Nuorille kannattaa viestiä työelämästä monipuolisesti

Nuorisokolumni

NYT Nuorten tulevaisuusraportti on jokavuotinen kyselytutkimus, joka kartoittaa yläkoululaisen, lukiolaisen ja ammatillisen opiskelijan näkemyksiä tulevasta työelämästä. Kyselyyn vastasi keväällä 2023 yli 6 000 nuorta. Kyselyn toteutti Taloustutkimus, ja se toteutettiin yhteistyössä LähiTapiolan kanssa.

Kaikkien vastaajien kesken kiinnostavimpia aloja olivat terveydenhuolto, matkailu- ja ravintola-ala, taideala, kulttuuri ja viihde sekä kaupan ala. Kirkollinen työ, kiinteistöalan palvelut ja siivous, julkishallinto, vakuutusala, energiateollisuus, elintarvike- ja juomateollisuus herättivät vähiten kiinnostusta vastaajien joukossa. Huolestuttavaa muutosta on tapahtunut terveydenhuollon kohdalla, jossa nuorten kiinnostus alaa kohtaan oli hiipunut kahdessa vuodessa seitsemän prosenttiyksikköä (2021: 29 % harkitsi alaa, 2023: 22 %).
Vaikka sukupuolittuneisuus on huomattavaa useiden alojen kohdalla, niin aivan kaikkialla se ei vaikuta. Tällaisia olivat kyselyssä mm. kaupan ala, turvallisuus- ja pelastusala sekä vakuutusala, joiden kohdalla eri sukupuolien välillä ei ollut kovinkaan suuria eroja.

Pojilla kaikkein suosituimpia aloja olivat teknologiateollisuus (26 % harkitsi voivansa työskentelevänsä alalla), rakennusteollisuus (24 %), maanpuolustus (24 %) sekä pankki- ja rahoitusala (19 %). Tytöillä valintojen kärjestä erottuivat terveydenhuolto (33 %), matkailu- ja ravintola-ala (30 %), taideala (28 %) ja sosiaalipalvelut (27 %). Muunsukupuolisilla ja niillä, jotka eivät halua ilmoittaa sukupuoltaan, korostuivat erityisesti kaksi alaa: taideala (36 % sukupuoli: muu, 28 % ei merkitty) sekä kulttuuri- ja viihde (29 %, 23 %).

Moni vastaajista, jonka vanhemmalla oli yliopistotutkinto, piti kiinnostavana esimerkiksi kulttuuri- ja viihdealaa (25 %), terveydenhuoltoalaa (24 %), teknologiateollisuutta (21 %) ja opetusalaa (20 %). Vanhemman yliopistotutkinnon yhteys erottui myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten, pankki- ja rahoitusalan, asianajo- ja lakimiestoimistojen sekä lääketeollisuuden kiinnostavuudessa.

Vanhempien ammattikoulutustausta heijastui nuorten vastauksiin siten, että suosittuja aloja olivat muun muassa kaupan ala (21 %), terveydenhuoltoala (20 %), rakennusala (19 %) sekä matkailu- ja ravintola-ala (18 %). Verrattuna muihin vastaajaryhmiin tätä ryhmää kiinnosti selvästi enemmän logistiikka- ja huolinta-ala.

Nuorten arvot olivat selvästi yhteydessä kiinnostukseen eri aloja kohtaan, vaikka erot arvoissa eri sukupuolten välillä jäivät varsin pieniksi. Esimerkiksi valtaan ja suoriutumiseen liittyvät arvot olivat yhteydessä erityisesti kiinnostukseen pankki- ja rahoitusalaa, julkishallintoa, vakuutusalaa sekä asianajan työtä kohtaan. Universalismin ja hyväntahtoisuuden yhteys alavalintoihin taas korostui etenkin opetus- ja terveydenhuoltoalojen sekä sosiaalityön kohdalla. Ympäristöalan valinneilla universalismi erottuu vastaajajoukosta kaikkein vahvimpana arvona. Universalismiin liittyvät väittämät koskivat esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuutta ja ympäristön suojelua.

”Nuorille kannattaa viestiä työelämästä monipuolisesti. Moni liittää esimerkiksi menestyksen pankki- tai asianajoalaan, vaikka kestävän kehityksenkin parissa on mahdollisuus luoda uusia innovaatioita ja saavuttaa paljon”, kertoo lukiolainen ja NYT-lähettiläs Axel Tuormaa.

Kirjoittaja:
Suvi Ylikylä-Elers
Kumppanuuspäällikkö
Nuorten yrittäjyys ja Talous NYT

Kirjoitus on alun perin julkaistu Turun kauppakamarin jäsenlehdessä 4/2023

Kategoriat:Kauppakamarilehti