Mitä kuuluu Parainen?

Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén
Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén

Ajankohtaisia kuulumisia kunnista ja kaupungeista – sarja jatkuu. Vuorossa on tällä kertaa Parainen.

Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén vastaa esittämiimme kysymyksiin. Mitä kuuluu Paraisille?

Paraisille kuuluu hyvää: talous on hyvällä pohjalla ja tasapainossa. Olemme jo kauan ja ennakoivasti tehneet merkittäviä tulevaisuuden investointeja, meillä on uusi strategia ja olemme uudistaneet kaupungin organisaation. Tähtäämme jatkuvaan selkeään kasvuun niin asukasmäärässä kuin yritysten määrässä. Paraisilla tehdään nyt laajalla rintamalla paljon työtä niin vetovoiman, hyvinvoinnin kuin kestävän kehityksen kanssa. Tätä työtä tehdään yhdessä yrittäjien, yhdistysten, asukkaiden, henkilöstön, valtuutettujen ja eri sidosryhmien kanssa.

Miksi Parainen on mielestäsi kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille?

Parainen on vain noin 20 minuutin päässä Turusta osana Turun talousaluetta ja on Suomen kasvukolmiossa kiinni. Täältä käsin on logistisesti varsin hyvä toimia riippumatta siitä, viekö täältä päivittäin satoja tonneja rakennusmateriaalia vai myykö paikkariippumattomasti immateriaalisia palveluita.

Paraisilla on jotain mitä millään muilla kunnilla Suomessa ei ole. Saaristo ja luonto on kaikkien arjessa läsnä ja antaa uniikin lisäarvon täällä asuville ja käyville ja muodostaa samalla alustan monelle liiketoiminnalle.

Kaupunki on ketterä toimija, joka kaikin tavoin pyrkii mahdollistamaan yritystensä kannattavan liiketoiminnan. Hyvin koulutettu kaksikielinen tai monikielinen paraislainen työvoima on tärkeä voimavara yrityksille, ja tällä hetkellä Paraisille pendelöinti on erittäin vilkasta. Esimerkiksi Turusta pendelöidään Paraisille yhtä paljon kuin Saloon.

Saavutettavuus Paraisille on jo hyvä ja paranee koko ajan. Valtavat siltahankkeet yhdessä Paraistenväylän kanssa tekee liikkumisen vielä sujuvammaksi ja Paraisilla on tällä hetkellä hyvä noste.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat kuntien tulevaisuuden menestyminen kannalta tärkeimpiä kysymyksiä. Minkälaisia mahdollisuuksia Paraisilla on tarjota tähän?

Väestön koulutustaso ja hyvinvointi on jo nyt huippuluokkaa, ja haluamme myös tulevaisuudessa olla houkutteleva vaihtoehto laadukasta kasvatusta ja koulutusta arvostavalle perheille. Parainen ylläpitää laadukasta ja hyvin resursoitua peruskoulua ja lukiota suomeksi ja ruotsiksi. Uuteen rakenteilla olevaan Paraisten luovuuskeskukseen viisi eri koulua keskitetään saman katon alle: suomen- ja ruotsinkielisten yläasteiden ja lukioiden lisäksi toisen asteen koulutusyhtymä Axxell liittyy joukkoon. Haluamme tarjota laadukkaan oppimispolun jokaiselle nuorelle paraislaiselle ja mahdollisuuden rikastuttaa elämäänsä toisella kotimaisella kielellä. Molemmat lukiomme pärjäävät kansallisissa vertailuissa erinomaisesti ja tarkoituksemme on monella tavalla kytkeä korkeakoulut vielä tiiviimmin meidän kouluihimme.

Mitä toimia Paraisilla tehdään osaavan työvoiman varmistamiseksi myös tulevaisuudessa?

Osaavan työvoiman puute on kansallisesti merkittävä haaste. Työllisyystilanne Paraisilla on hyvä työttömyyden ollessa vain 5,1 %. Olemme aktiivisesti edistämässä ja toivottavasti pian rakentamassa uutta toimintamallia työllisyysasioiden hoitoon Suomessa. Parainen tulee olemaan houkutteleva asumispaikka monelle myös tulevaisuudessa.

Saavutettavuus on kilpailukykyisen kunnan edellytys. Mitkä ovat kaupunkinne ajankohtaisimmat infrahankkeet (esim. tiet, väylät, yhteydet) ja miten ne edistyvät?

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen on jo alkanut, ja Paraistenväylän tiesuunnittelu on menossa. Paraistenväylä-hanke on kaikilla mittareilla yksi kannattavimmista liikennehankkeista Suomessa ja sen tärkeys koko Varsinais-Suomelle on tuotu esille niin Varsinais-Suomen liiton, kuntien kuin kauppakamarinkin taholta.

Saariston kannalta on meneillään laaja lauttojen sähköistämishanke, jossa juuri nimensä saanut hybridisähkölautta Altera tulee Elektran kaveriksi Paraisten ja Nauvon väliin. Ensi vuonna liikenteeseen tulee uusi sähkölautta Nauvon ja Korppoon välille. Lisäksi on meneillään kevyen väylän tiesuunnittelu Nauvon keskustaan asti. 

Saaristomeri. Kuva: Parainen
Kuva: Jarina Leskinen / VisitPargas

Mitä ajatuksia Saaristomeren sydämessä sijaitsevalla Paraisten alueella on Saaristomeren tulevaisuudesta ja tavoiteltavista toimista siihen liittyen?

Erittäin hyvä, että mahdollisimman moni toimija valvoo Saaristomeren etua ja tekee konkreettisia toimia Saaristomeren eteen. Parainen on yhtä kuin Saaristomeri, ja kaikki toimijat ja asukkaat ovat riippuvaisia siitä, että Saaristomeri voi hyvin. Haluamme, että Saaristomeri on hyvän elämän lähde ja paikka. Saaristomeren on voitava hyvin niin ekologisessa mielessä sosiaalisessa mielessä kuin taloudellisestikin ja näitä kestävän kehityksen haasteita on pystyttävä ratkaisemaan samanaikaisesti.

Meidän uuden ilmasto- ja ympäristöohjelmamme keskiössä on Saaristomeri ja sen tila. Ohjelman tavoite Saaristomeren osalta on ekologisen luokituksen mukaisesti lähialueiden vesien hyvä tila.

Myös kaupungin strategiassa nostetaan esille Saaristomeri, tavoitteina ympäristökasvatuksen ja tietoisuuden kehittäminen, Saaristomeren vaikuttavampi suojelu sekä saaristotutkimuksen vahvistaminen.

Vastuullisesti hoidettu kuntatalous on hyvän, vetovoimaisen kunnan edellytys. Millä päätöksillä kuntataloutta voidaan mielestäsi kehittää?

On tärkeää, että kunnat tulevaisuudessa kohdentavat resurssejaan viisaasti niin, että se tukee ja kehittää kuntataloutta. Kaupungin hyvä talous lähtee siitä, että on hyvä veropohja ja että on menestyviä yrityksiä ja työpaikkoja.

Tutkimustietoa on siitä, että menestyvissä kunnissa strategiat ovat painottaneet koulutusta, osallisuutta, digitaalisuutta ja imagoa.

Toisin sanoen päätöksillä, jolla painotetaan koulutusta, nostetaan osallisuutta, luodaan toimivia digitaalisia palveluita sekä nostetaan kaupungin imagoa voidaan kaupungin kuntataloutta myös kehittää. Kyse ei ole tietenkään vain erillisistä päätöksistä vaan myös siitä, että saadaan koko organisaatio työskentelemään tähän suuntaan. Muuttuvassa maailmassa suunta on samalla oppimispolku: yhdessä opitaan ja tehdään, kokeillaan ja arvioidaan. Olemme strategiassamme valinneet omaksi oppimispoluksi: Vahvemman vetovoiman polun, paremman hyvinvoinnin polun, kestävän kehityksen polun sekä, yhdessä luomisen polun.

Millainen kaupunki Parainen on 10 vuoden päästä?

Parainen on monella tavalla vielä elinvoimaisempi kaupunki. Vastaukseksi tähän sopii valtuustomme hiljattain hyväksymä visio: Yhä useampi haluaa asua Paraisten saaristokaupungissa ympärivuotisesti tai kausittain. Tarjoamme parhaat mahdollisuudet sovittaa yhteen perhe-elämän ja työn, sekä nauttia elämästä aktiivisesti ainutlaatuisten luonto- ja kulttuurielämysten ja monipuolisten liikunta- ja kuntoilumahdollisuuksien ansiosta. Täällä on monenlaisia asumismahdollisuuksia erilaisiin elämänvaiheisiin ja elämäntyyleihin. Sujuvat ja toimivat yhteydet tekevät saariston kaikkien saavutettavaksi.

Yhä useampi haluaa asua Paraisilla, koska olemme luovia ja täällä on eteenpäin menemisen meininki ja tilaa kasvaa. Täällä on mahdollisuuksia oppimiseen, kehittymiseen, kokemiseen ja luomiseen kaikissa elämänvaiheissa. Meillä on paras ilmapiiri isoille ja pienille yrityksille.

Kotimme saaristossa on ainutlaatuinen paikka maailmassa ja meillä on kasvavassa määrin tietoa siitä, miten valintamme vaikuttavat luontoon ja ympäristöön. Sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys otetaan Paraisilla huomioon kaikissa päätöksissä.

Monikielisessä kaupungissamme kaikki ovat mukana rakentamassa yhteistä tulevaisuuttamme. Teemme töitä ja opimme yhdessä luodaksemme arjestamme paremman.

www.pargas.fi

Kategoriat:Alueelliset