimerkiksi teollisuudessa asiakkaan tiloissa suoritettavissa projekteissa on vielä paikoin hankaluuksia, kun paikalle ei aina päästä.

”Koronapandemia on muuttanut työskentelytapojamme niin, että etätapaamiset ovat osin tulleet jäädäkseen. Tästä huolimatta jäljelle jää paljon sellaisia tilanteita, joissa paikan päälle on päästävä. Esimerkiksi teollisuuden huolto- ja asennustyöt vaativat henkilön paikalle ja merkittävät kaupatkin solmitaan edelleen enimmäkseen kasvotusten. Elinvoimainen ja hyvillä yhteyksillä varustettu lentoasema on elintärkeä Turun alueen elinkeinoelämälle”, korostaa Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Pauliina Forsman.

Kansainvälinen ja vilkas kenttä on alueen elinehto

Vastaajista 70 prosenttia pitää oman liiketoimintansa kannalta tärkeänä, että Turun seudulla on vilkas ja kansainvälinen lentoasema. Kyselyssä Turun lentoaseman valtteina pidettiin sen nopeutta ja helppoutta sujuvine rutiineineen, mutta reittivalikoima herättää huolta. Luotettavan Helsinki-yhteyden lisäksi vastaajat kaipaavat säännöllisiä yhteyksiä Tukholmaan ja  Kööpenhaminaan. ”Suorat, toimivat yhteydet vähimmillään Finnairin ja SASin hubeihin (Helsinki, Tukholma & Kööpenhamina) ovat elinehto alueen yritysten kansainväliselle liiketoiminnalle. Kaikkea ei edelleenkään voi hoitaa etänä!” toteaa eräs vastaaja.

Toimiva kansainvälinen lentoasema nähdään myös alueen imagon kannalta tärkeänä:

“Alueen elinkelpoisuuden kannalta on tärkeää, että lentoasema säilyy ja jopa kasvaa matkustajamääriltään”, yksi vastaaja muotoilee, ja toinen toteaa, että: “Kyseessä on myös mielikuva alueen elinvoimasta.”

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään toimintatapojen muutoksesta koronapandemiaan liittyen marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 151 jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Vastanneista yrityksistä noin 1/3 työllistää yli 50 henkilöä ja 2/3 alle 50 henkeä. Suurimmat toimialaryhmät olivat teollisuus (19,2 % vastauksista), palvelut (16,6 % vastauksista) sekä informaatio- ja viestintäala (10,6 % vastauksista).

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo, Turun kauppakamari, puh. 040 556 6697

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen, Pemamek Oy, puh. 0500 781710