MentorChamber esittelyssä: Salla-Maria Lauttamäki & Johanna Eskola

Salla-Maria Lauttamäki & Johanna Eskola

MentorChamber on Turun kauppakamarin kehittymisohjelma jäsenyritystensä henkilöstölle. Ohjelman tavoitteena on osaamisen ja johtajuuden kehittäminen Varsinais-Suomen alueella. Ohjelman kautta tehdään tulevaisuuden osaaminen näkyväksi ja rakennetaan yhä parempia verkostoja ihmisten ja yritysten välille.

MentorChamber esittelyssä -sarjan toisena haastatteluparina ovat Varsinais-Suomen liiton kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki ja Tuocon Oy:n toimitusjohtaja Johanna Eskola.

Mikä innosti sinut lähtemään mukaan mentorointiohjelmaan?

”Kaipasin ammatillista keskustelua ja sparrausta sekä apua omien vahvuuksieni tunnistamiseen. Oma urapolkuni on sijoittunut melko tiiviisti julkiselle ja kolmannelle sektorille, minkä vuoksi koin, että hyötyisin työssäni uudesta näkökulmasta, joka tulisi mahdollisesti yksityiseltä sektorilta. Tavoitteenani on, että pystyisin hahmottamaan työkenttäni kattavammin ja voisin palvella siinä paremmin. Teemoina minua kiinnostaa erityisesti johtajuus, yhteistyötaidot ja verkostojen yhteistyön kehittäminen”, kertoo aktorina toimiva Lauttamäki.

Mentorina toimiva Eskola puolestaan kertoo jatkaneensa ohjelmassa edellisen vuoden hyvien kohtaamisien vuoksi:

”Olen ollut mukana valiokuntamme toiminnassa jo pitkään, ja MentorChamber ohjelmassa olen mukana mentorina nyt toista kertaa. Koen, että nämä yhteiset kohtaamiset ovat olleet hyvin antoisia ja mielenkiintoisia. On hienoa, kun kaksi toisilleen vierasta pääsevät mentoroinnissa kohtaamaan aidosti ja luottamuksellisesti. Varsinkin silloin kun nämä kaksi henkilöä tulevat erilaisista työelämän vaiheista, syntyy jotain merkityksellistä. Haluan laittaa hyvän kiertämään, ja koen antoisaksi, kun omista työelämän kokemuksista voi ammentaa toiselle oivalluksia”.

Millaisia kokemuksia/odotuksia teillä oli liittyen mentorointiin ennen ohjelman aloitusta?

”Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta mentoroinnista. En oikein osannut odottaakaan mitään, vaan ajattelin vain rohkeasti hypätä mukaan ja katsoa kuinka käy! Mielikuvani oli, että mentorointi on lähempänä opettamista, mutta olen iloinen, että olin väärässä. Toivoin mentoroinnilta, että saisin ammatillista tukea ja neuvoja minua kokeneemmalta henkilöltä, ja se onkin toteutunut”, Lauttamäki kertoo.

”Minusta tärkeää on, että molemmat osapuolet ovat aktiivisia mentoroinnissa ja uskaltavat heittäytyä tähän luottamukselliseen prosessiin. Odotuksenani ja toiveenani oli, että aktori kokee saavansa tapaamisistamme hyötyä kaipaamiinsa asioihin”, kertoo Eskola

Miten mentorointi on lähtenyt käyntiin?

”Omasta näkökulmastani tunnustellen mutta hienosti! On todella arvokasta tulla johdatelluksi sellaisten uusien näkökulmien äärelle, jotka saattavat ratkaista aikaisemmin vaikeilta tuntuneet tilanteet. Mentorointi perustuu luottamuksellisuuteen sekä mentorin ja aktorin positiiviseen etäisyyteen. Etäisyyden vuoksi koen, että molemmilla on suurempi vapaus neutraalisti tarkastella, hämmästellä ja kyseenalaistaa ilmiöitä sekä tehdä tulkintoja niistä – olo on kuin tutkimusmatkailijalla”, Lauttamäki kuvaa.

Eskola myös toteaa yhteistyön onnistuneen:

”Meillä on lähtenyt yhteistyö hienosti liikkeelle ja arvostan Salla-Marian kykyä reflektoida esille tulleita aiheita monesta näkökulmasta. Meitä yhdistää myös tavoitteellisuus tekemisessämme, joten on ollut helppoa lähteä tarkastelemaan ja tutkimaan asioita päämäärätietoisesti”.

Ovatko lähtöajatuksenne muuttuneet tai selkeytyneet mentoroinnin alettua?

”Oma ajatteluni on laskeutunut suurista suunnitelmista arjen haasteisiin. Olen ymmärtänyt, että on tärkeää lähestyä työn ja työskentelytapojen kehittämistä konkreettisten, juuri minulle haastavien tai minua askarruttavien oikeiden tilanteiden ja esimerkkien kautta. Olen myös huomannut, että mentoroinnin ei tarvitse olla aina niin suunniteltua ja valmisteltua, vaan joskus tärkeintä on se, että aktorilla on hetki omalle pohdinnalle ja kuulija hänen mietteilleen. Olen hyvin kiitollinen, että saan olla mukana MentorChamber-ohjelmassa ja saan hyötyä mentorini osaamisesta!”, kiittää Lauttamäki.

”Yhteiset kohtaamisemme ovat olleet erittäin antoisia, kuten olin alkuun toivonutkin. Olen myös päässyt tutustumaan itselleni vähän tuntemattomamman toimialan tekemiseen”, Eskola kertoo.

Mentorointiin lähtee mukaan monenlaisia ihmisiä eri aloilta sekä eri lähtökohdista. Seuraava MentorChamber-haku alkaa vuoden 2022 lopulla.