MentorChamber esittelyssä: Piia Savolainen & Ville Oksanen

Kuvassa Ville Oksanen ja Piia Savolainen

MentorChamber on Turun kauppakamarin kehittymisohjelma jäsenyritystensä henkilöstölle. Ohjelman tavoitteena on osaamisen ja johtajuuden kehittäminen Varsinais-Suomen alueella. Ohjelman kautta tehdään tulevaisuuden osaaminen näkyväksi ja rakennetaan yhä parempia verkostoja ihmisten ja yritysten välille.

MentorChamber esittelyssä -sarjan ensimmäisenä haastatteluparina ovat Henkilöstöliiga Oy:n kehitysjohtaja Piia Savolainen ja ATR Soft Oy:n HR-asiantuntija Ville Oksanen.

Mikä innosti sinut lähtemään mukaan mentorointiohjelmaan?

”Olen ollut aiemmin aktorina uudessa työroolissa toimiessani, ja myös mentorina aiempina vuosina eri yhteyksissä. Odotan myös tällä kerralla yhteiseltä matkalta uusia oivalluksia puolin ja toisin.

Halusin jatkaa MentorChamber-ohjelmassa mentorina viime vuoden mentoriohjelman hyvien kokemusten siivittämänä. On äärettömän motivoivaa tutustua uuteen ihmiseen, uratarinaan ja käydä mielenkiintoisia keskusteluja. Iso merkitys mentorille on hyödyksi tai avuksi olemisen tunne, ja omien kokemusten jakaminen”, kertoo mentorina toimiva Savolainen.

Aktorina oleva Oksanen puolestaan kertoo lähteneensä ohjelmaan mukaan työroolinsa muutoksen myötä:

”Työpaikalla tuli rooliini iso muutos, ja ajattelin hakevani siihen mentoroinnin kautta tukea. Olin lukenut useita kirjoituksia mentoroinnin hyödyistä, ja nykyinen työparini on kertonut omasta mentorointikokemuksestaan todella positiiviseen sävyyn. Minulla ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta mentoroinnista. Odotuksena oli, että keskusteluilla saa laajennettua omaa ajatusmaailmaa ja joku haastaa myös ajattelemaan laatikon ulkopuolelta”.

Miten mentorointi on lähtenyt käyntiin?

”Löysimme nopeasti yhteisen tavan työskennellä, ja vuorovaikutus on ollut luontevaa. Loimme aluksi pari teemaa, joista lähdimme liikkeelle; samalla annoimme toisillemme luvan rönsyillä”, kuvaa Savolainen.

”Ennakko-odotukseni ovat täytyneet ja jopa ylittyneet. Piiasta huokuu sellainen ammattitaito ja vuosien johtamiskokemus, mitä yritän saada myös itselleni ammennettua. Olemme molemmat todella kovia puhumaan. Osaamme antaa toiselle tilaa, mutta hiljaisia hetkiä ei ole päässyt syntymään”, Oksanen komppaa.

Ovatko lähtöajatuksenne muuttuneet tai selkeytyneet mentoroinnin alettua?

”Olemme varmasti vähän karsineet teemoja, ja näin on jätetty myös tilaa ajatusten pidempään jalostumiseen”, pohtii Savolainen.

”Mielestäni ajatukseni on hieman haarautunut keskustelujen edetessä. Jo alusta asti oli selvää, että nykyinen ja tuleva roolini vaativat keskustelua. Uskon tämän mentorointivuoden ohjaavan minua oikeaan suuntaan ja selkeyttävän ajatuksiani”, Oksanen kommentoi.

Onko mentoroinnin yhteydessä tullut esille jotain yllättävää?

”Samoin kuin viime vuonna, jälleen yllätti Kauppakamarin mentori-aktori parin ”match”.  Eri toimialoilla ja hyvinkin erilaisilla taustoilla olevilta löytyi urapoluilta kuitenkin samaa. Kevennyksenä todettiin myös, että kaksi puheliasta ihmistä pystyy antamaan tilaa toisilleen”, naurahtaa Savolainen.

Oksanen kulkee samoilla linjoilla:

”Keskustelu lähti todella luontevasti liikenteeseen. Koen, että olemme keskusteluissa tasa-arvoisia, vaikka Piia selkeästi pitelee seniorin valtikkaa. MentorChamberin yhteistilaisuudessa oli mahtava huomata, miten parien asettelu oli onnistunut”.

Mentorointiin lähtee mukaan monenlaisia ihmisiä eri aloilta sekä eri lähtökohdista. Seuraava MentorChamber-haku alkaa vuoden 2022 lopulla.