Teknologiaklusteri kokoaa innovatiiviset osaajat yhteen

Teknologiaklusteri

Teknologiaklusteri on innovatiivisten kasvuyritysten keskittymä. Klusterin kärkiyrityksinä on kymmenen loimaalaista yritystä: Charmia, Dinolift, Dometal, Invenir, Lännen Tractors, Nordic Traction, Pemamek, Robotmation, Vallox ja Wille Machines. Yhteistyössä on vahvasti mukana Loimaan kaupunki, Loimaan kauppakamariosasto ja Loimaan Yrityspuisto.

Teknologiaklusteri tarjoaa yrityksille toimintaympäristön, jossa klusteriin kuuluvilla yrityksillä on mahdollisuus kehittyä ja menestyä yhdessä kasvavien klusterin kärkiyritysten kanssa. Klusteri kasvaa vahvojen olemassa olevien sekä uusien kumppanuuksien myötä ja on lisäksi haluttu kokonaisuus osaavan työvoiman ja opiskelijoiden keskuudessa. Tällä hetkellä klusterin yrityksillä on tarve kymmenille uusille kumppaniyrityksille ja useille eri asiantuntijoille tuotannosta hallintoon.

Teknologiaklusterin johtaja Janne Rauhala kokosi kärkiyritysten ja yhteistyökumppaneiden edustajat suunnittelemaan klusteria helmikuussa 2023.

”Oli tärkeää, että kaikki toimijat yhteistyössä muodostavat klusterin tarkoituksen, tavoitteet ja arvot, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua. Kahdeksassa kuukaudessa Teknologiaklusterin tahot ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista yhdessä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Klusteriin on muun muassa muodostettu omat säännöllisesti tapaavat ja keskustelevat asiantuntijaryhmät eri toimialoille. Ryhmissä on edustus kaikista klusterin tahoista. Eri yritysten ja toimialojen osaajien keskustelu on avointa ja asiat etenevät – haastaviin aiheisiin tarjotaan ratkaisuja ja ideoita jalostetaan yhdessä,” Rauhala kertoo.

Loimaan kauppakamariosaston ja Pemamekin hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikosen mukaan klusteri luo ainutlaatuista synergiaa yritysten välillä, mikä tulee edistämään alueen teknologista kehitystä.

”Klusterissa yritykset jakavat tietoa ja resursseja, jotta kyetään yhdessä ratkaisemaan alan haasteita ja luomaan uusia innovaatioita. Tämä tulee edistämään niin alueellista kuin kansallistakin kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla,” Heikonen sanoo.

Nopeasti kasvavat Teknologiaklusterin yritykset vetävät puoleensa teknologiateollisuuden yrityksiä.
Äskettäin Loimaalle sijoittuneen Robotmationin Rami Leijon kertoo, että kaupunki teki sijoittumisen helpoksi. Lisäksi klusterissa mukanaolo tarjoaa yritykselle uudenlaista ajattelua ja valtavan potentiaalin yrityksen kehittämiselle.
Loimaan kaupungin kehittämisjohtaja Paavo Laaksosen mukaan klusteri kehittää alueen taloudellista kasvua.

”Klusteri on kaupungille merkittävä työkalu loimaalaisten yritysten kehittämisen tukemiseen, yritysten sijoittumisen edistämiseen ja osaavan työvoiman hankintaan,” Laaksonen sanoo.

Tutustu Teknologiaklusteriin

Janne Rauhala
Teknologiaklusterin johtaja

Kirjoitus on alun perin julkaistu Turun kauppakamarin jäsenlehdessä 4/2023

Janne Rauhala
Kategoriat:Kotimaa