MentorChamber esittelyssä: Artturi Leino & Juha Järvinen

MentorChamber on Turun kauppakamarin kehittymisohjelma jäsenyritystensä henkilöstölle. Ohjelman tavoitteena on osaamisen ja johtajuuden kehittäminen Varsinais-Suomen alueella. Ohjelman kautta tehdään tulevaisuuden osaaminen näkyväksi ja rakennetaan yhä parempia verkostoja ihmisten ja yritysten välille.

MentorChamber esittelyssä -sarjan ensimmäisenä haastatteluparina ovat Stark Suomi Oy:n Skanssin yksikönpäällikkö Artturi Leino ja Turun konservatorion toimitusjohtaja Juha Järvinen.

Mikä innosti sinut lähtemään mukaan mentorointiohjelmaan?

”Lähdin ohjelmaan avoimin mielin kokeilunhalun innoittamana. Yleensä kuormitan oman kalenterini täyteen lähtemällä mukaan kaikkeen hulluun. Nyt kalenterissani oli pitkästä aikaa riittävästi tyhjää, ja tästä sain oikein sopivan harrastuksen”, kertoo aktorina toimiva Leino.

Järvinen lähti mentoriksi, koska uskoi ohjelmaan osallistumisen olevan avartava kokemus. ”Mentorin näkökulmasta kokemus on ollut mitä odotin. Ajattelin ohjelman yhdistävän ihmisiä eri aloilta. Tässä vaiheessa, kun on jo omaa työkokemusta, niin on ollut mielenkiintoista olla tekemisissä toisen ammattialan ihmisen kanssa. Siinä oppii ja avartuu mentorinkin näkemys, ja näin meillä on myös tapahtunut”, pohtii Järvinen.

Millaisia kokemuksia tai odotuksia teillä oli liittyen mentorointiin ennen ohjelman aloitusta?

”Odotin, että mentoroinnissa pääsisi sparraamaan arkisia työelämäjuttuja, jotka itselle tuntuvat ilkeiltä ja vaikeilta. Uskoin, että saisin uutta perspektiiviä täysin oman lähipiirin ulkopuolella tapahtuvasta sparrailusta”, kertoo Leino.

”Itselläni näkökulma oli lähinnä utelias. Aktori on kuitenkin toiminnassa se aktiivinen toimija, joka nostaa esille haluamiaan teemoja. Halusin nähdä, mihin suuntaan mentorointi lähtee kehittymään ja millaisia keskusteluja Artturi aloittaa”, kuvailee Järvinen.

Miten mentorointi on lähtenyt käyntiin?

”Mielestäni mentorointi on lähtenyt käyntiin oikein mainiosti. Rytmi on ollut sellainen, että kerran kuukaudessa pari tuntia rupatellaan. Tähän mennessä käydyt keskustelut ovat olleet erittäin mielenkiintoisia”, kehuu Leino.

”Joo, tapaamisia meillä on ollut nyt yhteensä neljä. Aloitimme näin jälkikäteen ajateltuna viisaasti käyttämällä kunnolla aikaa henkilötutustumiseen. Puhuimme aluksi muitakin asioita kuin työasioita ja sitä kautta tutustuimme. Kun olimme jo luottamuksen ja tutustumisen polulla, varsinaisiin työasioihin ja luottamuksellisiin keskusteluihin oli hyvä jatkaa. Tähän asti mentorointi on kulkenut sen kummemmin suunnittelematta aika johdonmukaisella uralla”, kertoo Järvinen.

Ovatko lähtöajatuksenne muuttuneet tai selkeytyneet mentoroinnin alettua?

”Ovat ne tavallaan. Mielestäni olemme edenneet hyvin myös konkreettisin asioihin. Edellisessä tapaamisessamme puhuttiin todella konkreettisesta tapauksesta. Loman jälkeen voidaan sitten peilata, millaista hyötyä tapaamisesta oli työhöni, ja miten olen soveltanut sitä”, pohtii Leino.

”Olen taustaltani opettaja, ja olen koittanut varoa sitä, että en ala opettamaan vaan keskustelemme yhdessä. Kyselemällä olisi tarkoitus jättää aktorille asioita mietittäväksi sekä oivallettavaksi. Se ei tapahdu ainoastaan keskustelun kuluessa vaan myös pidemmällä aikavälillä. Katsotaan, otetaanko jatkossa enemmänkin tapauksia, joissa puolin ja toisin avataan käytännön tilanteita. Tämä olikin sellaista mitä mentorina toivoin ja vaikuttaa hyvältä, että näin on jo nyt tapahtunut”, kertoo Järvinen.  

Mikä on tähän mennessä ollut mieleenpainuvin asia tapaamisistanne?

”Ehdottomasti se, miten erilaiset taustamme ovat. On ollut hauskaa oivaltaa, että alasta riippumatta tietyt teemat toistuvat työelämässä samanlaisina. Juhalla on todella vahva musiikkialan tausta ja itselläni se on pyöreä nolla. Olen ensimmäisellä luokalla koskenut nokkahuiluun viimeksi, enkä sen koommin ole soittanut mitään soitinta. Keskusteluissa on kuitenkin noussut esille, kuinka murheet ja ilonaiheet ovat samankaltaisia oli se ala mikä tahansa”, miettii Leino.

”Siinä on ehkä tietynlainen seudullinen orientaatio, kun puhutaan suomalaisen työelämän kysymyksistä yhteisellä äidinkielellä ja samassa kaupungissa. Toisaalta eri toimialoista tulee mielenkiintoista kokemustenvaihtoa. Tietyllä tavalla keskustelu voi olla helpompaa, koska kilpailuasetelma puuttuu väliltämme täysin. Ei voi verrata toisen osaamiseen, koska se on lähtötilanteena selvä, että emme tiedä toistemme aloista spesialisteina emmekä siitä puhutakaan. Ollaan eri taustoilla, mutta saman asian äärellä”, ajattelee Järvinen.  

”Jos miettii ihan konkreettisia eroja, niin musiikin opiskelussa tai esiintymisessä on tietty hetki, kun tehdään ja sen ulkopuolella tausta-asioita voi miettiä ja harjoitella. Kaupan ala on taas toinen ääripää, kun meillä on jatkuvasti meiningit päällä. Sitä paussia ei saa”, vertailee Leino.

”Totta. Musiikkialalla harjoitellaan, esitetään, arvioidaan ja pyöritetään uudestaan. Kaupan alalla ei ole samanlaisia syklejä. Mutta on sielläkin sesonkeja, että mitä tuotteita myydään milläkin ajanjaksolla”, pohtii Järvinen. 

Mentorointiin lähtee mukaan monenlaisia ihmisiä eri aloilta sekä eri lähtökohdista.
Seuraava MentorChamber-haku alkaa vuoden 2023 lopulla.

Kategoriat:MentorChamber

Päätason sivupohja

Tähän voi kirjoittaa ingressin sivukokonaisuuden aiheesta pähkinänkuoressa.

    Otsikko H2

    Ingressiteksti

    Leipätekstiä