Lounaistieto palkittiin Vuoden ICT-teko-tunnustuksella

Kuvassa: Lounaistiedon paikkatietoasiantuntija Natalia Räikkönen (vasemmalla), verkostokoordinaattori Maiju Kähärä ja tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen. Kuvaaja Antti Vaalikivi

Turun kauppakamarin ICT-valiokunta on myöntänyt vuoden 2023 ICT-teko-tunnustuksen Lounaistiedolle. Lounaistieto on Lounais-Suomen alueellinen tietopalvelu, joka ylläpitää monia toimintoja, kuten muun muassa tilastoanalyysejä ja karttapalvelua. Valiokunta palkitsee vuosittain henkilön, yrityksen tai teon esimerkillisestä toiminnasta digitalisaation parissa.

”Lounaistiedon keskeisenä tavoitteena on kehittää avoimen tiedon ja paikkatiedon käytettävyyttä ja monipuolista hyödyntämistä sekä alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Lounaistieto on onnistunut tässä tehtävässään erinomaisesti pitkäjänteisen työnteon kautta”, kiittää Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja, Lounea Yritysratkaisut Oy:n toimitusjohtaja Petri Syväjärvi.

Lounaistieto on toiminut jo 2000-luvun alusta alkaen ja tehnyt tärkeää työtä paikkatiedon ja avoimen datan eteen. Raati toteaa, että Lounaistiedon toiminta ei nouse otsikoihin, sillä tieto ja työkalut on suunniteltu ennen kaikkea asiantuntijoiden ja päättäjien työn tueksi. Erityisen merkityksellisenä valitsijat pitävät sitä, että data on avointa ja yhdenmukaista, jolloin siitä saatava kokonaishyöty on kaikkein suurin. Yksi Lounaistiedon vahvuus on tarjota koti datalle, jolla ei ole ylläpitäjää. Jos tehdään esimerkiksi luontokartoitus ja hanke loppuu, niin hankkeen data voi siirtyä Lounaistiedon ylläpidettäväksi.

”Olemme verkostotoimija, eli tuomme ihmisiä ja organisaatioita yhteen ja välitämme tietoa avoimen datan ja paikkatiedon hyödyistä. Lisäarvo avoimesta datasta syntyy sen hyödyntämisestä ja jatkojalostamisesta uusiin arvaamattomiinkin käyttötarkoituksiin. Siksi on tärkeää, että avoin data on helposti saatavilla. Jaettu ymmärrys avoimen datan hyödyistä ja toimijoiden tunteminen ovat kuitenkin yhtä lailla tärkeitä, ja Lounaistieto pyrkii toiminnallaan edistämään näitä molempia, kuvailee Lounaistiedon tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitosta.

Vasasen mukaan lukuisat ihmiset ovat vieneet Lounaistiedon toimintaa eteenpäin kuluneen kahden vuosikymmenen aikana, eikä toiminta olisi nykyisen kaltaista ilman kaikkien panosta. Erityinen kiitos menee kutenkin toiminnan käynnistäjien visionäärisyydelle, kun Risto Kalliola Turun yliopistosta, Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta ja Risto Rauhala silloisesta Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta näkivät tarpeen paikkatietoyhteistyölle, joka on jatkunut tähän päivään saakka.

”Digitaalinen maailma Lounaistiedon ympärillä on muuttunut dramaattisesti, mutta datan avoin saatavuus ja yhteentoimivuus ovat yhä yhtä tärkeitä asioita kuin vuosituhannen vaihteessa”, hän sanoo.

Lounaistieto toimii osana Varsinais-Suomen liittoa, ja sen perusrahoituksen tarjoavat liiton lisäksi Turun yliopisto, Turun kaupunki, Åbo Akademi ja Satakuntaliitto. Valtaosa toiminnasta rahoitetaan kuitenkin ulkoisella rahoituksella hankkeiden ja palveluiden myynnin kautta.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Petri Syväjärvi, Turun kauppakamarin ICT-valiokunta, puh 050 65015
Tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, tietopalvelupäällikkö, puh. 050 410 2294

Antti Vasanen ja Petri Syväjärvi ICT-teko
Kategoriat:ICT, Tunnustus