Positiivisen kehityksen kierre

Anna-Mari Alkio Kuvaaja Katri Haavisto

Aurajoentien matkailutie kutsuu seikkailulle!

Tiesitkö, että Suomeen on perustettu uusi matkailutie? Kesän kohisevin uutuus on Varsinais-Suomen maalaismaisemaa halkova uusi Aurajoentien matkailutie. 70 kilometrin matkalla voi pysähtyä ihastelemaan Aurajoen koskien pauhua, tähystää viljavien peltojen yli, todistaa historian havinaa vanhoissa kirkoissa ja museoissa sekä pysähtyä herkuille kahviloihin. Kansallismaisema joen kera, luonto, maaseudun rauha sekä museolliset kahvilat ovat tien parhainta antia.  Maisemista voit nauttia parhaiten moottoripyörällä, kävellen, pyöräillen tai suppaillen. Tämä Aurajoen länsirantaa kulkeva vanha ja historiallinen tie on tunnettu Museoviraston rekistereissä Varkaantienä ja kuuluu Museoviraston luokkaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. 

Sain kunnian osallistua matkailutien perustamisen edistämiseen. Kansallismaisemamme Aurajokilaakso vaikuttaakin ajautuneen positiivisten asioiden kierteeseen. Ensin Auranmaan Nuorkauppakamari ry järjesti 2016-2018 Amazing Aurajoki SUP -tapahtumaa, joka kiinnitti huomiota joen virkistyskäytön mahdollisuuksiin. Tapahtuman jälkimainingeissa Aurajoki-säätiön vuonna 2010 valmistunut matkailutiemahdollisuuksia kartoittanut Tien Lumo -hanke tuli esiin ja lokakuussa 2018 Maakuntahallitus päätti Auranmaa-säätiön aloitteesta yksimielisesti puoltaa matkailutiestatuksen hakemista historialliselle Varkaantielle, mikä on tien vähemmän tunnettu virallinen nimi. Auranmaa-säätiön alkuun puskema ja Auran kunnan vetämä Aurajoen Matkailutie-esiselvityshanke käynnistyi vuonna 2020 ja viime vuoden tammikuussa Väylävirasto myönsi Aurajoentien matkailutielle virallisen matkailutiestatuksen.

Väyläviraston päätöksen mukaan matkailutieksi hyväksyttävän tiejakson kriteerit täyttyivät: Tie on yhtenäinen ja selkeä kokonaisuus, ja sillä on tien liikenteelliseen merkitykseen nähden matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä sekä alueen elinvoimaa tukeva merkitys. Päätös oli omiaan parantamaan matkailutien kuntien elinvoimaisuutta. Ainutlaatuinen kansallismaisemaan sijoittuva tie pitääkin nähdä voimavarana, josta ammentaa paitsi matkailuelinkeinoille myös muille yrityksille ja asukkaille. Matkailutiessä onkin potentiaalia koko seutukunnan elinvoimaisuuden ja imagon kehittämisessä. Suuri merkitys tien perustamisella on ollut myös tien varren asukkaille, joista moni ei ehkä ollut tullut ajatelleeksi kotinsa sijoittuvan kansallismaisemaan. Lisäksi meille jokivarren kunnille sijainti kansallismaisemassa on selkeä kilpailuetu.

Aurajoentien tarina on vasta alussa. Hienoa on myös ollut huomata, miten kehitys ruokkii positiivista kehitystä ja eri tahot ovat innostuneet oman elinympäristönsä kehittämisestä. Meillä Aurassa starttasi Aurajoen virkistyskäytön kehittämishanke ja Oripäässä suunnitellaan parhaillaan Aurajoen kunnon kohentamista. Lisäksi on ilmennyt suunnitelmia perustaa Aurajoen yläjuoksulle oma yhdistys joen suojelemiseksi sekä kehittämiseksi. Kukapa tietää, millaisia palveluita onkaan tarjolla Aurajoentien matkailijalle näiden suunnitelmien jälkeen?

Tervetuloa seikkailulle kansallismaisemaan!

Anna-Mari Alkio
kehittämisjohtaja
Auran kunta

#meidänmatkailutie
#tiekansallismaisemaan
#aurajoentie
#aurajoki

Aurajoentien matkailutien kehittämisen taustalla on Aurajoentie herää eloon-hanke 1.1.2021-31.12.2022. Hanketta rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta Leader-toimintaryhmien Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:n ja Varsin Hyvä ry:n kautta. Hanketta hallinnoi Auran kunta. Aura, Lieto, Pöytyä ja Oripään kunnat osallistuvat kehittämiseen omarahoituksen myötä. 

Kirjoitus on alun perin julkaistu Turun kauppakamarin julkaisussa 2/2022

Teksti Anna-Maria Alkio, kuvaaja Katri Haavisto