Osaajapula ja väestönkehitys herättää keskustelua

Elinkeinopolitiikan näkökulma

Kauppakamarin syksyllä tekemän osaajakyselyn mukaan noin 60 prosenttia kauppakamarien jäsenyrityksistä kokee edelleen osaajapulan hyvin vahvana. Myös tuoreimmasta talouskyselystä selviää, että vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta yli neljännes vastanneista yrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan yrityksen toimintaa.

Elinkeinopolitiikan näkökulmasta osaajapula ei missään nimessä saisi muodostaa estettä suomalaisten yritysten kasvulle ja menestykselle. Ilman osaamisperustaisen maahanmuuton kasvattamista tämä haaste ei silti ratkea, sillä tilanne on jo varsin pitkällä. Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön vähentyminen tulevat vaikeuttamaan tilannetta entisestään:

Suomessa syntyi viime vuonna n. 43 000 lasta ja eläköityi n. 70 000 ihmistä, syntyvyysluku oli 1,25. Tällä vauhdilla meitä on vuosisadan lopussa alle miljoona. Syntyvyyden sukellus ei pelkästään herätä huolta osaajapulasta, vaan se uhkaa koko yhteiskuntaa. Kansantalous, työllisyys, julkiset palvelut, eläkejärjestelmä ja puolustuskyky ovat kaikki ongelmissa. Suomi ei ole ainoa valtio, joka tarvitsee lisää ihmisiä, jotta yhteiskunta selviäisi.

Länsimaiselle sivilisaatiolle on väestönkehityksen lisäksi muitakin riskitekijöitä, kuten kireä geopoliittinen tilanne ja kasvava kilpailu teknologisesta osaamisesta ja investoinneista esimerkiksi Yhdysvaltojen, Kiinan ja EU:n välillä. Olisi erityisen tärkeää, että pikkuinen Suomi pysyisi globaalissa kilpailukyvyssä pinnalla erityisesti ylivoimaisen osaamisen avulla. Tärkeässä roolissa on myös onnistunut maahanmuuttopolitiikka sekä maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen ja länsimäiseen kulttuuriin. Kaupungeilla ja kunnilla on iso rooli integraation toteuttamisessa, ja oppilaitosten sekä yritysten aktiivinen myötävaikuttava rooli kouluttajina, työpaikkojen tarjoajana ja kotouttajina on tärkeä.

Työvoimapula on siis väistämätön. Tarvitaan yhteiskunnallisia toimia, perhepoliittisia panostuksia ja taloudellisia kannustimia, jotka tukevat lapsiperheitä ja perheiden perustamista. On löydettävä keinot saada muuttoliikettä Suomeen. Tulemme tarvitsemaan yhteiskuntana uusia osaajia, jotka pitävät meistä huolen. He maksavat veroja, perustavat perheitä ja tekevät vastuullisia päätöksiä. He tuovat elinvoimaa Varsinais-­Suomeen, he ratkaisevat tulevaisuuden. He tulevat Suomesta ja todennäköisesti muualtakin maailmasta.

Tomi Välimäki
Elinkeinopolitiikan valiokunnan varapuheenjohtaja

Kategoriat:blogi