MentorChamber esittelyssä: Jyrki Koivisto & Maria Kivilohkare

MentorChamber esittelyssä: Jyrki Koivisto & Maria Kivilohkare

MentorChamber on Turun kauppakamarin kehittymisohjelma jäsenyritystensä henkilöstölle. Ohjelman tavoitteena on osaamisen ja johtajuuden kehittäminen Varsinais-Suomen alueella. Ohjelman kautta tehdään tulevaisuuden osaaminen näkyväksi ja rakennetaan yhä parempia verkostoja ihmisten ja yritysten välille.

MentorChamber esittelyssä -sarjan seitsemäntenä haastatteluparina ovat Wärtsilä Solutions Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Koivisto ja Cfo Growth Partners Oy:n toimitusjohtaja Maria Kivilohkare.

Mikä innosti sinut lähtemään mukaan mentorointiohjelmaan?

”Olen jäsenenä Turun Kauppakamarin koulutus- ja työvoimavaliokunnassa. Valiokunnan kokouksessa päätimme, että jokainen osallistuu mahdollisuuksien mukaan mentorointiohjelmaan. Lisäksi koin, että minulla voisi olla jotain annettavaa pitkän työuran ja kokemukseni kautta”, kertoo Koivisto.

”Olen itse toiminut viime vuosina mentorina. Koin, että voisin itsekin hyötyä mentoroinnissa aktorina, kun olen viime vuonna tehnyt ison urasuunnan muutoksen hyppäämällä täyspäiväiseksi yrittäjäksi”, muistelee Kivilohkare.

Millaisia kokemuksia tai odotuksia teillä oli liittyen mentorointiin ennen ohjelman aloitusta?

”Ensimmäinen kokemus ja tunne oli uteliaisuus, mitkä ovat mentoroitavan odotukset ja toiveet ja miten pystyn näihin odotuksiin vastaamaan. Odotin myös ehkä jotain mallia mentorointiprosessista ja jotain alustavaa omakohtaista tutkimusta aiheesta teinkin. Tällä kaavalla edettiin ja vaikuttaisi siltä, että jokaisesta istunnosta jäi jotain mietintämyssyyn molemmille sekä itselleni, että mentoroitavalle”, pohtii Koivisto.

”Minulla ei ollut hirveästi ennakko-odotuksia. Ehkä eniten mietitytti, kenet valitaan mentorikseni. Toivoin tietysti, että hyötyisin mentoroinnista ja saisin selkeytettyä tavoitteita ja ajatuksiani”, tiivistää Kivilohkare.

Miten mentorointi on lähtenyt käyntiin?

”Mielestäni ihan hyvin. Ensin mietimme yhdessä mentoroinnin tavoitteita, kartoitettiin mentoroitavan kehitystarpeita, vahvuuksia ja kehittämisalueita nelikenttämenetelmän avulla. Lisäksi sovimme tapaamisaikataulun. Ilmapiiri on ollut hyvä tapaamisissa. Vapautunut ja rento jossa on voinut vapaasti keskustella aiheista ja aiheiden sivusta. Lisäksi molemmat ymmärtävät ja sisäistävät luottamuksen ja luottamuksellisuuden merkityksen, koska toimimme kumpikin taloustoimen johtotehtävissä. Olemme mielestäni edenneet loogisesti ja vielä on toki aikaa jäljellä ja uskon, että olemme kokeneempia puolin ja toisin sitten kun vuosi on lopuillaan”, ajattelee Koivisto.

”Erittäin hyvin! Olen sekä yrittäjänä että palkkatöissä ollut aika yksin omassa talousroolissani ja oli mukavaa päästä juttelemaan ihmiselle, joka puhuu ns. samaa kieltä. Joka kerta on tullut kirjoitettua paljon muistiinpanoja. Olen lähtenyt tapaamisista täynnä ideoita ja tavoitteita”, kehuu Kivilohkare.

Ovatko lähtöajatuksenne muuttuneet tai selkeytyneet mentoroinnin alettua?

”Olemme työskennelleet alussa tehdyn nelikenttäanalyysin puitteissa melko johdonmukaisesti. Olen pyrkinyt tuomaan esiin eri näkökulmia omasta kokemuspiiristäni ja keskustelleet avoimesti ja yrittäneet skaalata ja synkronoida toimintatapoja, lähestymiskulmia ja malleja sopivaksi mentoroitavan tarpeisiin. Jokaisessa istunnossa olemme myös käsitelleet uusia teemoja ja laventaneet näkökulmia”, pohtii Koivisto.

”Mielestäni alun tutustumisen jälkeen työskentely on ollut tavoitteellisempaa. Minua on haastettu sopivasti ja olen saanut erilaisia kotiläksyjä. Koska olen yrittäjänä täysin vastuussa omasta kehittymisestä ja kouluttautumisesta, muodostui siitä aika tärkeä teema”, pohtii Kivilohkare.

Mikä on tähän mennessä ollut mieleenpainuvin asia tapaamisistanne?

”Minulle on ollut ilahduttavaa, että mentoroitava vaikuttaisi saavan uutta mietittävää itselleen istunnoista ja että pystyn ammentamaan jotain hyödyllistä omista kokemuksista mentoroitavalle”, iloitsee Koivisto.

”Minulle on tullut useita ahaa-elämyksiä, joita olen jo voinut hyödyntää asiakastyössä. Myös keskustelut tekoälyn hyödyntämisestä ovat myös olleet mieleenpainuvia”, kertoo Kivilohkare.

Mentorointiin lähtee mukaan monenlaisia ihmisiä eri aloilta sekä eri lähtökohdista.
Seuraava MentorChamber-haku alkaa vuoden 2023 lopulla.

Kategoriat:MentorChamber