Mitä kuuluu Naantali?

Kaupungin johtaja Laura Leppänen. Kuva: Naantalin kaupunki

Kaupunginjohtaja Laura Leppänen haastattelussa

FT Laura Leppänen valittiin talvella kaupunginjohtajaksi Jouni Mutasen jäätyä eläkkeelle. Kesän jälkeen tehtävässä aloittanut Leppänen on itsekin tuore naantalilainen.

”Muutimme kesäkuun alussa Luonnonmaalle. Aurinkokaupunki on näyttänyt parhaita puoliaan hyvien koulupalvelujen ja monipuolisten liikuntamahdollisuuksien muodossa”, kertoo Leppänen.

Olet juuri aloittanut tehtävässä, kerro hieman taustastasi?

Tulin Naantalin kaupunginjohtajan tehtävään Päijät-Hämeen maakuntajohtajan tehtävästä. Olen myös työskennellyt sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtajana sekä edunvalvonnan tehtävien parissa. Olen koulutukseltani filosofian tohtori ja väitellyt aluepolitiikan muutoksesta.

Minkälaiset ovat ensivaikutelmat uudesta tehtävästä?

Naantalissa on paljon mahdollisuuksia ja vaikuttamisen mahdollisuudet omissa käsissä. Uusi luottamushenkilökausi alkoi juuri. Olen kokenut, että uudet luottamushenkilömme ovat yhteistyö- ja päätöksentekokykyisiä sekä hyvin aktiivisia. Virkamiehistö on asiansa osaavaa ja yhteistyöverkostot mutkattomat. Paljon on tehtävää edessä, kun hyvinvointialueuudistus toteutuu.

Miksi Naantali on mielestäsi kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille?

Naantali on osa kasvavaa ja kehittyvää Turun seutua. Osaavaa henkilökuntaa on hyvin saatavilla, seudulla sijaitsee paljon korkeakoulutusta. Tonttien hinnat ovat Naantalissa kilpailukykyiset ja imago aurinkoisen vetovoimainen.

E18-tie Raision kautta Helsinkiin ja aina itärajalle asti tarjoaa hyvät logistiset yhteydet. Suomi on sitoutunut toteuttamaan TEN-T-ydinverkon valmiiksi vuoteen 2030 mennessä, ja yhteyden viimeisellä osuudella Raisio–Naantali on parhaillaan tiesuunnittelu käynnissä. E18 on Varsinais-Suomen tärkein liikennehanke ja parantaa entisestään Naantalin kilpailukykyä. Lisäksi meillä on yksi Suomen suurimpia satamia, Naantalin satama.

Pyrimme palvelemaan yrityksiä parhaan osaamisemme mukaan kaavoituksessa ja maankäytössä.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat kuntien tulevaisuuden menestyminen kannalta tärkeimpiä kysymyksiä. Minkälaisia mahdollisuuksia Naantalilla on tarjota tähän?

Naantalin sijainti Turun kaupunkiseudulla on vastaus koulutuksen ja osaamisen kehittämisen kysymykseen. Koko koulutuksen kirjo on vartin päässä Naantalin vanhasta kaupungista.

Suhtaudumme kunnianhimoisesti osaamisen kehittämiseen ja yliopistotasoiseen koulutukseen. Tästä kertoo se, että olemme mukana lahjoittajana kiertotalouden professuurissa. Ajattelemme, että kiertotalouden osaamisen kasvu ja tutkimusryhmien syntyminen edesauttaa osaamisen hyvän kehän kierrettä seudulla ja uuden liiketoiminnan syntymistä Nesteen jalostamolta vapautuvalle alueelle.

Mitä toimia Naantalissa tehdään osaavan työvoiman varmistamiseksi myös tulevaisuudessa?

Meillä on aktiivinen yhteistyö kaupungissa sijaitsevien yritysten, seudun korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Erityisesti meille niin tärkeällä matkailusektorilla on nyt kova työvoimapula. Teemme konkreettista yhteistyötä mm. Rasekon kanssa, jotta saisimme nyt ensi alkuun ensi kesäksi riittävän työvoiman varmistettua. Asuntomessuille on tulossa ensi kesänä noin 100 000 ”lisäkävijää” normaaliin kesään verrattuna. Ravintoloiden, majoitus ja muiden palvelujen on pyörittävä laadukkaasti, jotta matkailijalle jää positiivinen kuva Naantalista ja halu palata uudelleen. Tässä työvoiman saatavuus on keskeistä.

Kuriositeettina, Naantalilla on hyvä imago työnantajana, yli 87 % työntekijöistämme suosittelee Naantalin kaupunkia työnantajana. Tällä on tärkeä merkitys julkisen sektorin osaajien varmistamisessa. Henkilöstömme on se, joka tekee palvelumme.

Saavutettavuus on kilpailukykyisen kunnan edellytys. Mitkä ovat kaupunkinne ajankohtaisimmat infrahankkeet ja miten ne edistyvät? Voi mainita mielellään useampia.

Kaikista tärkein infrahankkeemme on E18-tien loppuun saattaminen välillä Raisio–Naantali. Myös Raision keskustan toteutuminen sataa Naantalin laariin ja parantaa meidän liikenneyhteyksiämme. Kun Finnlinesin uudet alukset aloittavat vuonna 2023 liikennöinnin Naantalin satamasta, meillä on kerrallaan yli 5 kilometriä autojonoa laivan saapuessa satamaan. Se on kolme kertaa enemmän liikennettä kuin Turusta liikennöivillä matkustaja-aluksilla. Tieyhteys on jo nyt ruuhkainen ja liikenneturvallisuudeltaan huono. Tämä tarkoittaa, että E18-yhteys Naantalin satamaan saakka on saatava nopeasti valmiiksi.

Saariston pienen rengastien kehittäminen erityisesti liikenneturvallisuuden ja pyöräilyn olosuhteiden osalta on koko seutukunnan matkailutoimijoille tärkeää, erityisesti Naantalissa, Turussa ja Paraisilla. Etenemme hitain, mutta varmoin askelin mm. MAL-sopimuksen avuin. Ensi kesänä rakentuu taas lisäpätkä, kun Särkänsalmen silta saa kevyen liikenteen yhteyden.

Naantalille ja meidän matkailu- ja muulle yritystoiminalle on tärkeää myös Turun lentoaseman lentoliikenneyhteydet sekä Tunnin junan toteutuminen. Kun seutukunta kehittyy, Naantali kehittyy myös. Katsomme mielenkiinnolla myös paikallisjunaliikenteen suunnitelmia, se olisi meille mainio lisä!

Mitä ajatuksia kiertotalous herättää?

Kiertotalous on tulevaisuuden ala ja Naantalille erityisen tärkeä. Pyrimme saamaan bio- ja kiertotalouden toimintaa Nesteen jalostamolta vapautuville alueille. Kiertotaloudessa on tulevaisuuden potentiaalia!

Vastuullisesti hoidettu kuntatalous on hyvän, vetovoimaisen kunnan edellytys. Millä päätöksillä kuntataloutta voidaan mielestäsi kehittää?

Vastuullisella päätöksentekokyvyllä ja tunnistamalla, missä taloudellisessa tilanteessa kulloinkin ollaan. Uskon, että Naantalissa päästään pitkälle jo sillä. Vuosi 2024 on erityisen vaikea vuosi Naantalin taloudelle, nyt ei ole oikea aika pysyville menolisäyksille. Pidetään huoli siitä, että pysytään kasvussa kiinni. Karsitaan rönsyjä. Ennen kaikkea pidetään huoli siitä, että yrityksillä on Naantalissa hyvä toimintaympäristö, sieltä se verotulojen kasvu lähtee.

Mitä erityisesti toivoisit tulevilta kuntapäättäjiltä?

Päätöksentekokykyä ja katseen suuntaamista tiukasti eteenpäin. Tämä valtuustokausi on Naantalissa haastava – sote lähtee, kaupunkiorganisaatio pitää muokata uuteen malliin ja talouden tasapaino on ensimmäistä kertaa kunnolla koetuksella. Peräpeiliin ja sivuille ei kannata vilkuilla, vaan viedä asioita päämäärätietoisesti maaliin. Meillä on kaikki omissa käsissämme!

Millainen kaupunki Naantali on 10 vuoden päästä?

Timantti kaupunkien joukossa – kasvava väkiluvultaan, elinvoimainen yritystoiminnalle ja vetovoimainen matkailijalle. Haluttu yhteistyökumppani, aurinkoinen imagoltaan ja näkyvä toimija kuntakentässä.

Juttu on julkaistu Turun kauppakamarilehti 4/2021